No icon

Deju nodarbība - Intuitīvā dejošana

Šajās dejās tiek iekļauti dažādu tautību ritmi un kustības. Tas palīdz atrast ceļu uz pašizpausmi un iekšējo atbrīvošanos. Nodarbības vada Laila Linuža, kura deju pieredzi guvusi dažādās valstīs.

Komentāri