Sējas novads
Pabalsts politiski represētajām personām!!!
Monday, 03 Dec 2018 11:02 am
Sējas novads

Sējas novads

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pabalstu politiski represētajām personām, piešķir EUR 50,00 apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz personas iesniegumu un politiski represētās personas apliecību. Pabalsts tiek izmaksāts no 1.oktobra līdz 1.decembrim.

Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.

 

Sīkāka informācija

Lolita Landsberga

Tālrunis- 67977757 , 27891869
e-pasts - lolita.landsberga@seja.lv

 

Inta Petrova

Tālrunis- 67957634, 27891865

e-pasts - inta.petrova@seja.lv

 

Margarita Kalniņa

Tālrunis- 67977757, 25668845

e-pasts - margarita.kalnina@seja.lv