AKTUALITATES

VID uzsāks pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam

VID uzsāks pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam un atbalstam algu subsīdijai

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru Vairāk

Rail Baltica ģeotehniskās izpētes darbi

Sākas ģeotehniskās izpētes darbi Rail Baltica trases posmā no Latvijas/Igaunijas robežas līdz Vangažiem

2020. gada 25. novembris, Rīga – sākot ar Vairāk

Nodokļu nomaksa mazajiem uzņmēmumie

Lai padarītu vienkāršāku nodokļu aprēķināšanu un nomaksu mazajiem uzņēmējiem padarītu vienkāršāku, no 2022. gada 1. janvāra tiks ieviests vienkāršots nodokļa nomaksas risinājumus jeb Vairāk

Fotokonkurs

Konkurss “Svētku brīnumu gaidot” ir Sējas novada domes organizēts konkurss ikvienam novada iedzīvotājam. Katrs no mums, gaidot svētkus rotā, pušķo, Vairāk

Par saimniekošanas metodēm ‘Gaujas nacionālā parka’ teritorijā

 

2020.gada 23.novembrī

Par saimniekošanas metodēm ‘Gaujas nacionālā parka’ teritorijā un tā pierobežā

Būsim pateicīgi, ja publiskosiet informāciju par aktuālu pasākumu Vairāk

Virtuāla izstāde "Vieta manā novadā"

Par godu Latvijas simtgadei, Salaspils novada bibliotēka, sadarbībā ar Pierīgas novadu publiskajām bibliotēkām, ir uzsākusi izstāžu ciklu, kurā apkopoti cilvēki, Vairāk

GEMOSS grantu konkurss veselīgu, inovatīvu pārtikas produktu izstrādei, ražošanai un attīstīšanai

 

KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

Nolikums nosaka kārtību, kādā interesenti (turpmāk tekstā – Dalībnieks) var piedalīties SIA Vairāk

Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām!!!

 

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pabalstu politiski represētajām personām, piešķir EUR 50,00 apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz personas iesniegumu Vairāk