Pieejams finansējums projektu īstenošanai Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Igaunijas – Latvijas programma) izsludina projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšanai, tūrisma attīstībai, vides aizsardzībai un darbaspēka kustības atvieglošanai. Pirmajā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 18 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 8 miljoni eiro tiks novirzīti ar atbalstu uzņēmējdarbībai saistītiem projektiem.

Lasīt tālāk ...

Pavasara tirgus

Ikgadējais pavasara tirgus Sējas novada Pabažu ciemā pārcelts novada dienu ietvaros 4. jūnijā.
Aicināti lauksaimnieki, mājražotāji, amatnieki !Turpmāk sekojiet informācijai par norises laiku novada mājas lapā.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā  pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Lasīt tālāk ...

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot VID e-pakalpojumus!

Atgādinām, ka valsts amatpersonām laika posmā no 2016. gada 15. februāra līdz 2016. gada 1.aprīlim (ieskaitot) ir jāiesniedz kārtējā valsts amatpersonas deklarācija par 2015. gadu, un tas ir obligāti jādara elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

Lasīt tālāk ...

Apmācības Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

2016. gada 25. ferbruārī plkst. 10:00  apmācības
Augu aizsardzības līdzekļu  lietotājiem- apliecību pagarināšana
Krimuldas tautas namā , Parka ielā 1, Raganā.

Lasīt tālāk ...

Informācija suņu īpašniekiem un turētājiem.

No šā gada 1. jūlija ir noteikta obligātā suņu reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.

Lasīt tālāk ...

Par platību maksājumiem 2016. gadā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir paziņojis, ka sākot ar šo gadu platību maksājumiem varēs pieteikties tikai elektroniski. Līdz ar to vairs nebūs papīra formāta iesniegumu. Lūgums visiem lauku apsaimniekotājiem laicīgi noslēgt ar LAD līgumus par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) pakalpojuma izmantošanu, lai pavasarī varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumus maksājumu saņemšanai.

Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lvizvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā.
Līguma veidlapas var saņemt arī Sējas novada domē.

 Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personiski LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
LAD ir ieplānojis semināru 10. martā Krimuldā. Apskatāmās tēmas: investīciju projektu aktualitātes, VPM pieteikumi 2016. gadā, LEADER pasākumi, kā arī EPS obligātā pieteikšanās. Semināra laikā būs iespēja noslēgt EPS līgumus.

Kontakttālrunis:  26160628,  Liona Barone.
 

Sējas novada Gāršmuižā sācis strādāt Tele2 4G internets

Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paziņo, ka Sējas novada Gārsmuižā ir uzbūvēta jauna ceturtās paaudzes jeb 4G mobilā interneta bāzes stacija, kas nodrošina zibenīgu “Tele2” mobilo internetu un ātru tā savienojumu.

“Tele2” tehniskā direktore Līga Krūmiņa: “Priecājamies, ka tagad arī Sējas novadā ir pieejams “Tele2” zibenīgais 4G internets! Pērn ar ļoti augstu investīciju apjomu un profesionālu tīkla plānošanu sasniedzām būtiskas izmaiņas mobilo sakaru nozarē – ar plašāko 4G tīkla pārklājumu pārspējām LMT, vienlaikus nodrošinot mūsu klientiem, kas ir puse Latvijas iedzīvotāju, lieliskus 4G pakalpojumus gandrīz visā valsts teritorijā! Kā tehnoloģiju līderis mēs šogad turpinām investēt, paplašinot 4G tīklu un attīstot superātrās 4G+ un 4G++ tehnoloģijas. Jau šobrīd “Tele2” 4G+ tīkls ir pieejams 15 Latvijas pilsētās, un šis skaits pieaugs.”

