No icon

Par sakoptu Sējas novadu 2020

Konkurss “Par sakoptu Sējas novadu” ir tradicionāls Sējas novada domes organizēts konkurss ikvienam novada iedzīvotājam, kas tiecas sakopt savu dzīvesvietu, pilnveidot to un padarīt baudāmāku arī garāmgājēju, līdzcilvēku skatam.

ikvienam novada iedzīvotājam, kas tiecas sakopt savu dzīvesvietu, pilnveidot to un padarīt baudāmāku arī garāmgājēju, līdzcilvēku skatam.

Konkursa norise:

Šogad konkurss „Par sakoptu Sējas novadu” notiks divās kārtās:

Laika posmā no līdz 15. septembrim norisināsies konkursa 1.kārta.

Noteikumi

Lai piedalītos konkursā sētu saimnieki tiek aicināti dalīties ar savām mīļākajām fotogrāfijām (ne vairāk par 5 (piecām) ), sūtot tās vēstulē Facebook “Sējas novada pašvaldība” vai uz e-pastu: nbrokss@gmail.com

Uz godalgotajām vietām var pretendēt īpašumi, kuru fotogrāfijās redzams īpašuma nosaukums vai adrese.

 

Līdz 15. augustam tiks pieņemtas fotogrāfijas Dalībniekam jāiesūta ne vairāk par 5 (piecām) fotogrāfijām.

Balsošana

To 3 (5) sētu īpašnieki, kura iesūtītās fotogrāfijas saņems visvairāk PATĪK, tiks virzīti vērtēšanai 2.kārtā

Laika posmā no 15, septembra līdz 15.oktobrim norisināsies konkursa 2.kārta

Komisija (Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas deputāti) izvērtēs 2.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un noteiks Galveno balvu.

Konkursa dalībnieku vērtēšana notiks pēc punktu sistēmas. Komisijas locekļi izvērtēs redzēto un piešķirs punktus katram vērtēšanas kritērijam, aizpildīs vērtēšanas tabulu par katru vērtējamo objektu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiks apkopotas, izrēķinot kopējo punktu skaitu katrai sētai. Par konkursa Galvenās balvas ieguvēju tiks atzīta sēta, kura saņēmusi vislielāko punktu skaitu. Ja punktu kopējais skaits būs vienāds divām vai vairākām sētām, komisijas priekšsēdētājam būs tiesības noteikt Galvenās balvas ieguvēju.

Apstiprinot dalību konkursā, īpašnieks piekrīt, ka viņa īpašuma fotogrāfijas tiks publicētas Sējas novada pašvaldības Facebook lapā, kā arī var tikt izmantotas publicitātei novada informatīvajā izdevumā "Sējas novada ziņas"

 

Komentāri