Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums par 6.kārtu


Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaizsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Konkurentspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 12.augusta līdz 2013.gada 12.septembrim.

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 60 092,88 (sešdesmit tūkstoši deviņdesmit divi lati un 88 santīmi).

MKPC organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs SIGULDĀ, SIA LLKC Pierīgas nodaļas zālē, Dārza ielā 2a, organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību. Apmācību ilgums, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 110 40 teorijas stundas (mednieku kandidātiem) un 24 stundas (medību vadītājiem).

Lasīt tālāk ...

NVA jaunās aktivitātes

Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai „Pasākumos noteiktām personu grupām” un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Lasīt tālāk ...

Izsludina pieteikšanos lauksaimnieku konkursam „Sējējs–2013”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2013”, kurš norisināsies jau divdesmito gadu. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā „Sējējs–2013” tiks vērtēti nominācijās – „Lopkopība”, kurā vērtēs piena un gaļas ražošanas saimniecības, kā arī jau tradicionālajās nominācijās „Augkopība”, „Lauksaimniecības kooperatīvs” un „Ģimene lauku sētā”. Trešo gadu konkursā tiks vērtēti dalībnieki nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”, kurā tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražošanā. Savukārt otro gadu konkursā tiks vērtēti dalībnieki nominācijā „Gada LEADER grupa”, kurā tiks vērtētas vietējās rīcības grupas, kas aktīvi darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un „Zinātne lauku attīstībai”.

Lasīt tālāk ...

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

2013. gada Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas. NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo taisnīgumu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes