Seniori pulcējas uz klubiņa dibināšanu

4.septembrī biedrība „Mēs Sējai” aicināja dāmas un kungus uz Senioru kluba dibināšanas pasākumu. Uz pirmo tikšanos ieradās krietns pulciņš interesentu.
Omulīgā gaisotnē pie kafijas tases tika apspriestas tuvākās kluba ieceres. No klātesošajiem izskanēja dažādi priekšlikumi klubiņa turpmākajai darbībai un aktivitātēm. Kā piemēri tika minēti: organizēt braucienus pie citu novadu senioriem, organizēt sportiskās un kultūras aktivitātes, dalīties ceļojumu iespaidos, rīkot atmiņu pēcpusdienas par vēsturiskajiem notikumiem. Izskanēja arī citi interesanti priekšlikumi, turklāt ikviens no tikšanās dalībniekiem izteica gatavību sniegt arī savu artavu pasākumu veidošanā un norisē.
Senioru klubs aicina atsaukties tos, kuri nodarbojas ar interesantiem vaļaspriekiem un labprāt par tiem pastāstītu citiem kādā no nākamajām tikšanās reizēm.
Ja arī Jūs šis stāstījums ir ieinteresējis, tad aicinām pievienoties mūsu klubiņam. Būsiet laipni gaidīti, jo nākošā tikšanās reize jau notiks pavisam drīz – 13. septembrī plkst. 15.15 Interešu centrā, „Jēņos”, Lojā.

SEB dzīvības apdrošināšanas dāvana visiem pirmklasniekiem!

SEB dzīvības apdrošināšana arī šajā mācību gadā iepriecinās pirmklasnieku vecākus, dāvinot visiem  pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar riska segumu 1000 latu vērtībā.
 
Pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus vecāki var saņemt:
·         reģistrējoties interneta lapā www.seb.lv/pirmklasnieks
·         dodoties uz jebkuru SEB bankas filiāli, kur SEB dzīvības apdrošināšanas speciālists izskaidros un izsniegs pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus.
 

Pirmklasnieku apdrošināšana 

AS „GE Money banka” klientiem jāmaina bankas konti

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē klientus par nepieciešamību mainīt AS „GE Money bankas” kontus, jo banka pārtrauc savu darbību Latvijā. Tā turpinās klientu apkalpošanu tikai līdz šā gada 20.septembrim (ieskaitot).
Lai LAD varētu saviem klientiem izmaksāt finanšu līdzekļus, laicīgi jāatver konts citā bankā, par to jāinformē LAD, iesniedzot personīgi vai elektroniski ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par konta maiņu.
Sīkāk par GE Money bankas darbības pārtraukšanu informāciju var lasīt šeit: http://www.gemoneybank.lv/lv/par-mums/jaunumi/klientiem/gemb-several-portfolios-citadele/
Sīkāk par LAD klientu datu izmaiņām informāciju var lasīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „LAD klientu reģistrācija”.

LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 29420515
 
LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000

Noslēguma posms pludmales volejbolā

Turnīrs sāksies 2013. gada 24.augusta rītā plkst. 10.00 (pieteikšanās līdz 10:00), Sējas novadā, Lojā (Lojas pludmales volejbola kortos).
 

Nolikums

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada beigām lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības.

Lasīt tālāk ...

NVA uzsākts jauns projekts

Bezdarbnieka praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs pie darba devēja tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai.
NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:

Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 18.jūlija uzsāk avansa izmaksu atdalītajam pārejas posma valsts atbalsta maksājumam par pienu (APKV). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Atbalsta likme par vienu piena tonnu ir LVL 17.24. Savukārt avanss 70% apmērā ir LVL 12.07 par tonnu.
APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.gadā) realizētajām piena tonnām piešķirtās kvotas ietvaros.
Papildu informāciju var iegūt, atverot LAD mājas lapu www.lad.gov.lv

Klientu apkalpošanas daļa
Tālr. 67095000

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums par 6.kārtu


Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaizsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Konkurentspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 12.augusta līdz 2013.gada 12.septembrim.

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 60 092,88 (sešdesmit tūkstoši deviņdesmit divi lati un 88 santīmi).

MKPC organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs SIGULDĀ, SIA LLKC Pierīgas nodaļas zālē, Dārza ielā 2a, organizē mednieku un medību vadītāju kandidātu apmācību. Apmācību ilgums, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 110 40 teorijas stundas (mednieku kandidātiem) un 24 stundas (medību vadītājiem).

Lasīt tālāk ...

NVA jaunās aktivitātes

Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai „Pasākumos noteiktām personu grupām” un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Lasīt tālāk ...

Izsludina pieteikšanos lauksaimnieku konkursam „Sējējs–2013”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2013”, kurš norisināsies jau divdesmito gadu. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā „Sējējs–2013” tiks vērtēti nominācijās – „Lopkopība”, kurā vērtēs piena un gaļas ražošanas saimniecības, kā arī jau tradicionālajās nominācijās „Augkopība”, „Lauksaimniecības kooperatīvs” un „Ģimene lauku sētā”. Trešo gadu konkursā tiks vērtēti dalībnieki nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”, kurā tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražošanā. Savukārt otro gadu konkursā tiks vērtēti dalībnieki nominācijā „Gada LEADER grupa”, kurā tiks vērtētas vietējās rīcības grupas, kas aktīvi darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un „Zinātne lauku attīstībai”.

Lasīt tālāk ...

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

2013. gada Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas. NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo taisnīgumu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes