No icon

Rail Baltica ģeotehniskās izpētes darbi

Sākas ģeotehniskās izpētes darbi Rail Baltica trases posmā no Latvijas/Igaunijas robežas līdz Vangažiem

2020. gada 25. novembris, Rīga – sākot ar šī gada novembri līdz 2021. gada beigām Rail Baltica dzelzceļa posmā no Latvijas/Igaunijas robežas līdz Vangažiem noritēs ģeotehniskās izpētes darbi. Minētais dzelzceļa posms skar Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna un Vangažu pašvaldības.

Izpētes mērķis ir iegūt nepieciešamo tehnisko informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgtspējīgu tehnisko risinājumu izstrādei.

Lauka darbi norisināsies konkrētos punktos visa dzelzceļā posma garumā, kuros eksperti, izmantojot dažādas urbšanas metodes, izpētīs grunts apstākļus. Izpēte tiek veikta, lai izstrādātu ieteikumus, kas tiks ņemti vērā projektējot tādus infrastruktūras elementus kā uzbērumus, tiltus, trokšņu sienas, caurtekas un dzīvnieku pārejas.

Visi zemju īpašnieki, kuru īpašumus skars izpētes darbi no Latvijas/Igaunijas robežas līdz Vangažiem, saņems vēstuli par plānotajiem darbiem. Vēstulē būs norādīts plānoto darbu mērķis un tā izpildītāji, izpētes vietas koordinātas, izpētes metode un kontaktpersona.

Izpēti Salacgrīvas un Limbažu novadā veiks uzņēmumi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” un SIA “Intergeo Baltic”, savukārt Inčukalna un Sējas novados – SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

Vairāk informācijas iedzīvotājiem par ģeotehnisko izpēti var atrast Rail Baltica digitālajā informācijas centrā.

Šobrīd Rail Baltica projektā uzsākti projektēšanas darbi 634 km garumā no visas 870 km garās pamata trases. Paralēli, nacionālais projekta ieviesējs Latvijā, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, īsteno projektēšanas darbus Starptautiskajā lidostā “Rīga” un būvdarbus Rīgas Centrālajā stacijā. Dzelzceļa pamata trases būvniecību Latvijā paredzēts sākt 2022. gadā.

 

RB RAIL AS

RB Rail AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai koordinētu Rail Baltica Globālā projekta īstenošanu – pirmo šāda mēroga infrastruktūras projektu no Tallinas līdz Lietuvas/Polijas robežai. RB Rail AS kā Globālā projekta centrālais koordinators ir atbildīgs par dzelzceļa projekta izstrādi, būvniecību un mārketinga aktivitātēm.

 

Vairāk informācijas:

Līva Biseniece

Komunikācijas un sadarbības ar valsts iestādēm vadītāja

+ 371 26 324 331

liva.biseniece@railbaltica.org

 

Liene Lapševska

RB Rail AS komunikācijas konsultante

+ 371 26 695 083

liene.lapsevska@vilands.lv

Komentāri