RRLAB sludinājums

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 3.kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

RRLAB Sludinājums

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Ir uzsākta pirmā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugsināt savu profesionālo konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu, neatkarīgi, kāda jau ir iegūtā izglītība.
Katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, izņemot 2017. gadu, kad paredzēta viena pieteikšanās - līdz 2017. gada6. novembrim. Mācības notiks dažādos laikos un tās varēs apvienot ar darbu. Mācību ilgums būs no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram, atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. Katrs strādājošais visa projekta laikā piedāvātās mācības varēs izmantot vienu reizi, tāpēc aicināti izdarīt pārdomātu izvēli.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs.
Mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Pirmajā pieteikšanās kārtā mācības pieejamas Latvijas tautsaimniecībā un darba tirgū šobrīd prioritārās nozarēs, kurās visvairāk trūkst jaunu un kvalificētu darbinieku:
·         būvniecība;
·         kokrūpniecība;
·         metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;  
·         elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Ja darbs kādā no šīm nozarēm šobrīd vai nākotnē nav aktuāls, iepazīties ar citām mācību iespējām var nākamajā pieteikšanās reizē - 2018. gada sākumā.  
Projektā piedāvātās mācības iedalās 3 veidos:
·         profesionālās tālākizglītības programmas (480 -1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju.
·         profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību.
·         neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai jau kopš 2011. gada. Uzsākot pieaugušo izglītības projektu, pakalpojuma izmaksas līdzfinansē ES fondi un valsts.
Plašāka informācija mājaslapā:  www.macibaspieaugusajiem.lv

Parakstu vākšana par CVK iesniegtajām un reģistrētajām iniciatīvām

 2017. gada 18. septembrī Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) reģistrēja parakstu vākšanai biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (APPL) jau ceturto reizi iesniegto likumprojektu, ar kuru biedrība rosina atcelt 2012. gada 8. novembra grozījumus likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.
Iepriekš likumprojekts CVK tika iesniegts 2016. gada vasarā, un 12 mēnešu parakstu vākšana par šo iniciatīvu noslēdzas 18. septembrī.  Savukārt atkārtota parakstu vākšanu APPL  uzsākta 19. septembrī, un tā ilgs līdz 2018. gada 18. septembrim.
Likums “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” neierobežo iniciatīvas grupas tiesības atkārtoti iesniegt vienu un to pašu iniciatīvu. Līdz ar to, parakstu vākšanai noslēdzoties, iniciatīvas grupa drīkst CVK atkārtoti iesniegt to pašu likumprojektu, taču iepriekš savāktie paraksti nesummējas, un iniciatīvas grupai parakstu vākšana jāsāk no jauna.
CVK apkopotā parakstu vākšanu statistika liecina, ka līdz šim APPL rosinātais likumprojekts guvis niecīgu vēlētāju atbalstu, – parakstu vākšanā no 2015. gada 19. septembra līdz 2016. gada 18. septembrim likumprojekta atbalstam saņemti 1494 paraksti, bet parakstu vākšanā no 2016. gada 19. septembra līdz šodienai – 1239 paraksti. Tajā pašā laikā, lai vēlētāju rosinātu likumprojektu varētu iesniegt izskatīšanai parlamentā, iniciatīvas grupai tā atbalstam 12 mēnešu laikā jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas jeb 155 224 vēlētāju parakstu.
Parakstīties par CVK iesniegtajām un reģistrētajām iniciatīvām vēlētāji var:
·         elektroniski, portālā Latvija.lv;
·         pie zvērinātiem notāriem;
·         pašvaldību parakstu vākšanas vietā. Sējas novada bāriņtiesā par CVK iesniegtajām un reģistrētajām iniciatīvām var parakstīties vēlētāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Sējas novadā.
Par paraksta apliecināšanu  Sējas novada bāriņtiesā jāmaksā valsts nodeva EUR 1.00.
Pieņemšanas laiki: pirmdiena plkst. 9.00-12.00; 13.00-18.00, ceturtdiena plkst. 9.00-12.00. Parakstīšanās portālā “ Latvija.lv" vēlētājiem ir bez maksas.
Iniciatīvas grupu adreses un kontaktinformācija
1. "Likums par 2012.gada 8.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" atcelšanu" (Nr.20160916 – 003)Biedrība "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā", Skolas iela 11-604 (viesnīca "Laine"), 6.st., Rīga, LV-1010, tālrunis uzziņām - 20732777, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
Vairāk informācijas par parakstu vākšanas kārtību – Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.

Skolēnu brīvlaikā Sējas novada “Ainavas” bibliotēkā:

Skolēnu brīvlaikā
Sējas novada
“Ainavas” bibliotēka 
24.10.plkst.14.00
aicina bērnus piedalīties Radošajā darbnīcā
"Izkrāsosim rudeni!"

 

SĒJAS pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”SĒJAS pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs  
Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  Izglītības iestādēm.
§  Nodarbinātības valsts aģentūru.
 
 
Projekta mērķis
 
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
 
 
Projekta īstenošanas laiks
 
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
 
Projekta finansējuma avots
 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Pašvaldības aktivitātes projektā  
§  mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
§  nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
§  nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā
 
Projekta mērķa grupa strādājošie:
§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
§  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,
o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
o   vienkāršajās profesijās strādājošie.
§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
 
Mācību izmaksas  
§  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
 
Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā  
§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
§  karjeras konsultanta konsultācijatuvākajā NVA filiālē
§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
 
Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi  
§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
§  ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 
 
Kontaktinformācija pašvaldībā
 
 
§  Pieaugušo izglītības koordinators: Liona Barone, tālr. 26160628, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sīkāka informācija  
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv 
 
Projekta īstenošanas pamats  
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
 
 
 
 
 
 

Vitas Vīksnes darbu izstāde

No 25.septembra līdz 3.novembrim
Sējas novada bibliotēkā skatāma
Sējas pamatskolas
vizuālās mākslas skolotājas
Vitas Vīksnes
darbu izstāde.
Laipni gaidīti!

Zvērināti advokāti 20.septembrī sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas

Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta "Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. "Vardarbībai patīk klusums"" (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem (zvērinātiem advokātiem).

Konsultāciju iespējams saņemt 20.septembrī, zvanot uz tālruni 116006 laika posmā no 9:00 līdz 18:00.

Esi zinošs, esi drošs!

26.septembrī no plkst.10:00 Siguldā, stāvlaukumā pie Kr.Barona pieminekļa Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknis rīko pasākumu bērniem un jauniešiem
 „Esi zinošs, esi drošs”.Pasākumā piedalās:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Siguldas novada pašvaldības policija
Reģionālā pašvaldības policija
Zemessardze, Valsts robežsardze, Jaunsardze
Latvijas gāze, Sadales tīkli
VP Kriminālistikas pārvalde
Valsts policijas koledža
Ceļu policija, Hipologi
Pretterorisma vienība „Omega”Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja vērot dienestu paraugdemonstrējumus, iepazīties ar dienestu darba specifiku, apskatīt un izbaudīt braucienu ar operatīvajiem transportlīdzekļiem.

Augu aizsardzības līdzekļu apmācības

Siguldas biznesa inkubatorā norit aktīva darbība

Kopš pagājušā gada rudens Siguldā aktīvi darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas biznesa inkubators, kur visu šo periodu noris aktīva darbība, tādējādi veicinot biznesa vidi reģionā.

Lasīt tālāk ...

Sējas novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties projektā “Latvijas dabas bagātības”

Projekta ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti saplūst fotogrāfijā ar savām īpašajām vietām Latvijas dabā vai arī pastāstīt par to, ko viņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības.
 
Projekta dalībniekiem ir jānofotografējas savā mīļākajā vietā Latvijas dabā, tajā nomaskējoties un ar to pēc iespējas labāk saplūstot.  Fotogrāfiju piemērus var aplūkot un vairāk par to, kā projektā piedalīties, var uzzināt projekta mājaslapā: http://www.dabasbagatibas.lv/ 
 
Visas iesūtītās dabas bagātības tiks publicētas projekta mājaslapā un apkopotas īpašā Latvijas simtgades dabas deklarācijā. Novada iedzīvotājiem ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī Sējas puses skaistākās vietas. Attēlus var iesniegt gan projekta mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot #DabasBagatibas.
 
“Latvijas dabas bagātības” ir nekomerciāls Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības un veicināt publisku diskusiju par to nozīmi mūsdienu Latvijā.

LIAA aicina uz brīvdabas festivālu iNOVUSS

25. un 26. augustā Rīgā, Lucavsalā pirmo reizi notiks inovāciju un tehnoloģiskās jaunrades festivāls iNOVUSS, kur apmeklētāji varēs smelties jaunas idejas, dzirdēt spilgtus viedokļus, atrast negaidītus risinājumus un sastapt iedvesmojošus cilvēkus, kā arī baudīt muzikālus priekšnesumus.

iNOVUSS - jaunradīts, iepriekš nebijis. Un Jā – arī Latvijā radīta nu jau tradicionāla spēle, kurā spēlētāji izsit elementus no to ierastās kārtības.

Lasīt tālāk ...

Eko diena

Sējā arī rudenī notiks "Ekodiena", kuras ietvaros iedzīvotāji varēs nodod nederīgas elektriskās un elektroniskāsierīces

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar Sējas novada domi sestdien 16. septembrī Sējas novadā organizēs "Eko dienas" rudens pasākumu.
 
Pasākums norisināsies sestdien, 16. septembrī visas dienas garumā dažādās Sējas novada  vietās. Šajās vietās atradīsies "Eko dienas" mikroautobuss, kurā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir kļuvušas sadzīvē nederīgas un savu laiku nokalpojušas.
 
 "Eko diena" norisināsies:
 
* Pabažos, laukumā pie daudzdzīvokļu mājas “Kamenes”
 plkst.10:00 – 11:00
 
* Sējā, pie veikala- plkst.11:30 – 12:30
 
* Lojā, pie kultūras nama - plkst.13:00 – 14:00
* Murjāņos, laukumā pie daudzdzīvokļu namiem- plkst.14:30 – 15:30
 
 
"Eko dienas" ietvaros iedzīvotāji var nodot tādas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas kā ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.
 
Nododot šīs nederīgās lietas, mēs kopā varam paveikt labu un videi draudzīgu darbu. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāk pārstrādes cehos, kur to izjauc, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.
 
 
“Clean R” “Eko diena” Sējas novadā tik organizēta sadarbībā ar Sējas novada pašvaldību

Brīvprātīgais aktīvists

Sējas novada dome nosaka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, domei triju mēnešu laikā pēc ievēlēšanas ir jāievēl pašvaldības vēlēšanu komisija.
 
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:
1)      Reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības institūcijām,
2)      Ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem  vēlētāju grupai),
3)      Sējas novada domes deputātiem.

Par  novada vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
*kurš prot latviešu valodu,
*kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,  kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Sējas novada domes deputāts,
*kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis.
 
Pieteikums un paziņojums uz noteiktas veidlapas jāiesniedz Sējas novada domē  līdz 2017.gada 29.augustam plkst.14.00.

Paziņojuma veidlapa
Pieteikums
 

33. Murjāņu sporta ģimnāzijas kausa izcīņa riteņbraukšanā


Bērnu turnīra dalībniekiem un Tautas brauciena ar MTB divriteņiem dalībnieku reģistrācija notiks 2.09.2016. no pl.12.00 – 13.00 pie Krimuldas vidusskolas
.

Bērnu sacensības (nelicenzētie) ar MTB divriteņiem – 2001.-2002.g.(15-16g.v.) 4 apļi, 2003.-2004.g. (14-13g.v.) 4 apļi, 2005.-2006.g.(12-11g.v.) 3apļi, 2007.-2008.g.(10-9g.v.) 2apļi, 2009.-2010.g.9(8-7g.v.) 2 apļi, 2011.-2012.g.(6-5g.v.) 1 aplis, 2013.-2014.g.(4-3g.v.) 1 aplis un jaunākie dalībnieki 100m.(ar trīsriteņiem).

Bērnu sacensības notiks stadionā. Vienā braucienā startē 3 – 4 dalībnieki. Uzvarētāju nosaka pēc labākā uzrādītā laika distancē katrā vecuma grupā. Šosejas sporta divriteņi nav atļauti.

13:30 vīrieši [Elite OPEN]14 apļi x 2,1 km = 29.4 km (ar šosejas velosipēdiem)

14:20 tautas klase 8 apļi x 2,1 km = 16.8 km (bez licencēm, viens finišs, ar MTB velosipēdiem)

Iespējamas kritērija trases un apļu skaita izmaiņas.

Apbalvošana visām disciplīnām notiks pēc kritērija braucieniem pie Krimuldas vsk. (orientējoši ap pl.15.00)

MSĢ riteņbraukšanas nod. vec. treneris Jānis Veide
tel.​26545194

Būvvaldes info!

Apmeklētāju pieņemšana pie Būvvaldes vadītāja šobrīd nenotiek! Tiks informēts, kad pieņemšana atsāksies.

Š.g. 11.,18.,25. augustā un 1. septembrī pieņemšana pie būvinspektora nenotiks.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībam!

Paziņojums

Sējas novada dome aicina pensionārus  30.08.2017 ekskursijā uz Mērsragu.

Izbraukšana no Pabažu centra plkst. 7.30, attiecīgi Loja 7.40  Murjāņos 7.50.

Pieteikšanās pa telefonu 29110942 vai 67977739.

 

Valsts nodrošinātais atbalsts

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību:

Lasīt tālāk ...

Sēdes augustā

21. augustā  plkst. 16.00 Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēde.

22. augustā  plkst. 16.00 Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas sēde.

23. augustā plkst. 16.00 Finanšu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

29. augustā plkst. 16.00 domes sēde.
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes