No icon

Sējas novada sociālais dienests aicina

Sējas novada sociālais dienests aicina, daudzbērnu ģimeņu, vecākus saņemt pabalstu bērnu sagatavošanai skolai, uzsākot 2019./2020. mācību gadu.

Pabalstu piešķir EUR 25,00 apmērā par katru bērnu, pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu, kuru izmaksā no 1.jūlija līdz 31.augustam.

Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu nav tiesīgi saņemt bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.

Sīkāka informācija

Lolita Landsberga

tel. 67977757, 27891869

e-pasts lolita.landsberga@seja.lv

Margarita Kalniņa

tel. 67977757, 25668845

e-pasts margarita.kalnina@seja.lv

Komentāri