Saimnieka rudens darbu saraksts

Lai arīvasara ir tikai pilnbriedā, nav tālu brīdis, kad pie durvīm klauvēs rudens laiks, kad kārtīgs saimnieks domāpar gatavošanosgarajai ziemas sezonai. Rudenīir aktuālavirkne svarīgu darbu, par kuriem stāsta vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Lasīt tālāk ...

Meža īpašnieki un nozares speciālisti aicināti pieteikties mācībām

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus un meža nozarē nodarbinātos speciālistus uz apmācību kursiem visā Latvijā par sekojošām tēmām:

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai (pēc eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība “Meža atjaunošana un kopšana” darbam Latvijas valsts mežos)
 • Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (noslēgumā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu tiek izsniegta apliecība)
 • Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls
 • Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids
 • Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem (pēc eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi)
 • Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana (t.sk. medību infrastruktūra, medību produkcijas tālāka pārstrāde: gaļa, ādas, trofeju apstrāde utt.)
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana

Apmācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas mežzinātnes institūtu „Silava”, LLU Meža fakultāti, Pārtikas veterināro dienestu un citu institūciju speciālistiem.  

Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Šobrīd mācības tiek plānots uzsākt š.g. augustā. Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots. Līdz ar pilnas apmācību grupas nokomplektēšanos tiks noteikti apmācību norises laiki.

Šobrīd plānoto kursu un apmācību vietas pieejamas šeit.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta.

Atkarībā no mācību programmas – mācības bezmaksas vai ar daļēju mācību maksu.

Plašāka informācija par apmācību programmām pieejamas MKPC nodaļās vai pa tālruni 63050477.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Projektu līdzfinansē ES un ELFLA. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Cilvēki ar invaliditāti var bez maksas apgūt profesiju

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti ir iespēja par valsts budžeta līdzekļiem apgūt profesiju Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā.

Lasīt tālāk ...

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim

Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, kas daļai lauksaimnieku, īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām. Ziņas par siena un skābsiena ieguves grūtībām saņemtas no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un arī no pašiem lauksaimniekiem dažādos Latvijas novados, īpaši no lauksaimniekiem Vidzemē un Latgalē. 

Lasīt tālāk ...

Sējas novada Stēderes kapsētas digitalizācija.

 Lai sakārtotu un precizētu apbedījuma vietas Stēderes kapsētā, pašvaldība izmantoja SIA ,,CEMETY” pakalpojumu un izveidoja digitalizētu kapu vietu plānu.

Sistēma CEMETY paredzēta gan kapsētu uzturētāju, gan iedzīvotāju ērtībai. Tādēļ mājaslapas adresē www.cemety.lv  pieejami ir divi portāli: viens kapsētu pārvaldniekiem, otrs – iedzīvotājiem- apbedīto informācijas meklēšanai un apskatīšanai kartēs.

Tā kā Stēderes kapsētā ir ļoti daudz neatpazītu kapa vietu (nav pieminekļu vai piemiņas plākšņu ar uzrakstiem), lūgums atsaukties radiem, draugiem un iedzīvotājiem, kuri varētu sniegt informāciju par cilvēkiem, kas apglabāti Stēderes kapos.

Informāciju sniegt pa tālruni:  26160628 – Lionai Baronei.
 

Septembris - Clean R tīrības mēnesis Sējas novadā

Tuvojoties rudenim, Sējas novada iedzīvotājiem tiek dota lieliska iespēja – pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām, savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām!

Elektriskās un elektroniskās iekārtas pieņemsim 17.septembrī:
-       Pabažos, laukumā pie daudzdzīvokļu mājas “Kamenes”- plkst.10.00 – 11.00
-       Sējā, pie veikala- plkst.11.30 – 12.30
-       Lojā, pie kultūras nama- plkst.13.00 – 14.00
-       Murjāņos, laukumā pie daudzdzīvokļu namiem- plkst.14.30 – 15.30

Lasīt tālāk ...

MSĢ kauss riteņbraukšanā

Sējas novada dome atbalsta un aicina piedalīties!

Pilns nolikums PDF

Cien. Lojas ciema iedzīvotāji!

Lojas ciemā augusta mēnesī tiek veikti ūdensapgādes sistēmas pētījumi. Iespējami īslaicīgi, neparedzēti ūdens padeves traucējumi. Lūdzam ziņot par ūdens spiediena un kvalitātes izmaiņām Sēja novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālai daļai, t.25668850.
Pateicamies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Sveicam!

Sveicam Uldi Upīti un visus Latvijas pārstāvjus Eiropas čempionātā jauniešiem un Pasaules čempionātā junioriem orientēšanās sportā!

Lasīt tālāk ...

Sveicam!

Sveicam kori "Sēja" ar iegūto 2. vietu jaukto koru kategorijā un 3. vietu tautas mūzikas kategorijā konkursā Florencē!

Sveicam kora diriģentu Kasparu Ādamsonu ar labākā diriģenta speciālbalvu!

Sējas novada pašvaldība informē:

Notiek Sējas novada pašvaldības grants autoceļa 80-92-C3 “Kalējkrogs – Jaunķīši” pārbūves būvprojekta izstrāde (projekta identifikācijas nr.  SND2016/2/MI/ELFLA). Projekta ietvaros plānots pārbūvēt ceļu, paplašinot to līdz 6m, pārbūvēt ūdens atvades sistēmas, atjaunot un izbūvēt no jauna nobrauktuves, kā arī veikt segas konstrukcijas uzlabojumu. Projektu plānots realizēt piesaistot līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienesta atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.  
 
Projektu plānots prezentēt 2016.gada 29.jūlijā. Visi piegulošo teritoriju īpašnieki, kā arī citi ieinteresētie iedzīvotāji, ir aicināti ierasties uz sanāksmi Sējas novada domes ēkā 1.stāva sēžu zālē plkst 17.00. Sapulcē plānots izskatīt ar projektu saistītos jautājumus un parakstīt projekta saskaņošanas protokolus. 

Plāns

Kapu svētki 2016

Svētbrīdis 10.jūlijā
                Sniķeru kapos plkst.1400
                Gaujas kapos plkst.1500

Svētbrīdis 17.jūlijā
                Ziemeļu kapos plkst.1400

Svētbrīdis 06.augustā
                Stēderes kapos plkst.1300

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi

1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)  apstiprinātie AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (elektrības sadales jeb piegādes tarifi).Mājsaimniecībām tiks pazemināta maksa par elektrības piegādi, kas lielākajai daļai iedzīvotāju kompensēs fiksēto maksu par elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” sniedz dažus noderīgus padomus, kas iedzīvotājiem būtu jāzina, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām.

Lasīt tālāk ...

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem".

Lasīt tālāk ...

Galerija: Mazais Baltijas Bundzinieku samitsAicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam

            Zemkopības ministrija (ZM) aicina meža īpašniekus pieteikties atbalstam pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Atbalstu var saņemt meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām. Pasākuma otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu 9 500 000 eiro.

Lasīt tālāk ...

Jauktais koris "Sēja" aicina

Imanta Ziedoņa muzejs aicina uz sarunu par Vizmu Belševicu

Topošais Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos uzsāk savu otro sezonu ar jēgpilno sarunu ciklu “Visā visumā”, kas notiks ceturtdien, 9. jūnijā plkst. 20.00. Murjāņos viesosies literatūrkritiķe Anda Kubuliņa, lai sarunā “Tas skaistais jaunīb`s laiks Belševicas radošajā biogrāfijā” stāstītu par Vizmu Belševicu, kurai šogad tiek atzīmēta 85 gadu jubileja. Imanta Ziedoņa muzejs atrodas dzejnieka vasaras mājās “Dzirnakmeņi”, Murjāņos.

Lasīt tālāk ...

Aicinājums vecākiem! - Sējas novada Bērnības svētki.

2016. gada 30.jūlijā plkst.15.00 Sējas kultūras namā plānots rīkot Sējas novada Bērnības svētkus

Šī ir lieliska iespēja savus bērnus padarīt vēl par vieniem svētkiem bagātākus.  Šie ir svētki ikvienam pirmsskolas vecuma bērnam, kur galveno lomu spēlē bērns un viņa krustvecāki. Aicinām izbaudīt šos svētkus, priecāties kopā ar pasākuma vadītājiem, krustvecākiem, vecākiem, vecvecākiem un draugiem. Krustvecāki  savu krustbērnu varēs izšūpot tradicionālajās svētku šūpolēs, katram bērnam kā atmiņa par šo dienu tiks pasniegta dāvaniņa, kā arī katrs bērns saņems Bērnības svētku apliecību, kurā būs  ierakstīts krustvecāku vārds un uzvārds.
Ja vēlaties pieteikt savu bērnu svētkiem zvaniet līdz 25. jūlijam Agitai tālr. 27891860 vai Lolitai tālr.27891869

Biedrības “MĒS SĒJAI” aicinājums

Pēc biedrības “Mēs Sējai” aicinājuma atsaukties par apmācībām, daži iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi piedalīties klasiskās masāžas kursos. Tādēļ, lūgums, tuvākajā laikā vēl atsaukties interesentus, kuri vēlētos apgūt šo prasmi. Iesniedzot projektu konkursam, ir jāzina cilvēku skaits.
Projekta apstiprināšanas gadījumā, apmācības varētu notikt sākot no novembra.
 
Liona Barone
Biedrības “Mēs Sējai” vadītāja
Kontakttālrunis: 26160628
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes