Sējas novads
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu
Wednesday, 31 Jul 2019 12:21 pm
Sējas novads

Sējas novads

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu-

Siguldas filiāles ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001

koordinējošais eksperts/-e

Vairāk informācija Šeit.