Sējas novads
AS "Skulte LNG Terminal" ir uzsācis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un organizē paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
Thursday, 20 Jun 2019 10:04 am
Sējas novads

Sējas novads

Vērtējamā darbība – sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība – tiek plānota Rīgas jūras līcī, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novados. Pamatojums - Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.maija lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15.panta un Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 22.punkta nosacījumiem AS "Skulte LNG Terminal" kā vērtējamās darbības ierosinātājs organizē sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2019.gada 6.jūlijā plkst. 15.00 Sējas novada domes zālē, „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads.

Paziņojums par sākotnējo apspriešanu

Darbības apraksts sākotnējai sapulcei

Lēmums par IVN procedūras piemērošanu

Trases variantu kopija, shēma