Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Ir uzsākta pirmā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugsināt savu profesionālo konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu, neatkarīgi, kāda jau ir iegūtā izglītība.
Katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, izņemot 2017. gadu, kad paredzēta viena pieteikšanās - līdz 2017. gada6. novembrim. Mācības notiks dažādos laikos un tās varēs apvienot ar darbu. Mācību ilgums būs no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram, atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. Katrs strādājošais visa projekta laikā piedāvātās mācības varēs izmantot vienu reizi, tāpēc aicināti izdarīt pārdomātu izvēli.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs.
Mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Pirmajā pieteikšanās kārtā mācības pieejamas Latvijas tautsaimniecībā un darba tirgū šobrīd prioritārās nozarēs, kurās visvairāk trūkst jaunu un kvalificētu darbinieku:
·         būvniecība;
·         kokrūpniecība;
·         metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;  
·         elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Ja darbs kādā no šīm nozarēm šobrīd vai nākotnē nav aktuāls, iepazīties ar citām mācību iespējām var nākamajā pieteikšanās reizē - 2018. gada sākumā.  
Projektā piedāvātās mācības iedalās 3 veidos:
·         profesionālās tālākizglītības programmas (480 -1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju.
·         profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību.
·         neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai jau kopš 2011. gada. Uzsākot pieaugušo izglītības projektu, pakalpojuma izmaksas līdzfinansē ES fondi un valsts.
Plašāka informācija mājaslapā:  www.macibaspieaugusajiem.lv
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā