Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī

No 2014.gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums.
Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.

Lasīt tālāk ...

Turpinās makulatūras un bateriju vākšanas akcija.

Sējas pamatskolā turpinās makulatūras un bateriju vākšanas akcija. Bateriju vākšanas pēdējais termiņš 28.februāris, makulatūras  vākšana noris līdz 14. martam. Aicinām iesaistīties šajā akcijā un palīdzēt Sējas skolēniem iegūt labāku rezultātu “Zaļā josta” , A/S “BAO” un Valsts izglītības satura centru rīkotajos konkursos.

Sējas pamatskolas kolektīvs

Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Sākot no 2014.gada 27.janvāra (pirmdiena) no pulksten 10.00 personas var pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” pasākumiem, elektroniski reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā.
Gadījumā, ja personai nav iespēja reģistrēties mūžizglītības pasākumiem elektroniski, persona, sākot no 2014.gada 29.janvāra no pulksten 9.00, varēs pietiekties klātienē jebkurā NVA filiālē, iesniedzot aizpildītu pieteikumu. Pieejamo apmācību kuponu skaits gan elektroniskai reģistrēšanai, gan pieteikšanai klātienē NVA filiālē ir sadalīts atsevišķi.
Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot

Lasīt tālāk ...

Informācija skolēnu vecākiem!

Pamatojoties uz 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”,ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, bērni vecumā līdz 12 gadiem drīkst neapmeklēt izglītības iestādi, savukārt, ja temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem, tad skolu drīkst neapmeklēt arī skolēni vecumā no 13 gadiem.

Lēmums, vai bērnus laist uz skolu, jāpieņem vecākiem, izvērtējot, cik ilgi bērnam nāksies pavadīt ceļā uz skolu un vai nebūs jāstāv sabiedriskā transporta pieturvietā.

Ja šāda gaisa temperatūra turas ilgstoši, tad katra pašvaldība var pati pieņemt lēmumu, kā rīkoties.

Ministru kabineta noteikumos par mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku noteikts: "Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8.klases un 10.-11.klases izglītojamajiem".

Aicinām pieteikties zāģerus!

MK noteikumu Nr.310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 3. pants nosaka, ka persona mežsaimniecības darbos drīkst lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi) tikai tad, ja saņēmusi attiecīgā motorinstrumenta operatora kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu apliecību.
Apmācībās gūtās zināšanas pasargās nodarbinātos no nelaimes gadījumiem darba vietā, kā arī nodrošinās iemaņas kvalitatīvi un dinamiski veikt sev uzticētos darba pienākumus ar krūmgriezi un motorzāģi, ceļot darba produktivitāti.
Apgūt teorētiskās zināšanas par krūmgrieža, motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar krūmgriezi, motorzāģi, prasmi veikt tehnisko apkopi.
2014.gadā Meža konsultāciju pakalpojumu centrs plāno organizēt šāda veida apmācības, kuru noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.
Pieteikšanās un sīkāku informāciju par apmācībām iespējams saņemt pa tel.28323647.

Apmācības medniekiem un medību vadītājiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Siguldā organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību, kuru ilgums, atbilstoši MK noteikumiem Nr.110, ir 40 teorijas stundas (mednieku kandidātiem) un 24 stundas (medību vadītājiem).
Apmācības norisināsies nedēļas nogalēs vai darba dienu vakaros un tiks piesaistīti labākie lektori konkrētajā jomā no Valsts meža dienesta, Valsts policijas, kā arī citām institūcijām un organizācijām. Kursanti tiek nodrošināti ar mācību izdales materiāliem, šautuves pakalpojumiem un apmācību praktiskajā šaušanā.
Pēc pilna apmācību kursa apgūšanas, dalībniekiem tiek izsniegta Izziņa par apmācību, kas derīga mednieka vai medību vadītāja eksāmena kārtošanai Valsts meža dienestā.
Pieteikšanās un sīkāku informāciju par apmācībām iespējams saņemt pa tel.28323647.

Jauniešus, kuri nemācās vai nestrādā, NVA aicina pieteikties dalībai "Jauniešu garantijas" pasākumos

Šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē.  NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu" http://www.mk.gov.lv/doc/2005/LMzino_JG_17122013.3750.doc

Lasīt tālāk ...

Latvijā plāno bargākus satiksmes sodu

Mudīte Luksa,
LV portāls


Joprojām ceļu satiksmes negadījumos bojā iet gājēji un autovadītāji.

Foto: Evija Trifanova/ LETA

Arī decembris nevieš optimismu par drošību ceļu satiksmē. Līdz mēneša vidum satiksmes negadījumos dzīvību bija zaudējuši astoņi cilvēki, tai skaitā – seši gājēji. Bet šis drūmais skaitlis arvien aug augumā, un katru dienu lasām ziņojumus par jaunām avārijām un tajās cietušajiem. Lasām par dzērumā izraisītām avārijām, par auto, kuri sadūrušies tā, ka nekas nav palicis pāri.

Lasīt tālāk ...

No 2014.gada janvāra pabalsti ģimenēm ar maziem bērniem kļūst lielāki

Autors: Lidija Dārziņa, LV portāls 03.01.2014

Pilnā mērā jaunā pabalstu maksājumu kārtība sociāli apdrošinātiem vecākiem stāsies spēkā 1.oktobrī. Atceltas un mainītas atsevišķas ierobežojošas normas strādājošiem vecākiem. Lai ievērotu tiesisko paļāvību, pabalstiem ir pārejas perioda nosacījumi. Turpmāk lielākas būs arī iepriekš piešķirto valsts pabalstu summas.
 
LV portāls sniedz skaidrojošu ieskatu 2013.gada novembrī pieņemtajā jaunajā ģimenes pieauguma veicināšanas valsts atbalsta sistēmā, vienlaikus aicinot personas, uz kurām šī sistēma attieksies, informāciju lasīt uzmanīgi ar mērķi par jauno kārtību gūt vispārēju priekšstatu. Savukārt pēc konkrēta, savai situācijai atbilstoša skaidrojuma nekautrēties vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Foto: Ieva Lūka/ LETA

Lasīt tālāk ...

Vēsturiskā ēka atdzimst jaunā veidolā

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 20.decembrī, spāru svētkus svinēja rekonstruējamā saimniecības ēka pie Sējas pamatskolas, kurā pēc būvdarbu pabeigšanas tiks iekārtoti mājturības kabineti. Sīkāk par ēkas vēsturi un plānoto saistībā ar tās izmantošanu pastāstīja Sējas pamatskolas direktore Inese Ozolniece.
„Daudzus gadus Sējas pamatskolas zēnu mājturības stundas ir notikušas skolas ēkā, ko daudzi zina kā „kūtiņu”. Iet laiks, mainās paaudzes, mainās prasības un noteikumi un mājturības kabinetam ir jāseko līdzi laikam. Kad radās pirmās domas par šīs ēkas rekonstrukciju, ļoti svarīgi bija, lai, mainot tās veidolu, paliktu arī daļa no vēstures. Ļoti gribējās saglabāt visas skolas kompleksa vēsturiskās ēkas. Tādēļ liels prieks, ka gan projektētājiem, gan celtniekiem ir izdevies veco ēkas mūri saglabāt kā vēstures liecību,” savu gandarījumu pauda I.Ozolniece, norādot, ka ir svarīgi, lai šajā ēkā sadzīvotu gan vēsture, gan tagadne, gan nākotne.

Lasīt tālāk ...

Domājam vai nedomājam ... ?

16.decembra vakarā Sējas ciema centrā kādas pagaidām vēl nenoskaidrotas personas neuzmanīgas un vieglprātīgas darbības rezultātā sadega divas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma „Jumis” atkritumu tvertnes. Kā informēja Sējas novada pašvaldības Komunālā dienesta tehniskais vadītājs Grigorijs Ņesteruks, iespējamais aizdegšanās iemesls ir konteinerā iebērtie vēl neatdzisušie krāsns pelni. Rezultātā no oglēm aizdegušies tvertnēs esošie atkritumi. Konteineru sadegšanas rezultātā radušies zaudējumi 220,- latu apmērā, kurus ilgākā laika posmā nāksies segt Sējas ciema iedzīvotājiem. Notikušā apstākļi tiks noskaidroti.
Iedzīvotāji aicināti konteinerus izmantot tiem paredzētajiem mērķiem.

LLKIC Siguldas nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas

Norises vieta: Sigulda, Dārza iela 2a
Datums: 10. un 11. decembris

Lasīt tālāk ...

Šogad decembrī pārcels divas darba dienas

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka 2013.gadā pārcels divas darba dienas - pirmdienu, 23.decembri, pārcels uz sestdienu, 14.decembri, un pirmdienu, 30.decembri, uz sestdienu, 28.decembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi no valsts budžeta finansētajās iestādēs.

Lasīt tālāk ...

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums - par pasākumu “Vietējās attīstības stratēģijas”

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaizsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 09.decembra līdz 2014.gada 09.janvārim.
7.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 134 948.44 ( viens  simts trīsdesmit četri tūkstoši deviņi  simti četrdesmit astoņi lati un 44 santīmi).
Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz RRLAB, Birzes ielā 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV–2154., vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob.tālr. 26423616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Lasīt tālāk ...

Zemes īpašnieku ievērībai

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde , saskaņā ar MK noteikumiem Nr.635 ir veikusi LIZ apsekošanu mūsu novadā un iesniedza informāciju par nekoptām (neapstrādātām) lauksaimniecības zemēm, kurām, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.1. daļu tiks  aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa papildmaksājums.

Zemes īpašnieki, kuriem īpašumā, nomā vai valdījumā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme , kuras platība lielāka par 1,0 ha, un kuri vēlas pārliecināties par apsekošanas rezultātiem, informāciju var saņemt  Sējas novada domē pie V.Ceples (t.67977756).

Par kaimiņu vai radinieku zemes īpašumiem informācija netiks sniegta.

Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniekiem ir piešķīris no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas apjomu 15 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru.

Lasīt tālāk ...

Ielūgums uz pasākumu Lojas KN

10.decembrī plkst.17:00.
Lojas kultūras namā viesosies Olga Dreģe un Ausma Kantāne ar ļoti interesantu un daudzveidīgu programmu „Vesels gars arī vecumā”.
Ieeja pasākumā par ziedojumiem

Jauna sadaļa - sludinājumi

Sveicināti, novadnieki!

Pilnveidojot  interneta vietni seja.lv, ir radīta jauna sadaļa "Sludinājumi", kurā Jūs varat paši (reģistrējoties vietnē seja.lv) ievietot savus sludinājumus uz vismaz 14 dienām.
Pārejas periodā būs aktuāla arī Sludinājumu un Darba piedāvājumu sadaļā esošā informācija, taču sākot ar 12.10.2013 šīs sadaļas tiks slēgtas - tādēļ laipni lūdzam esošos reklāmdevējus izveidot savus profilus un izvietot savus sludinājumus tieši jaunajās sadaļās.

ir vērts palasīt arī tālāk!

LLKIC Siguldas nodaļas rīkotais pasākums diskusija

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta pasākumu ietvaros rīkots pasākums-diskusija
 
Nosaukums: Latvijas Lauku attīstības stratēģijas un atbalsta aktualitātes uzņēmējdarbības un vietējās iniciatīvas jomā (Lauku Attīstības programma 2014.-2020.)

Norises vieta: Sigulda, Dārza iela 2a
Datums: 05.12.2013.

Lasīt tālāk ...

Kadastrālo vērtību izmaiņas Sējas novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes