Sējas novads
Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā
Monday, 21 Jan 2019 11:53 am
Sējas novads

Sējas novads

Saskaņā ar Sējas novada domes 20.11.2018. lēmumu (prot. Nr.12, 3.§) “Par Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums, izpildes termiņi un vadības/darba grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības plānošanas dokumenta izstrādi plānots veikt laika posmā līdz šā gada augustam.

 

Kā pirmais sabiedrības iesaistes posms ir iedzīvotāju aptaujas organizēšana. Lūdzam līdz 2019.gada 15.februārim aizpildīt aptaujas anketu:

APTAUJAS ANKETA

Papildus tam, sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:

Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām būs pieejama pašvaldības mājas lapas www.seja.lv sadaļā  Dome/Dokumenti/Attīstības plānošanas dokumenti.

Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona ir Sējas novada domes izpilddirektors Guntars Jākobsons; mob. tālr. 27891856; e-pasts: guntars.jakobsons@seja.lv. Attīstības programma tiek izstrādāta sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”.

 

Aicinām ikvienu līdzdarboties Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!