No icon

Par nekustamo īpašumu nodokļu (NĪN) maksāšanas paziņojumu izsūtīšanu 2020. gadā.

Par nekustamo īpašumu nodokļu (NĪN) maksāšanas paziņojumu izsūtīšanu 2020. gadā.

 

Sējas novadā, fiziskām un juridiskām personām, uz 2020. gada 1. janvāri kopā pieder 3026 nekustamie īpašumi. Šiem īpašumiem kā īpašnieki, lietotāji vai tiesiskie valdītāji ir 2009 personas, un tikai 416 no tiem Sējas novada pašvaldībā ir norādījuši savu e- pastu, lai elektroniski saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Īpašnieki aicināti pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai savā e-pastā.

Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai:

1) iesniedzot iesniegumu Sējas novada pašvaldībā (veidlapa pielikumā);

2) nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@seja.lv;

3) portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā "Nekustamais īpašums", "E-pasta un SMS pieteikums”.

Liona Barone

kontakttālrunis 67977756; 26160628

e-pasts: liona.barone@seja.lv

Paraugs NĪN e-iesniegmam

 

Komentāri