Pašvaldību vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā!

2017.gada 3.jūnijā  Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas,   vēlētāji drīkstēs balsot tikai tajā pašvaldībā, kurā viņiem bija  deklarēta  dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai arī pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā  reģistrēts nekustamais īpašums vaimainīts vēlēšanu iecirknis pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas vēlētājam, kurš ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums iegūts laulības laikā un zemesgrāmatā nav atzīmes, ka tā ir otra laulātā atsevišķa manta.
Vēlētāju uzskaitei tiks lietots Vēlētāju reģistrs, tas nozīmē, ka balsotājs ir iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai.Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda Latvijas pilsoņa apliecinošs dokuments-Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (ID karte).Sējas novadā  ievēlamo deputātu skaits- 9.
Sējas novadā pašvaldību vēlēšanās darbosies 2 vēlēšanu iecirkņi:
iecirknis Nr.796 kultūras namā “Loja” , t.29518016; 27891868,
iecirknis Nr.797 Pabažu kultūras namā, t.29398412; 27818612.
Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti vēlētājiem 5 dienas pirms vēlēšanām- no 29.maija noteiktos darba laikos. Iecirkņos varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem un vēlēšanu programmām. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs izmantot iespēju nobalsot  3 dienas iepriekš noteiktos laikos.

Iecirkņu darba laiki:
pirmdien, 29.maijā no plkst.16.00-20.00;
otrdien, 30.maijā no plkst.9.00-13.00;
trešdien, 31.maijā plkst.17.00-20.00 ( iepriekšējā balsošana)
ceturtdien, 1.jūnijā plkst.9.00-12.00 ( iepriekšējā blasošana)
piektdien, 2.jūnijā plkst.10.00-16.00( iepriekšējā balsošana).
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā 2017.gada 3.jūnijā noteikts no plkst.7.00 līdz 22.00.

Tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties nobalsot iecirknī, tiks organizēta balsošana viņu atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, iepriekš iesniedzot  rakstisku iesniegumu uz noteiktas veidlapas vai brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, iesniegumi tiks pieņemti līdz 3.jūnija plkst.12.00.
Informācija par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku, deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas pieejamas  Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
Aicinām vēlētājus  aktīvi piedalīties pašvaldību vēlēšanās 3.jūnijā, kā arī izmantot iespēju nobalsot iepriekš!
 
Sējas novada vēlēšanu komisija
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Pašvaldību vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā!