Informācija kādreiz tiešās tirdzniecības piena kvotu īpašniekiem.

Svaigpiena ražotājiem, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un realizē galapatērētājam, vai, kas no savā saimniecībā iegūtā svaigpiena ražo piena produktus un realizē galapatērētājam- katru gadu līdz 31.janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz  „Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” (MK 841, 15.pielikums) par iepriekšējā gadā realizētajiem svaigpiena vai svaigpiena produktu apjomiem.

Tas nozīmē, ka par 2015.gadā saražoto un realizēto svaigpienu un svaigpiena produktiem  iepriekš minētā anketa būs jāiesniedz līdz 2016.gada 31.janvārim un informācija jānorāda par pilnu 2015. gadu no 01.01.2015. – 31.12.2015.

Telefons informācijai: 67095059

Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Projektu iesniegumu pieņemšana šādos apakšpasākumos:

·         Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās;
·         Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē;
·         Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lvsadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LADreģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē.

Par nomedīto mežacūku paraugu noņemšanu un piegādi

Sakarā ar Valsts galvenā PVD inspektora rīkojumiem (pielikumā):

Nr. 162 (09.09.2015) Par nomedīto un atrasto beigto meža cūku paraugu noņemšanas, ķermeņu apzīmēšanas un apmaksas kārtību;
Nr. 208 (20.11.2015.) Par nomedīto sieviešu kārtas meža cūku apmaksas kārtību,
BIOR Siguldas laboratorijā, Institūta ielā 1 , otrdienās un ceturtdienās no 8:30 līdz 9:30 visu decembra mēnesi (izņemot svētku dienas) būs pieaicināts PVD eksperts, kas noformēs pavadrakstus un aktus Āfrikas cūku mēra paraugiem.

Lūdzu iepriekš saskaņot pa tālr. 67976320; 28627405.
 
Paraugu pieņemšanas laiku noteikti saīsinās kvalitatīvi noņemts un iesaiņots paraugs, kā arī sagatavota iesniedzamā informācija!

1. pielikums - Par parauga, no nomedītas meža cūkas, piegādi un meža cūkas liemeņa (iekšējo orgānu) uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējuma rezultātu noskaidrošanai.

2. pielikums - Par nomedīto sieviešu kārtas meža cūku pierādījumu piegādāšanu/pieņemšanu.

3. pielikums - Pieteikums testēšanai - trihineloze.

4. pielikums - Paraugu pavadraksts - asinis, orgāni.

"Sēja" koncerts

Lojas kultūras namā tikšanās ar ELVITU RUDZĀTI

15. decembrī plkst. 17.00, Lojas kultūras namā, tikšanās ar ELVITU RUDZĀTI.

Tēma -  “Cilvēka dzīves misija un uzdevumi” :
·      Kāpēc cilvēks piedzimst?
·      Cilvēka loma uz zemes.
·      Kāda ir dzīves jēga un mērķi.
·      Kas ir liktenis?
·      Cilvēka dzīves ceļš un uzdevumi.
 
Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 16 gadus vada konsultāciju firmu, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves problēmas ar domu spēku.
Ieeja- ziedojums.

Nometne "Izzini upi"

25.līdz 29.oktobrim Līgatnes novadā  ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu notiek biedrības „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  rīkotā vides nometne „Izzini upi”. Nometnes mērķis ir veicināt Gaujas baseinā esošo pašvaldību skolēnu atbildīgu attieksmi pret upju bioloģisko daudzveidību un zivju resursiem, un jaunieši no 11 novadiem ir satikušies, lai profesionāļu vadībā iepazītu upju apsaimniekošanas pamatprincipus un to pielietojumu dabā. No Sējas novada nometnē piedalās Elizabete Kisļicka un Diāna Fjodorova.

 
Aija Ziediņa, nometnes pedagoģe

Aptauja

Valsts kontrole š.g.20.oktobrī nosūtīja lūgumu rast iespēju informēt pašvaldību iedzīvotājus par Valsts kontroles lietderības revīzijas „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte” ietvaros veikto personu ar invaliditāti un viņu asistentu aptauju.

Lai gan sākotnēji aptauju plānojām veikt līdz 26.oktobrim, tomēr, ņemot vērā pieaugušo respondentu aktivitāti pagājušajā nedēļā, ko skaidrojam ar pašvaldību iesaistīšanos iedzīvotāju informēšanā, aptaujas laiks tiek pagarināts līdz 2.novembrim.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka neesam noteikuši nekādus ierobežojumus aptaujas aizpildīšanai, jo saprotam, ka ne visām personām ir pieejami datori, interneta vai citi resursi, tāpēc aptaujas var aizpildīt arī Sējas novada bibliotēkās.

Aptaujas anketa atrodama Valsts kontroles mājaslapā www.lrvk.gov.lv, spiežot uz aptaujas banera „Aptauja par asistenta pakalpojumu"

vai arī šeit - http://visidati.lv/aptauja/1112429481/

Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”

Tiesībsargs aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikt konkursam nevalstiskās organizācijas, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti. Konkursu organizē tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Nevalstiskās organizācijas var pieteikt ikvienā no 7 nominācijām, nosūtot elektronisku pieteikumu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 30. oktobrim.

Lasīt tālāk ...

Limbažos notiks bezmaksas seminārs uzņēmējiem par nodokļu sistēmu Latvijā

Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Limbažu novada domi un Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvo padomi š.g. 30.oktobrī plkst. 10:00 Limbažos, Rīgas ielā 16 (Limbažu novada pašvaldības ēkā) organizē bezmaksas semināru „Nodokļu sistēma Latvijā. Kas jāzina uzņēmējiem par nodokļiem, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu.’’ Semināru vadīs pieredzējusī lektore Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Finanšu un grāmatvedības institūta asociētā profesore.
 Semināra programmā:
  • Nodokļu sistēma LR. Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība
  • Uzņēmumu ienākuma nodoklis: maksātāji, apliekamie ienākumi un aprēķināšana
  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: maksātāji, apliekamie ienākumi, likmes, aprēķināšana un deklarēšana
  • Nodokļi no darba samaksas: algas nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska nodeva. Darba samaksas aprēķināšana un deklarēšana
  • Mikrouzņēmumu nodoklis: aprēķināšana un deklarēšana
  • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis: nodokļa maksātāji, aprēķināšana un maksāšana. Atbrīvojumi no nodokļa
  • Pievienotās vērtības nodoklis: reģistrēšanās par PVN maksātāju, likmes, priekšnodoklis. Aprēķināšana un deklarēšana. PVN piemērošana darījumiem ar ES dalībvalstu uzņēmumiem, importa un eksporta darījumiem.
Interesenti aicināti līdz š.g. 27.oktobrim pieteikt dalību seminārā, aizpildot elektronisko aptaujas formu ŠEIT vai iepriekš zvanot pa tālruni 67217975

Pabažu dāmu klubs aicina!

PABAŽU DĀMU KLUBS AICINA PIEDALĪTIES VESELĪBAS NEDĒĻĀ !

BEZ MAKSAS PASĀKUMI:
24.09.plkst.18.00 PABAŽU KULTŪRAS NAMĀ
LEKCIJA :Mūsdienu uzturs un tā ietekme uz veselību.

26.09.PLKST. 11.00 KRIMULDAS MUIŽĀ
IZBRAUKUMA SEMINĀRS : Veselīgā atpūta.

11:00 Nūjošanas pārgājiens pa Krimuldas muižas apkārtni
Rīta rosme un iesildīšanās fizioterapeita vadībā;
3-4 km pārgājiens kopā ar gidu, maršrutā apmeklējot vairākus kultūrvēsturiskos objektus
Stiepšanās vingrinājumi un atsildīšanās pārgājiena noslēgumā.
*Tiem, kuri vēlas iznomāt nūjas uz vietas, nepieciešams reģistrēties zvanot uz tel.nr. 28304088 vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Saņemt nūjas ir jāierodas 30 min.iepriekš.Pārgājienu var veikt arī bez nūjām.

