Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Aptauja par PII "Bitīte" filiāles atvēršanu Pabažos 2018. gadā