Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā saņems atbalstu astoņu miljonu apmērā

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" ar kopējo publisko finansējumu EUR 8 000 000.00 (astoņi miljoni euro).

Lasīt tālāk ...

Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda finiša taisnē uzņēmējiem vēl iespējams gūt atbalstu pasākumos, kas sekmē to eksportspēju

Rīgas plānošanas reģionā 2007.-2013.gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā aktīvi īstenoti dažādi projekti inovāciju veicināšanai un uzņēmējdarbības konkurētspējas uzlabošanai. Kamēr vēl nav izsludināti jaunā ES fondu plānošanas perioda konkursi, uzņēmēji aicināti izmantot ES finansējuma atbalstu pasākumos, kas sekmē to eksportspēju.    
 

Lasīt tālāk ...

Informācija par nākošajām sēdēm

  • 17.08 plkst 16.00 attīstības komiteja
  • 18.08. plkst 16.00 kultūras un finanšu komitejas kopā, jo no 19.08-21.08 skolēnu ekskursija uz Igauniju.
  • 25.08. plkst 16.00 domes sēde, bet iestāžu vadītāji tiekas plkst. 14.30. Lūdzu plānojiet laiku!
  • 28.08. plkst 13.00 viesu namā ,,Saulgoži” notiks ikgadējā skolotāju konference.

Lai vasara turpinās, bet pienākumiem atrodam laiku!

Eiropas sporta nedēļas ietvaros Latvijā notiks vairāki simti pasākumu

Ar Eiropas Komisijas atbalstu organizētās pirmās Eiropas Sporta nedēļas ietvaros no 7. līdz 13.septembrim Latvijā notiks vairāk nekā 1000 dažādu pasākumu. Eiropas Savienības (ES) mājā ar jestru vingrošanu tika dots ieskats nedēļā, kas fiziskās aktivitātēs vienos cilvēkus 31 Eiropas valstī.

Jāatzīmē, ka jaunākajā sportam veltītajā Eurobarometeraptaujā tikai katrs trešais Latvijā aptaujātais norādījis, ka ar sportu nodarbojas regulāri. Līdz ar to Latvija atpaliek no vidējā ES rādītāja (41%). Uzrunājot klātesošos, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka teica: "Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir parādīt, ka sports nav tikai futbols vai hokejs profesionāļu izpildījumā un TV ekrānā. Fiziskās aktivitātes var kļūt par mūsu ikdiena neatņemamu sastāvdaļu. Katram no mums iespējams justies labāk, būt priecīgākam un mazāk slimot, ja vien pacentīsimies vairāk kustēties. Tā var būt sēņošana, slēpņošana, rīta rosme, garas pastaigas – galvenais ir sākt kustēties."

Lasīt tālāk ...

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Vairāk info : Lauku atbalsta dienesta mājas lapa

Stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā par vidējo stundas tarifa likmi

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka jau no rītdienas, 2015. gada 1. augusta, visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem ir jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Lai nodrošinātu nodokļu maksātājiem iespēju objektīvi novērtēt savu atbilstību šim kritērijam, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejami jauni pārskati, kuros attēlota vidējā stundu tarifa likme uzņēmumā, vidējā stundu tarifa likme valstī un aprēķinātie 80% no vidējās stundu tarifa likmes valstī salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējās stundu tarifa likmi uzņēmumā[1].

Lasīt tālāk ...

Izjādes

Aicinām Ziedoņa muzejā!

Ziedoņa muzeja piedāvājums

Lauku Lapa Nr.7

Izdevums šeit

MSĢ kauss riteņbraukšanā

Šī gada 1.augustā pie Krimuldas vidusskolas norisināsies ikgadējās riteņbraukšanas sacensības «Murjāņu kauss»
 
Aicinām piedalīties:   

1.) 2001-2002.g. dzimušajiem jāveic 3 apļi (stadionā)
2.) 2003-2004.g. dzimušajiem jāveic 2 apļi
3.) 2005.g. un jaunākiem jāveic 1 aplis
4.)Tautas klase bez vecuma ierobežojuma 12,6 km (pa 2,1 km apli)
 
Nolikums www.msgkauss.lv
Pieteikšanās pie Krimuldas vidusskolas no pl.12:00-12:40, starts 13:00
Aizsargķiveres obligātas.
Par balvām parūpējušies sacensību organizatori un sponsori.
 
Dalība bez maksas

Dziesmu un deju svētku nedēļā norisināsies atkritumu šķirošanas akcija

Lai veicinātu atkritumu šķirošanas paradumus skolu jaunatnes vidū, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā norisināsies akcija, kuras ietvaros to dalībniekiem septiņu dienu garumā būs iespēja ar izlietotajām plastmasas pudelēm piedalīties loterijā un laimēt balvu savam kolektīvam.

Lasīt tālāk ...

VID informācija

Lasīt tālāk ...

Kapu svētki 2015. gadā

Dievkalpojums Krimuldas baznīcā plkst.1200

Svētbrīdis 12.jūlijā

                Sniķeru kapos plkst.1400

                Gaujas kapos plkst.1500


Svētbrīdis 19.jūlijā

                Ziemeļu kapos plkst.1400


Svētbrīdis 01.augustā

                Stēderes kapos plkst.1300

Krimuldas baznīcas mājas lapa

 

Kļūsti par viesģimeni kādam viesskolēnam

Piedzīvo pasauli savās mājās!
Kļūsti par viesģimeni kādam viesskolēnam no citas valsts uz 2015./2016. mācību gadu!
Šī gada augustā Latvijā ieradīsies 36 viesskolēni, kuriem tiek meklētas viesģimenes un attiecīgi arī skola. Apmaiņas programmas skolēni ieradīsies no ASV, Beļģijas, Indonēzijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas un Ungārijas.
Šis ir piedāvājums ģimenēm, kuras interesē citas kultūras un valodas, kā arī klasēm, kur skolēni vēlas paplašināt redzesloku un iegūt starptautiskus kontaktus. Skolēns mācības apgūst latviešu valodā un papildus mācības tam nav nepieciešamas – Latvijā viesskolēns ir kā viens no Latvijas skolēniem. Iepriekšējā pieredze rāda, ka skola, uzņemot ārvalstu skolēnu, iegūst starpkultūru pieredzi, kas veicina tolerances attīstību, un padara interesantāku ikdienu gan skolas darbiniekiem, gan skolēniem, gan vietējai sabiedrībai.

Kļūsti par viesģimeni, ja Tev ir:
 - brīva gultasvieta;
 - iespēja nodrošināt skolēnu ar ēdināšanu;
 - pieņemt skolēnu kā savu ģimenes locekli;
 - vismaz 25 gadi.

Kā pieteikties?

1. Piesaki savas dalību, aizpildot pieteikuma formu www.afs.lv sadaļā „Piesakies tagad!” vai zvanot pa tālruni 67280646.
2. Aplūko iebraucošo viesskolēnu profilus un īsus viņu aprakstus: http://www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/viesskolenu-profili/2015.2016.-mac.g./

Ko no tā iegūst Latvijas sabiedrība?
 
AFS Latvija mērķi un darbības joma: starpkultūru izglītības un starpkultūru sakaru ar skolēnu, studentu, dažādu profesiju pārstāvju un ģimeņu apmaiņas programmu palīdzības visā pasaulē veicināšana, prasmju uz zināšanu, kas nepieciešamas dažādu pasaules kultūru pieaugošo savstarpējo sakaru attīstībai, sniegšana biedrības biedriem, skolēniem, studentiem, ģimenēm, izglītības darbiniekiem un citām ieinteresētām personām, brīvprātīgo darba veicināšana, piesaistot arvien vairāk  jauniešu, labdarības veicināšana, tolerances veicināšana, izpratnes par dažādām kultūrām veicināšana, valodu apgūšanas stimulēšana.
 
Kopš 1990. gada AFS Latvija nosūtījusi vairāk nekā 500 un uzņēmusi vairāk nekā 700 dalībnieku starptautiskās apmaiņas programmās, iesaistot ap 100 skolām visā Latvijā. AFS Latvija darbību Latvijā iniciējusi un atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, par organizācijas patronesi kļuvusi valsts eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga. Kopš 2009. gada 26. novembra Finanšu ministrija organizācijai piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu. Kopš 2015. gada AFS ir oficiālais UNESCO partneris.
 
 Viesģimeņu pieteikumus gaidīsim šī mēneša laikā!

LAD projektu konkursi

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  divos apakšpasākumos:
  • „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
  • „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Lasīt tālāk ...

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Lasīt tālāk ...

MSĢ 50gadu jubileja

Aicinām visus Murjāņu sporta ģimnāzijas esošos un bijušos pedagogus, darbiniekus un absolventus pieteikties dalībai MSĢ 50gadu jubilejas svinībās š.g. 8.augustā. Pieteikšanās līdz 25.jūlijam e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai  pa tālruni 29330201.
        Piedāvājam šādu svinību programmu:   
14.00 – 15.00  konferences dalībnieku reģistrācija,
15.00 – 16.30  konference skolas pedagogiem, darbiniekiem un lūgtajiem viesiem,
16.00 – 17.45  salidojuma dalībnieku reģistrācija,
16.30 – 17.00  muzeja atklāšana,
17.45 – 18.00  pulcēšanās gājienam,
18.00                 gājiens uz stadionu,
18.30 – 20.00  pasākuma svinīgā daļa,
21.00 – 04.00  balle stadionā, spēlēs grupa “Zeļļi”.
        Dalības maksa absolventiem EUR 15,00. Reģistrējoties būs iespēja iegādāties grāmatu „Murjāņu stāsti”, džemperus un T-kreklus ar MSĢ simboliku.
        Absolventiem līdzi jāņem „groziņš” (organizatori salidojuma dalībniekus ar traukiem nenodrošina), balles vietā darbosies kafejnīca.
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes