Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu

Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”

Lasīt tālāk ...

Konkurss "Par sakoptu Sējas novadu - 2016"

Galerija šeit

No 1. decembra darbnespējas lapas izrakstīs tikai elektroniski

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka no šī gada 1. decembra tiks pārtraukta darbnespējas lapu aprite papīra formātā un visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski valsts E-veselības sistēmā.

Lasīt tālāk ...

Darbu ir uzsācis Siguldas biznesa inkubators. Pieteikumus uzņemšanai varēs iesniegt no novembra beigām.

Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori – arī Siguldā (Pils ielā 16, Siguldas pils kompleksā). Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieejami ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Lasīt tālāk ...

Ekonomikas ministrijas aptauja

Ekonomikas ministrija š.g. 20.oktobrī ir uzsākusi publiskās konsultācijas, lai apzinātu iedzīvotāju viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās.

Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota tālākām sarunām ar Veselības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un iespējamiem pakalpojumu sniegšanas uzlabojumiem. Sīkāka informācija pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-sniedzeju-darbibu

Aptauja pieejama: http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016.
 

Infografika par Spānijas kailgliemeža apkarošanas metodēm

Latvijā un citās Eiropas valstīs pēdējā laikā uztraukumu rada invazīvo sugu skaita pieaugusms. Mūsdienās tās tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem apdraudējumiem bioloģiskajai daudzveidībai un pat rada ekonomiskus zaudējumus. Invazīvo sugu izplatību veicina vietējiem apstākļiem neraksturīgu sugu introdukcija, tirdzniecības sakaru un transporta ceļu attīstība pēdējo divu gadsimtu laikā, iespējams arī klimata pārmaiņas.

Lasīt tālāk ...

Paziņojums.

Cienījamie vecāki. 

Pirmsskolas izglītības iestādē  “ Bitīte”  ir brīvas vietas
1.grupā  “ Pienenītes” (3-4g.v.)- 3 bērniem
2.grupā  ‘’Šūniņas” (4-5g.v.)- 2 bērniem
4.grupā “ Zvaniņi” (1,5-2,5g.v.) – 2 bērniem

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 67148322; 27891859 vadītājai Initai Iekļavai.
 

Par Rīgas plānošanas reģiona un Ādažu pašvaldības organizēto semināru

Rīgas plānošanas reģions, sadarbībā ar Ādažu novada domi, aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru „Tiesiskā forma un nodokļi mazajiem uzņēmumiem”, kurš 28. oktobrī laikā no 10:00 līdz 15:30 notiks Ādažu kultūras centrā un ir paredzēts pašvaldību uzņēmējdarbības veicināšanas  speciālistiem, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kā arī cilvēkiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību

            Semināra darba kārtībā paredzēta eksperta prezentācija un jautājumu – atbilžu sesija par saimnieciskās darbības tiesiskajām formām un nodokļu likumdošanu Latvijā, izmaiņām darbinieku valsts sociālajā apdrošināšanā,  mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pāreju uz uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu un citiem jautājumiem.

            Lūdzam šo informāciju pārsūtīt  arī Jūsu kolēģiem vai novada uzņēmējiem, kuri varētu vēlēties apmeklēt informatīvo semināru, kā arī izvietot informāciju par semināru Jūsu pašvaldības tīmekļa vietnē.
 
    Ņemot vērā, ierobežoto dalībnieku skaitu un lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku semināra norisi, lūdzam Jūs reģistrēties semināram elektroniski, līdz 26.oktobrim (ieskaitot) nosūtot apstiprinājuma elektronisko pastu Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra speciālistam Ilgvaram Francim uz e-pasta adresi  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Semināra norises vieta:
Ādažu kultūras centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164

Semināra vadītāja - lektore:
Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr. oec.

Orientējošā semināra darba kārtība:
9:30 – 10:00 Semināra dalībnieku reģistrācija, rīta kafija / tēja
10:00 – 11:00 Saimnieciskās darbības tiesiskās formas un to atšķirība: SIA, IK, saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais)
11:00 – 12:00 LR nodokļu veidi un to objekti
12:00 - 12:30 Kafijas pauze
12:30 – 13:30 Atviegloti nodokļu režīmi un izmaiņas 2017.gadā, tai skaitā
- mikrouzņēmumu nodoklis,
- patentmaksa,
- atbalsts jaunuzņēmumiem
13:30 – 14:30 Izmaiņas darbinieku valsts sociālajā apdrošināšanā
14:30- 15:00 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pāreja uz:
- uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanu,
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu
15:00 – 15:30 Jautājumu – atbilžu sesija, konsultācijas
          

TOPOGRĀFISKĀS KARTES LAUKU APSEKOŠANAS DARBI

2016. gadā un 2017.gadā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks karšu sagatavošanas lauku apsekošanas darbus  Garkalnes, Sējas, Inčukalna, Mālpils, Līgatnes, Siguldas un
Krimuldas novada teritorijā. Apsekojamā teritorija skatāma šeit(pelēks taisnstūris): http://ej.uz/2hry
Norādītajā teritorijā tiks detāli salīdzināts kartes saturs ar situāciju dabā.
Apsekošanu veic divi darbinieki, pārvietošanās pa teritoriju notiek ar automašīnu, kuras valsts reģistrācijas numura sērija ir LA.Informējam, ka visiem LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.24., 25., 26.10.2016.  darbi notiks karšu lapās 4314-15 un 4314-35,  Inčukalna un Allažu pagastā, Siguldā un Krimuldas pagasta teritorijā.

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, Sējas novada dome  informē, ka ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2017.gadam, kas stāsies spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam kopsavilkums.

Koptāme Gundegas1

Koptāme Kamenes

Koptāme Madaras

Koptāme Sarmas

Koptāme Sidrabiņas

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
 
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet
lauku saimniecībām - 35 170 012 eiro. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
 
Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.  Pieejamais publiskais finansējums ir 12 188 245 eiro.
 
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.
 
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma sadalījumu pa reģioniem un citiem jautājumiem ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lvizvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
Projekta iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas atbalstīto pasākumu ietvaros.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

“Dienas bez rindām” laikā aicinām saņemt konsultācijas par Valsts ieņēmumu dienesta e-pakalpojumiem

Laikā no šī gada 19. – 23. septembrim visā Latvijā jau atkal notiks kampaņa „Dienas bez rindām”, kurā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu. To skaitā, tāpat kā pagājušajā gadā, būs arī Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID).

Lasīt tālāk ...

Aicina ārstniecības iestādes turpināt pacientu pierakstīšanu rindā

Ņemot vērā, ka atsevišķu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šajā gadā vairākās ārstniecības iestādēs var būt izveidojies pilns pieraksts gaidīšanas rindā, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir nosūtījis vēstuli ārstniecības iestādēm par pacientu pieraksta nepārtraukšanu.
 
Atbilstoši līgumam* par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja iestādei konkrētajam gadam plānotais valsts finansējums nav pietiekams, lai šī gada ietvaros nodrošinātu plānveida pakalpojuma sniegšanu visiem pacientiem, ārstniecības iestādei ir jāveic pacientu pierakstīšana uz nākamo gadu.
 
Veicot pacientu pierakstu pakalpojumu saņemšanai nākamajā gadā, ārstniecības iestādēm jāņem vērā konkrētiem pakalpojumiem piešķirtā valsts finansējuma apmērs iepriekšējos gados un citus pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai būtiskus apstākļus (piemēram, personāla resursus).
 
Vienlaikus plānots veikt līdz šā gada oktobrim sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu analīzi. Tās rezultātā tiks pārskatīti ārstniecības iestāžu noslēgtie līgumi, izvērtējot neapgūto valsts līdzekļu novirzīšanu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai atlikušajā  gadā. Kopumā ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 2016. gadā no valsts budžeta plānoti vairāk nekā 113 miljoni eiro.
 
NVD atgādina iedzīvotājiem, ka vienus un tos pašus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz daudzas ārstniecības iestādes. Tās ir ne tikai daudzprofilu slimnīcas, bet arī ambulatori veselības centri, poliklīnikas un ārstu-speciālistu prakses, kurās pakalpojumus var saņemt vēl šogad. Valsts apmaksātas ārstu-speciālistu konsultācijas, izmeklējumus un citus ambulatoros pakalpojumus kopumā sniedz vairāk nekā 350 ārstniecības iestāžu.
 
Informācija par visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī aptuvenām gaidīšanas rindām pakalpojumu saņemšanai, iedzīvotājiem ir pieejama valsts vietnē www.rindapiearsta.lv. Lai noskaidrotu aktuālo informāciju par pieraksta iespējām un veiktu pierakstu, nepieciešams sazināties ar konkrētās ārstniecības iestādes reģistratūru.
 
* Līgumu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādes noslēdz kārtējā gada sākumā un līdz ar to ir informētas par visam gadam piešķirtā valsts finansējuma apmēru. Līgums paredz vienmērīgu plānveida pakalpojumu nodrošinājumu visa gada laikā, kā arī prioritāru palīdzības sniegšanu neatliekamos gadījumos.
 

Rīkos apmācības par meliorācijas darbu veikšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs oktobra beigās vai novembra sākumā organizē trīs dienu mācības visiem interesentiem ar un bez pamata zināšanām meliorācijas darbos, kuriem paredzēts darbs saistībā ar meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.

Mācības notiek LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākuma  “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros un ir aktuālas sakarā ar plānošanas perioda  2014.-2020. gadam iespējamo plašo meliorācijas darbu īstenošanu.

Programmā:

Pirmā kursa diena – teorētiskās un praktiskās nodarbības ar zemāk minētajiem jautājumiem:

  1. Valsts un ES atbalsts un meliorācijas objektu būvniecības kārtība;
  2. Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati, teorētiskās un praktiskās nodarbības;
  3. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un šo sistēmu ekspluatācijas pasākumi;
  4. Caurteku būvniecība un jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli.

Otrā kursa diena – teorētiskās un praktiskās nodarbības saimniecībās:

  1. Meliorācijas sistēmu projekti, to apzīmējumi un pamatnosacījumi;
  2. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

Trešā kursa diena – praktiskās nodarbības saimniecībās:

  1. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnikas apskats un darbības principi;
  2. Meliorācijas darbu, t.sk. ekspluatācijas darbu veikšana saimniecības objektā.

Komplektējam grupu ar maksimālo dalībnieku skaitu 20 cilvēki.  Kursu pirmās dienas plānots organizēt Zemgales pusē, bet trešo dienu Vidzemes pusē. Precīzi nodarbību datumi tiks noteikti pēc saskaņošanas ar meliorācijas darbu laikiem objektos.

Trīs dienu kursu līdzfinansējums, atkarībā no dalībnieku skaita līdz 75,00 eiro (ieskaitot PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34 vai Ivars Kalnītis – tālr. 29175921, 63050235, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Aicinām pieteikties māju energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmai

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzo gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies- fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk karsti. Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.

Lasīt tālāk ...

Sveicam!

Sveicam Aigaru Apini ar izcīnīto zelta medaļu diska mešanā Rio paralimpiskajās spēlēs. Kopā Aigaram ir astoņas paralimpisko spēļu godalgas, no kurām četras ir zelta, divas – sudraba un divas bronzas medaļas lodes grūšanā un diska mešanā. Mēs lepojamies ar viņa sniegumu, jo jau desmit gadus sportists, gatavojoties sacensību sezonai, aizvada treniņu nometnes Sējas novada Sporta centrā kopā ar savu komandu – treneri Aldi Šūpolnieku un fizioterapeiti Guntu Ozoliņu. Priecājamies arī par Daigas Dadzītes izcīnīto zelta medaļu šķēpa mešanā savā veselības grupā. Arī Daiga savu sportisko meistarību ir pilnveidojusi pie mums Sporta centrā.

Telpu futbola čempionāts 

Nolikums

Paplašināta ĀCM riska zonu teritorija Latvijā un Polijā

Tā kā ir stājies spēkā jauns Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmums 2016/1405, ar kuru tiek paplašināta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatība reģionā, valdība otrdien, 30. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ar ko paplašina ĀCM riska zonu teritoriju Latvijā* un Polijā.

Lasīt tālāk ...

Visā Latvijā notiks kampaņa “Dienas bez rindām”

No 19. – 23. septembra notiks kampaņa „Dienas bez rindām", kurā vairāk kā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu. Praktiska palīdzība un iedrošinājums ir efektīvākais veids ieradumu maiņai un e-pakalpojumu apguvei. Tāpēc valsts un pašvaldību iestādes jau trešo reizi ir apvienojušas spēkus tiešā konsultāciju sniegšanā un aicina iedzīvotājus piedalīties kampaņā "Dienas bez rindām".

Arī Sējas novada dome piedalās šajā akcijā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja iepazīties, saņemt ieteikumus un konsultācijas, un ikdienā izmantot e-pakalpojumu sniegtos iespējas.

Papildus saviem ierastajiem pienākumiem, vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbinieki īpašu uzmanību veltīs tam, lai rosinātu cilvēkus izmantot e-pakalpojumus.

Šobrīd Latvijā pieejami vairāk kā 480 e-pakalpojumi un darbs pie to attīstības turpinās. E-pakalpojumus var saņemt portālā www.latvija.lv, iestāžu tīmekļu vietnēs. Lai izmantotu e-pakalpojumus, kuriem nepieciešama lietotāja identificēšana, var izmantot internetbanku datus vai eID karti.

CSP uzsāk 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pirmdien, 22. augustā, uzsāk 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu. Šādu apsekojumu reizi trīs gados veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp Latvijā. Pirmos provizoriskos rezultātus paredzēts publicēt nākamā gada aprīlī.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes