Sējas novads
Rail Baltica - par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu
Wednesday, 29 Nov 2017 20:48 pm
Sējas novads

Sējas novads

Satiksmes ministrija - Par plānotās dzelzceļa līniju Rail Baltica detalizētu tehnisko izpēti un lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Trases novietojums Sējas novada teritorijā

Domes sēdes protokola izraksts - lēmums