Meža, bioloģisko zālāju īpašnieki tiek aicināti uz semināru, kas norisināsies 21.02. plkst. 10.00, Sējas novada domes ēkā ''Jēņi" Interešu centrā, Lojā.

Semināra sākuma daļā dalībnieki tiks informēti par Dabas skaitīšanas projektu Latvijas teritorijā, kura galvenie uzdevumi ir veikt Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu visā valstī, iegūto datu digitalizēšanu un informācijas analīzi, izstrādāt esošām 20 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas aizsardzības plānus, 5 sugu aizsardzības (apsaimniekošanas) plānus. Lektore Īrisa Mukāne no Dabas aizsardzības pārvaldes.

Semināra otrajā daļā Meža konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovska interesentusinformēspar ES atbalsta iespējām apakšpasākumam «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» 5. kārtu.

Seminārs bez maksas. Visi laipni aicināti!!!!

Kontakttālrunis: 26160628 (Liona)

Programma

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Meža, bioloģisko zālāju īpašnieki tiek aicināti uz semināru, kas norisināsies 21.02. plkst. 10.00, Sējas novada domes ēkā ''Jēņi" Interešu centrā, Lojā.