Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, Sējas novada dome  informē, ka ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2017.gadam, kas stāsies spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam kopsavilkums.

Koptāme Gundegas1

Koptāme Kamenes

Koptāme Madaras

Koptāme Sarmas

Koptāme Sidrabiņas

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam!