No icon

Sanāksme par detālplānojuma "Ezersala" publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem

2018.gada 7.septembrī plkst. 14.00 Sējas novada Būvvaldē (“Jēņi”, Lojā) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Ezersala” (kadastra Nr.8092 002 0134), Pabaži detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

 Jautājumu gadījumā lūdzam, sazināties ar izstrādātāju Z.Vartu, tālr. 29149366, e-pasts: zintis.varts@inbox.lv.

Komentāri