„OPTIMISTS. PARALIMPISKAIS ČEMPIONS – AIGARS APINIS”

       
          
            Latvijas Sporta muzejs pirmo reizi pievēršas paralimpiskā sporta attainošanai, atklājot izstādi „Optimists. Paralimpiskais čempions – Aigars Apinis”. Izstādē būs aplūkojamas Aigara Apiņa paralimpiskajās sacensībās izcīnītās medaļas, sporta balvas un kausi, starta numuri un diplomi, treniņu un sacensību aprīkojums. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar sportista karjeru, startiem un panākumiem Paralimpiskajās spēlēs, kā arī Eiropas un Pasaules čempionātos paralimpiešiem. Tāpat būs skatāmi arī video materiāli par Aigaru Apini.

Lasīt tālāk ...

Februāris - Austras Skujiņas jubilejas mēnesis

Dzejniece Austra Skujiņa dzimusi 1909. gada 10. februārī Vidridžu Kraukļos mežsarga ģimenē kā jaunākais - septītais bērns.  Dzejnieces mūžs traģiski aprāvās jau agrā jaunībā – 23 gadu vecumā, kad nelaimīgas mīlestības dēļ viņa beigusi dzīvi pašnāvība – noslīcinoties Daugavā.
Lai arī dzīves laikā viņai tā arī nebija lemts pieredzēt savu darbu apkopojumu grāmatā, tomēr, tā kā interese par dzejnieces traģiski romantisko personību un emocionālo dzeju turpmākajās paaudzēs bijusi un ir itin liela, pēc nāves izdoti vairāki dzejoļu krājumi.
Austras Skujiņas piemiņas akmenis atrodas pie viņas dzimtajām mājām „Čiekuri”, Sējas novadā.

Konkurss „Dižprojekts” - radoši un drosmīgi risinājumi lauku attīstībai

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības.

Lasīt tālāk ...

Informācija iedzīvotājiem, kur ziņot par atrastām, beigtām mežacūkām

Izplatoties Āfrikas cūku mērim, Sējas novada teritorija ir iekļauta ĀCM II riska zonā.

Tādēļ, iedzīvotājiem, atrodot mežacūku līķi vai tās daļas mežā, vai atklātā laukā, lūgums nekavējoties par to ziņot:
PVD Ziemeļpierīgas pārvaldei pa tālruni 67994423, 67994262
vai uz Sējas novada domi Lionai Baronei tālr. 26160628

Ziņotājam jānosauc savs vārds, uzvārds; tālruņa numurs; līķa atrašanas vieta (adrese, apraksts); līķa atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātes (ja ziņotājam ir iespēja noteikt).

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas.

E-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” nodrošina arī vairākas papildus iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts
 

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

     Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Sējas novada dome rīko pašvaldības un uzņēmēju apspriedi par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu būvniecību vai pārbūvi, kas notiks 2016.gada 10.februārī, plkst. 15.00.  domes ēkas “Jēņi” 1.stāvā sēžu zālē. Sapulce tiek rīkota, lai kopīgi izvērtētu pašvaldības izvirzītos objektus un apspriestos par rekonstruējamiem ceļu posmiem. Piedalīties tajā aicināti visi Sējas novada uzņēmēji.

Objektu saraksts, kuri tiks virzīti pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  atklātam projektu iesniegumu konkursam:
Nr. p.k. Autoceļa nosaukums Ceļa segas veids No,
km
Līdz,
km
Garums,
km
1. 80-92-C12 Murjāņi - Beltes Šķembas 0,000 0,900 0,900
2. 80-92-C12 Murjāņi - Beltes Grants 0,900 1,800 0,900
3. 80-92-C12 Murjāņi - Beltes Grants 8,700 10,200 1,500
4. 80-92-C6 Loja – Krimuldas pagasts Grants 0,000 0,900 0,900
5. 80-92-C6 Loja – Krimuldas pagasts Grants 1,600 3,100 1,500
6. 80-92-C11 Birzes – Skraļļi Grants 1,000 2,800 1,800
7. 80-92-C10 Birzes – Sējas skola - Katlāpi Grants 3,050 3,550 0,500
8. 80-92-C4 Strautiņi –Ruķi - Kalnmieļēni Grants 2,000 3,000 1,000
9. 80-92-C2 Pabaži - Višas Grants 1,500 2,700 1,200
10. 80-92-C3 Kalējkrogs - Jaunķīši Grants 0,000 3,490 3,490

     Informāciju par sapulci un investīciju pasākumu var saņemt Sējas novada pašvaldībā pie izpilddirektora G.Jākobsona, tālr.27891856 un projektu vadītājas M.Muižnieces, tālr.25668852.

Cienījamie Sējas novada iedzīvotāji!

Pašvaldība 2006.gadā izveidoja Sējas novada Goda grāmatu. Kopš 2015. gada 27.janvāra ir izstrādāts Sējas novada pašvaldības nolikums „Par Sējas novada apbalvojumiem'', kas atrodas www.seja.lv (http://www.seja.lv/dome/dokumenti/nolikums-par-sejas-novada-apbalvojumiem).

Aicinām turpināt šo tradīciju arī šogad!

26.martā, Sējas novada Gada balles ietvaros, godināsim Jūsu izvirzītos nominantus. 

Aicinām rakstiskā veidā vai elektroniski (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) iesniegt to cilvēku vārdus, kuri, Jūsuprāt, būtu pelnījuši saņemt šo godu par nopelniem Sējas novada labā. Priekšlikumus iesniegt līdz 14. martam.

Būsim aktīvi!

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lasīt tālāk ...

Seminārs “Integrētā augu audzēšana”

2016. gada 5. februārī plkst.  11:00
Seminārs “Integrētā  augu audzēšana”
Krimuldas tautas namā  Parka ielā 1, Raganā

Lasīt tālāk ...

AS “Sadales tīkls” rosina līdzsvarot elektrības sadales tarifus

AS “Sadales tīkls” 20.janvārī vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, iesniedzot elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) struktūras līdzsvarošanas projektu, kas paredz mājsaimniecībām par 20% samazināt elektroenerģijas piegādes cenu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Tādējādi tiks mazināta nevienlīdzīgā situācija, kad elektrotīkla uzturēšanas izmaksas sedz tikai tie klienti, kas tērē elektrību, maksājot arī par tā sauktajiem “0” pieslēgumiem. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies.

Lasīt tālāk ...

Skolēni svaigus augļus un dārzeņus saņems ilgāk nekā plānots

Programmas „Skolas auglis” ietvaros 2015./2016.mācību gadā Latvijas skolās kopš 2015.gada 2.novembra skolēni trīs reizes nedēļā saņem svaigus augļus un dārzeņus bez maksas.
 
Plānotais augļu un dārzeņu izdales periods bija noteikts līdz 2016.gada 5.februārim, taču ņemot vērā 2015./2016.mācību gadā programmā “Skolas auglis” iesaistīto izglītības iestāžu un izglītojamo skaitu, ir pieņemts lēmums pagarināt produktu izdales periodu.
 
Produktu izdales periods 2015./2016.mācību gadā tiek pagarināts līdz 2016.gada 26.februārim (ieskaitot).
 
Programmas „Skolas auglis” ietvaros skolēni saņem ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes, kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus, ķirbjus vai asorti porcijas. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar svaigu augļu un dārzeņu piedāvājumu, nodrošinot skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.
 

Paziņojums - NBS mācības!

18. februārī, Sējas novada teritorijā, Sauszemes spēku kājinieku brigādes Kaujas atbalsta bataljons ir plānojis veikt taktisko nodarbību "Desantēšanās no gaisa kuģa, izmantojot Fastrope metodi". Apmācībā piedalīsies 20 karavīri pilnā kaujas ekipējumā. Speciālie šāvienu imitācijas līdzekļi netiks izmantoti.

Iespējamās desantēšanās zona


No 22.02.2016 - 26.02.2016 (ieskaitot) Sējas novada teritorijā notiks mācības. Tajās piedalīsies aptuveni 50 karavīri ar ieročiem un ekipējumu, munīcijas un imitācijas līdzekļu izmantošana nav plānota. Iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēti.

Izmantojamās teritorijas shēma

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes