Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniekiem ir piešķīris no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas apjomu 15 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru.

Lasīt tālāk ...

Jauna sadaļa - sludinājumi

Sveicināti, novadnieki!

Pilnveidojot  interneta vietni seja.lv, ir radīta jauna sadaļa "Sludinājumi", kurā Jūs varat paši (reģistrējoties vietnē seja.lv) ievietot savus sludinājumus uz vismaz 14 dienām.
Pārejas periodā būs aktuāla arī Sludinājumu un Darba piedāvājumu sadaļā esošā informācija, taču sākot ar 12.10.2013 šīs sadaļas tiks slēgtas - tādēļ laipni lūdzam esošos reklāmdevējus izveidot savus profilus un izvietot savus sludinājumus tieši jaunajās sadaļās.

ir vērts palasīt arī tālāk!

Kadastrālo vērtību izmaiņas Sējas novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

Lasīt tālāk ...

Vides kvalitātes analīze un kontrole ļaus uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) laboratorija ir viena no vadošajām valstī, kas palīdz gan Latvijas iedzīvotājiem, gan pašvaldībām, uzņēmumiem un pakalpojumus sniedzošajām iestādēm kontrolēt vides kvalitāti, veicot laboratoriskos izmeklējumus ūdens, gaisa, augsnes paraugiem. Bieži vien LVĢMC laboratorijas izdarītās paraugu analīzes ļauj ne tikai noteikt vispārējo vides kvalitāti minētajās jomās, bet arī prognozēt, piemēram, kādas lauksaimniecības kultūras būtu izdevīgākās zemniekiem, kāds mēslojums zemei būtu vajadzīgs utml.

Lasīt tālāk ...

Mainījies bibliotēkas darba laiks

Sakarā ar Sējas novada bibliotēkas remontu bibliotēkas pakalpojumi būs ierobežoti – nebūs iespējami datorpakalpojumi, bet grāmatu apmaiņa būs pieejama arī turpmāk.
Bibliotēkas grāmatu fonds izvietots Sējas novada pašvaldības telpās.          
 
Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 9.00 - 18.00
Otrdiena 9.00 -17.00
Trešdiena – metodiskā diena
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 16.30

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Sējas novada bibliotēkas vadītāja Liene Reniņa

Sargāsim sevi paši!

Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.
Diemžēl nereti par ugunsdrošību cilvēki sāk domāt vien tad, kad uzzina par traģiskām ugunsnelaimēm vai nelaime piemeklējusi pašus. Tikai tad arī saprotam, ka lielo traģēdiju izraisījis pat sākumā šķietami neliels ugunsdrošības normu pārkāpums vai pašu neuzmanība.
Cilvēkiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību ugunsdrošībai savos īpašumos, jo kā liecina statistika vairāk kā puse no ugunsgrēkiem valstī izceļas tieši dzīvojamajās mājās.

Lasīt tālāk ...

Informatīvā atbalsta kampaņa „Savējie!” izpelnījusies lielu uzņēmumu atsaucību

Vietējie uzņēmumi arvien aktīvāk steidz izmantot biroja „Latvijas Produkts” veidotās informatīvās atbalsta programmas „Savējie!” piedāvātās iespējas, tādējādi paaugstinot konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskos tirgos. Mēneša laikā par programmas „Savējie!” iespējām interesējušies jau vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumu.

Lasīt tālāk ...

Šogad UNESCO nedēļa Latvijā būs veltīta lokālajam mantojumam un tradīcijām

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijā jau trešo gadu būs UNESCO nedēļa, kurā īpaša uzmanība tiks veltīta lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai. 
 
Šogad UNESCO nedēļa tiks aizvadīta, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 10. gadadienu.
 

Seminārs par eiro drošību

                                                         

Latvijas Darba devēju konfederācija, kas ir lielākā uzņēmēju intereses pārstāvošā organizācija Latvijā, sadarbībā ar Latvijas Banku aicina Jūs un
Jūsu organizācijas/ uzņēmuma pārstāvjus uz informatīvi izglītojošo BEZMAKSAS semināru "Kas jāzina par eiro drošību - kasieriem un ikvienam no mums",

Lasīt tālāk ...

Latvijas lepnums 2013

Jau desmito gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3, piedaloties draugiem.lv, organizē akciju Latvijas lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, kaskādam ir nesavtīgi palīdzējuši, stāvējuši blakus nelaimē, devuši cerību vai piepildījuši klusu sapni. Šajā laikā saņemti vairāk nekā 7000 pieteikumu, no kuriem godināti vairāk nekā simts Latvijas lepnumi. Akcija jubilejas gadā tiek rīkota ar uzņēmuma Latvijas Mobilais telefons gādību.

Lasīt tālāk ...

Seniori pulcējas uz klubiņa dibināšanu

4.septembrī biedrība „Mēs Sējai” aicināja dāmas un kungus uz Senioru kluba dibināšanas pasākumu. Uz pirmo tikšanos ieradās krietns pulciņš interesentu.
Omulīgā gaisotnē pie kafijas tases tika apspriestas tuvākās kluba ieceres. No klātesošajiem izskanēja dažādi priekšlikumi klubiņa turpmākajai darbībai un aktivitātēm. Kā piemēri tika minēti: organizēt braucienus pie citu novadu senioriem, organizēt sportiskās un kultūras aktivitātes, dalīties ceļojumu iespaidos, rīkot atmiņu pēcpusdienas par vēsturiskajiem notikumiem. Izskanēja arī citi interesanti priekšlikumi, turklāt ikviens no tikšanās dalībniekiem izteica gatavību sniegt arī savu artavu pasākumu veidošanā un norisē.
Senioru klubs aicina atsaukties tos, kuri nodarbojas ar interesantiem vaļaspriekiem un labprāt par tiem pastāstītu citiem kādā no nākamajām tikšanās reizēm.
Ja arī Jūs šis stāstījums ir ieinteresējis, tad aicinām pievienoties mūsu klubiņam. Būsiet laipni gaidīti, jo nākošā tikšanās reize jau notiks pavisam drīz – 13. septembrī plkst. 15.15 Interešu centrā, „Jēņos”, Lojā.

NVA uzsākts jauns projekts

Bezdarbnieka praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs pie darba devēja tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai.
NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:

SEB dzīvības apdrošināšanas dāvana visiem pirmklasniekiem!

SEB dzīvības apdrošināšana arī šajā mācību gadā iepriecinās pirmklasnieku vecākus, dāvinot visiem  pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar riska segumu 1000 latu vērtībā.
 
Pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus vecāki var saņemt:
·         reģistrējoties interneta lapā www.seb.lv/pirmklasnieks
·         dodoties uz jebkuru SEB bankas filiāli, kur SEB dzīvības apdrošināšanas speciālists izskaidros un izsniegs pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus.
 

Pirmklasnieku apdrošināšana 

Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 18.jūlija uzsāk avansa izmaksu atdalītajam pārejas posma valsts atbalsta maksājumam par pienu (APKV). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Atbalsta likme par vienu piena tonnu ir LVL 17.24. Savukārt avanss 70% apmērā ir LVL 12.07 par tonnu.
APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.gadā) realizētajām piena tonnām piešķirtās kvotas ietvaros.
Papildu informāciju var iegūt, atverot LAD mājas lapu www.lad.gov.lv

Klientu apkalpošanas daļa
Tālr. 67095000

AS „GE Money banka” klientiem jāmaina bankas konti

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē klientus par nepieciešamību mainīt AS „GE Money bankas” kontus, jo banka pārtrauc savu darbību Latvijā. Tā turpinās klientu apkalpošanu tikai līdz šā gada 20.septembrim (ieskaitot).
Lai LAD varētu saviem klientiem izmaksāt finanšu līdzekļus, laicīgi jāatver konts citā bankā, par to jāinformē LAD, iesniedzot personīgi vai elektroniski ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par konta maiņu.
Sīkāk par GE Money bankas darbības pārtraukšanu informāciju var lasīt šeit: http://www.gemoneybank.lv/lv/par-mums/jaunumi/klientiem/gemb-several-portfolios-citadele/
Sīkāk par LAD klientu datu izmaiņām informāciju var lasīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „LAD klientu reģistrācija”.

LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 29420515
 
LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums par 6.kārtu


Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaizsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Konkurentspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 12.augusta līdz 2013.gada 12.septembrim.

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 60 092,88 (sešdesmit tūkstoši deviņdesmit divi lati un 88 santīmi).

Noslēguma posms pludmales volejbolā

Turnīrs sāksies 2013. gada 24.augusta rītā plkst. 10.00 (pieteikšanās līdz 10:00), Sējas novadā, Lojā (Lojas pludmales volejbola kortos).
 

Nolikums

MKPC organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs SIGULDĀ, SIA LLKC Pierīgas nodaļas zālē, Dārza ielā 2a, organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību. Apmācību ilgums, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 110 40 teorijas stundas (mednieku kandidātiem) un 24 stundas (medību vadītājiem).

Lasīt tālāk ...

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada beigām lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības.

Lasīt tālāk ...

NVA jaunās aktivitātes

Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai „Pasākumos noteiktām personu grupām” un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes