No icon

Velotrases izveide Lojas ciemā

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projektu Nr.19-04-AL32-A019.2202-000001 “Velotrases izveide Lojas ciemā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta rezultātā tiks izveidota multifunkcionāla asfalta velotrase.

Tā būs pielāgota visa vecuma un prasmju grupām un tajā drīkstēs pārvietoties ar nemotorizētajiem pārvietošanās līdzekļiem.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2021.gada 21.janvārim.

Projekta kopējās izmaksas ir 31 689,66 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 27 000,00 EUR.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sējas novada projektu vadītāja

Maija Dokāne

Komentāri