No icon

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Sējas novada domes 20.03.2018. lēmumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Pabažu ciema nekustamā īpašuma “Ezersala” (kadastra Nr.8092 002 0134) detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 16.aprīļa līdz 11.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 27. aprīlī plkst. 14.00 Sējas novada domes Būvvaldes telpās (“Jēņi”, Lojā).

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Sējas novada domē, pašvaldības mājaslapā www.seja.lv  apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Kontaktinformācija: Teritorijas plānotājs Zintis Varts, tālr. 29149366, e-pasts: zintis.varts@inbox.lv .

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 11.maijam iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Sējas novada domei (“Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV - 2142) vai uz e pastu: dome@seja.lv.

 

"EZERSALA" detālplānojums

"EZERSALA" sadales un izmantošanas plāns

Komentāri