SĒJAS pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”SĒJAS pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs  
Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  Izglītības iestādēm.
§  Nodarbinātības valsts aģentūru.
 
 
Projekta mērķis
 
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
 
 
Projekta īstenošanas laiks
 
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
 
Projekta finansējuma avots
 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Pašvaldības aktivitātes projektā  
§  mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
§  nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
§  nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā
 
Projekta mērķa grupa strādājošie:
§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
§  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,
o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
o   vienkāršajās profesijās strādājošie.
§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
 
Mācību izmaksas  
§  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
 
Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā  
§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
§  karjeras konsultanta konsultācijatuvākajā NVA filiālē
§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
 
Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi  
§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
§  ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 
 
Kontaktinformācija pašvaldībā
 
 
§  Pieaugušo izglītības koordinators: Liona Barone, tālr. 26160628, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sīkāka informācija  
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv 
 
Projekta īstenošanas pamats  
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
 
 
 
 
 
 
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes SĒJAS pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”SĒJAS pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”