Sējas novads
Realizēts projekts „Hokeja laukuma labiekārtošana”
Saturday, 25 Nov 2017 18:33 pm
Sējas novads

Sējas novads

2015. gada 30. septembrī tika realizēts projekts Nr.14-04-LL01-L413202-000009 „Hokeja laukuma labiekārtošana”. Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta realizācijas laikā tika uzstādīts apgaismojums un aizsargtīkls hokeja laukumam, kā arī iegādāts elektrības ģenerators.
Projekta kopējās izmaksas ir 8229,00 EUR. Publiskais finansējums ir 5536,53 EUR. Biedrības Pabažu kungi privātais ieguldījuma apjoms sastādīja 2692,47 EUR.