No icon

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Sējas novada domes 19.03.2019. lēmumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Pabažu ciema nekustamā īpašuma “Ezerlīči” (kadastra Nr.8092 002 0139) detālplānojuma projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 27.marta līdz 29.aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 12. aprīlī plkst. 14.00 Sējas novada domes Būvvaldes telpās (“Jēņi”, Lojā).

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Sējas novada domē, pašvaldības mājaslapā www.seja.lv  apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Kontaktinformācija: Teritorijas plānotājs Zintis Varts, tālr. 29149366, e-pasts: zintis.varts@inbox.lv .

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 11.maijam iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Sējas novada domei (“Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV - 2142) vai uz e pastu: dome@seja.lv.

Komentāri