No icon

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

2019.gada 25. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti.

Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals- vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks lietots vēlētāju reģistrs un balsošana notiks, izmantojot vēlētāju sarakstus.Šogad iesniegti 16 kandidātu saraksti,  kuros ir 246 kandidāti.Ar sarakstiem un kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un statistikas datiem var iepazīties mājaslapā cvk.lv-Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019.Darba dienās no plkst.8.00-20.00 darbojas uzziņu t.67049999.

Katrs vēlētājs vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Vēlētāju saraksti tiks veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, pašvaldībām un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Saskaņā ar Vēlētāju reģistra likumu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz viņa deklarētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs ir iekļauts.

Līdz 7.maijam vēlētāji varēs mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni, izvēloties

jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijas teritorijā.Iecirkni var mainīt tiešsaistē, izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu un  klātienē-dzīvesvietas deklarēšanas vietā ( Sējas novada domē- pie domes sekretāres t. 27891868).

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā (ziņas par kuriem ir iekļautas Latvijas iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības Latvijā ir no 18 gadu vecuma.

Sējas  novadā  darbosies 2 vēlēšanu iecirkņi – Sējas novada domes ēkā “Jēņi” Nr.796  un Pabažu kultūras namā Nr.797.

  Vēlēšanu iecirkņi tiks atvērti vēlētājiem  5 dienas pirms vēlēšanām- no 2019.gada 20.maija , lai iepazītos ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām, pieteiktu balsošanu atrašanās vietā tiem

vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, kā  arī  šoreiz varēs izmantot  iespēju nobalsot 3 dienas  iepriekš.

No 22. līdz 24. maijam visos vēlēšanu iecirkņos  notiks iepriekšējā balsošana:

- trešdien, 22. maijā – no plkst. 17.00 līdz 20.00,

- ceturtdien, 23. maijā – no plkst. 9.00 līdz 12.00,

- piektdien, 24. maijā – no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 25. maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no

plkst. 7.00 līdz 20.00.

Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte. Lūdzu vēlētājus savlaicīgi pārliecināties par personu apliecinošo dokumentu derīguma termiņu! Laipni gaidīti vēlēšanu iecirkņos!

 

Sējas novada vēlēšanu komisijas sekretāre V.Gulbe

Komentāri