13:00 – Veselības koteiļu stunda muižas dārzniecībā
Stāsts par Krimuldas muižas saimniecības dārzu un dārzniekiem, muižas dārzniecības atjaunošanu;
Veselības kokteiļu gatavošana un degustēšana.

14:00 – Ekskursija „Krimuldas dziedinošais spēks”

15:00 – Atpūta uz muižas terases
Tējas/kafijas tase,viktorīna par muižas vēsturi un mūsdienām, balvas izloze-momentloterija.

16:00 – Seminārs„Pats savas dzīves saimnieks”
Ko nozīmē mīlēt sevi. Kur esmu šobrīd? (tests). Egoisms un tā izpausmes veidi.
Dzīves līdzsvara aplis (praktiskais uzdevums). Domu spēks un tā nozīme dzīves veidošanā.
Uzskati - attīstošie un bremzējošie. Prieka vairošana (praktiskais uzdevums).
 
 
LŪDZU PIETEIKTIES IZBRAUKUMA SEMINĀRAM TELEFONISKI /27891864- RITA/ LĪDZ 17. SEPTEMBRIM.
TRANSPORTA JAUTĀJUMS ATKARĪGS NO DALĪBNIEKU SKAITA.
 

LLKC piedāvā tālmācībā apgūt vairākas programmas.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā iespēju tālmācībā apgūt vairākas programmas -
"Bioloģiskā lauksaimniecība"-180 stundas,
"Lauksaimniecības pamati" - 170 stundas,
"Augkopības pamati"- 60 stundas, 
"Lopkopības pamati" - 60 stundas.
Visas šīs programmas tālmācībā ir aktīvas visu laiku un pieteikšanās laiks nav ierobežots.
Vairāk informācijas pielikumā.

Pielikums

Atbalsts mežsaimniecībai EUR 9 500 000

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".
 
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" notiks no 2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada 16.novembrim ar kopējo publisko finansējumu EUR 9 500 000 (deviņi miljoni pieci simti tūkstoši euro).
 
Pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana ar pieejamo publisko finansējumu EUR 4 000 000 (četri miljoni euro).
 
"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Pieejamais publiskais finansējums ir EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro).
 
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstāmās aktivitātes ir jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Pieejamais publiskais finansējums šajā apakšpasākumā ir EUR 5 000 000 (pieci miljoni euro).
 
Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Bankomāta atklāšana

Bēbišu skoliņa

Radošo darbu konkurss

Iesniegumus atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai šogad jāiesniedz septembrī

Lauku atbalsta dienests informē, ka iesniegumus atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par 2015.gadu jāiesniedz no 15.septembra līdz 30.septembrim. Iepriekš šis termiņš bija noteikts no 1.oktobra līdz 1.novembrim, tāpēc LAD aicina klientus būt vērīgus un iesniegt iesniegumus savlaicīgi.

Pretendēt uz atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai var apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu. Atbalstu var saņemt par apdrošināšanas polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija iemaksāta pilnā apmērā.

Iesniegumu iesniegšanas termiņš ir mainīts saskaņā ar 2015.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491„Grozījumi  Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””.

Plašāku informāciju var iegūt, lasot to LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsta pasākumi” vai  zvanot pa tālruni 67095000.

Tīrai Latvijai!

Sējas pamatskola arī šajā mācību gadā piedalās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai".
Aicinām visus novada iedzīvotājus atbalstīt skolēnus šajā vākšanas akcijā.

Sveiciens 1. septembrī!

Lai veiksmīgs, panākumiem un jaunām zināšanām bagāts jaunais mācību gads!
Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.

Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.

 


Sējas novada dome

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes