Galerija: Mazais Baltijas Bundzinieku samitsJauktais koris "Sēja" aicina

Aicinājums vecākiem! - Sējas novada Bērnības svētki.

2016. gada 30.jūlijā plkst.15.00 Sējas kultūras namā plānots rīkot Sējas novada Bērnības svētkus

Šī ir lieliska iespēja savus bērnus padarīt vēl par vieniem svētkiem bagātākus.  Šie ir svētki ikvienam pirmsskolas vecuma bērnam, kur galveno lomu spēlē bērns un viņa krustvecāki. Aicinām izbaudīt šos svētkus, priecāties kopā ar pasākuma vadītājiem, krustvecākiem, vecākiem, vecvecākiem un draugiem. Krustvecāki  savu krustbērnu varēs izšūpot tradicionālajās svētku šūpolēs, katram bērnam kā atmiņa par šo dienu tiks pasniegta dāvaniņa, kā arī katrs bērns saņems Bērnības svētku apliecību, kurā būs  ierakstīts krustvecāku vārds un uzvārds.
Ja vēlaties pieteikt savu bērnu svētkiem zvaniet līdz 25. jūlijam Agitai tālr. 27891860 vai Lolitai tālr.27891869

Kapu svētki 2016

Svētbrīdis 10.jūlijā
                Sniķeru kapos plkst.1400
                Gaujas kapos plkst.1500

Svētbrīdis 17.jūlijā
                Ziemeļu kapos plkst.1400

Svētbrīdis 06.augustā
                Stēderes kapos plkst.1300

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem".

Lasīt tālāk ...

Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam

            Zemkopības ministrija (ZM) aicina meža īpašniekus pieteikties atbalstam pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Atbalstu var saņemt meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām. Pasākuma otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu 9 500 000 eiro.

Lasīt tālāk ...

Imanta Ziedoņa muzejs aicina uz sarunu par Vizmu Belševicu

Topošais Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos uzsāk savu otro sezonu ar jēgpilno sarunu ciklu “Visā visumā”, kas notiks ceturtdien, 9. jūnijā plkst. 20.00. Murjāņos viesosies literatūrkritiķe Anda Kubuliņa, lai sarunā “Tas skaistais jaunīb`s laiks Belševicas radošajā biogrāfijā” stāstītu par Vizmu Belševicu, kurai šogad tiek atzīmēta 85 gadu jubileja. Imanta Ziedoņa muzejs atrodas dzejnieka vasaras mājās “Dzirnakmeņi”, Murjāņos.

Lasīt tālāk ...

Biedrības “MĒS SