No icon

Aicinājums novada iedzīvotājiem!

Arī šajā pavasarī Sējas novada dome vēlas teikt paldies novada ļaudīm, kas ar savu darbu ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Sējas novada attīstībā un popularizēšanā.

Aicinām izvirzīt pretendentus apbalvošanai balstoties uz nolikumu “Par Sējas novada apbalvojumiem”. Pieteikumus apbalvošanai lūdzam ievietot pastkastītē domes foajē vai iesniegt elektroniski (dome@seja.lv). Aprakstu par apbalvošanai izvirzīto personu lūgums iesniegt precīzi, konkrēti norādot apbalvojumam pieteiktās personas sasniegumu atbilstību nolikumam “Par Sējas novada apbalvojumiem”.

Priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 19. martam.

Nolikums “Par Sējas novada apbalvojumiem”, atrodams: www.seja.lv

(http://seja.lv/images/Docs/Nolikumi/APBALVOJUMU_NOLIKUMS.pdf)


 

Komentāri