47% no VSAA sniegtajiem pakalpojumiem ir dzimšanas pabalsti

Sējas novada Lojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu centrā (turpmāk VPVKAC Loja), kurš ir atvērts tikai divus gadus, ir visaugstākais dzimšanas pabalstu iesniegumu apmērs visā VPVKAC tīklā.
Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apkopotie dati, Sējas novada VPVKAC no visiem sniegtajiem VSAA pakalpojumiem 47% ir bijuši saistīti ar dažādiem bērna dzimšanas pabalstiem un atbalsta mehānismiem jaunajām ģimenēm. Lojas VPVKAC izceļas starp pārējiem VPVKAC tīkla centriem ar strauju sniegto pakalpojumu skaita pieaugumu. Salīdzinot ar katru iepriekšējā gada sezonu, pieaugums bijis ne mazāks kā 1.5 reizes.
VPVKAC Loja pārstāve Elita Kārkliņa norāda: “Mēs patiesi lepojamies ar ievērojamo skaitu jauno ģimeņu. No visiem apkalpotajiem klientiem, kuri ir interesējušies par centra piedāvātajiem VSAA pakalpojumiem, 47% bijuši iesniegumi saistībā ar jauno ģimeņu pabalstiem.” Sējas novadā īpaši aktīvas ir ne tikai jaunās ģimenes, bet arī iedzīvotāji, kuri vēlas pieteikties EDS lietošanai. Lai gan izteikti daudz pieteikumi ir pavasara mēnešos, arī ikdienā šādu pieteikumu netrūkst. No visiem centra sniegtajiem VID pakalpojumiem 36% bijuši saistībā ar EDS sistēmas pieejas izveidošanu, kas procentuāli ir viens no lielākajiem jauno EDS lietotāju īpatsvariem VPVKAC tīklā.

Video - https://failiem.lv/u/rpssdnnz

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes 47% no VSAA sniegtajiem pakalpojumiem ir dzimšanas pabalsti