Sējas novads
Saistošie noteikumi
Wednesday, 29 Nov 2017 16:24 pm
Sējas novads

Sējas novads

2015.gada 22.decembra Sējas novada domes sēdē, protokols Nr. 12, 2.§, p. 2.7./1.7.apstiprināti
  Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2015
 
,,Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
                                                                  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45.panta piekto daļu
 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir informatīvais izdevums „Sējas novada ziņas” un Sējas novada domes mājas lapa internetā www.seja.lv.

Saistošie noteikumi

Nr.

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

Grozījumi Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” 03/2016 19.01.2016. Spēkā esošs
"Sējas novada pašvaldības nolikums" 13/2009 18.08.2009. Redakcija no 19.01.2016.
"Sējas novada pašvaldības nolikums" 13/2009 18.08.2009. Redakcija līdz 19.01.2016.

 

Saistošie noteikumi

Nr.

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

Grozījumi Sējas novada pašvaldības 2018. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2018 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 1/2020 28.04.2020 Spēkā esošs, stājies spēkā 28.04.2020
Grozījumi Sējas novada domes 2018. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 2/2019 19.03.2019. Spēkā esošs, stājies spēkā 21.03.2019.
"Par materiālo palīdzību Sējas novadā" 3/2018 20.03.2018. Spēkā esošs, stājies spēkā 24.05.2018.
"Par materiālo palīdzību Sējas novadā" 3/2018 20.03.2018. Zaudējis spēku
"Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 6/2018 24.04.2018. Spēkā esošs, stājies spēkā 24.05.2018.
"Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 6/2018 24.04.2018. Zaudējis spēku
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem” 8/2016 18.12.2016.  
Grozijumi Sējas novada domes 2012. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.7/2012 "Par sociāliem pabalstiem" 2/2016 19.01.2016.  
"Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1/2014 26.08.2014.  
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem Sējas novadā” 10/2013 17.12.2013.  
"Par sociālajiem pabalstiem Sējas novadā" 7/2012 18.12.2012. Zaudējis spēku

 

Saistošie noteikumi

Nr.

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

"Par Sējas novada budžetu 2020. gadam" 7/2019 17.12.2019

Pielikums Nr 1

Pielikums Nr 2

Pielikums Nr 3

Pielikums Nr 4

Pielikums Nr 5 ziņojums

"Par Sējas novada budžetu 2019. gadam" 1/2019 22.01.2019

Pielikums Nr 1

Pielikums Nr 2

Pielikums Nr 3

Pielikums Nr 4

Pielikums Nr 5

Pielikums Nr 6

Pielikums Nr 7

Pielikums Nr 8

Pielikuma Nr 8 ziņojums

2018. gada budžeta grozījumi 8/2018 18.12.2018.

Pielikums Nr 1

Pielikums Nr 2

Pielikums Nr 3

Pielikums Nr 4

Pielikums Nr 5

2018. gada budžeta grozījumi 7/2018 17.10.2018.

Pielikums Nr 1

Pielikums Nr 2

Pielikums Nr 3

Pielikums Nr 4

Pielikums Nr 5

"Par Sējas novada budžetu 2018. gadam"

2/2018

23.01.2018.

Pielikums Nr 1

Pielikums Nr 2

Pielikums Nr 3

Pielikums Nr 4

Pielikums Nr 5

Celu fonda programma

Dabas res. programma

"Par Sējas novada budžetu 2017. gadam" 1/2017 24.01.2016. Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
"Par Sējas novada budžetu 2016. gadam" 1/2016 19.01.2016. Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
Pielikums Nr 6
Pielikums Nr 7
Pielikums Nr 8
Lēmums
Domes priekšsēdētāja ziņojums
2015. gada budžeta grozījumi 8/2015
4/2015
22.12.2015.  
2015. gada budžeta grozījumi 1/2015 21.07.2015. Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
"Par Sējas novada budžetu 2015. gadam" 1/2015 20.01.2015. Pielikums Nr 1 
Pielikums Nr 2 
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
"Par grozījumiem Sējas novada budžeta 17.09.2014" 6/2014 10.12.2014. Lēmums
Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2 
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
„Par Sējas novada budžetu 2014. gadam” 5/2014 17.09.2014. Lēmums
"Par Sējas novada budžetu 2013. gadam” 1/2013 22.01.2013. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
ar grozījumiem Sējas novada budžeta 20.11.2012 saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Par Sējas novada budžetu 2012. gadam” 6/2012 18.12.2012 Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6

 

Saistošie noteikumi

Nr.

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 9/2016 20.12.2016. Publicēts 21.12.2016
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā" 6/2016 18.10.2016.  
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 7/2014 16.12.2014. Noteikumi
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 8/2012 18.12.2012.  
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā" 2/2012 09.01.2012.  

 

Saistošie noteikumi

Nr

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

"Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Sējas novadā" 5/2018 19.06.2018 Spēka no 23.08.2018
„Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiem Sējas novadā” 5/2015 24.11.2015  
„SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ" 4/2014 26.08.2014 Lēmums
„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ” 3/2014 26.08.2014 Lēmums
Noteikumi
„PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ” 2/2014 26.08.2014 Lēmums
"Par koku ciršanu ārpus meža Sējas novada administratīvajā teritorijā" 4/2013 23.04.2013 Iesniegums koku ciršanai ārpus meža
Atļauja koku ciršanai ārpus meža
Koeficienti zaudējumu atlidzības aprēķināšanai par koku ārpus meža
Koki, kuru nociršanai ārpus meža nepieciešama pašvaldības atļauja
Paskaidrojuma raksts
Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa 2/2013 19.02.2013  
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Sējas novadā” 5/2011 17.05.2011  
„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Sējas novada teritorijā” 6/2011 17.05.2011  
Sējas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2/2010 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Sējas novadā” 2/2010 19.01.2010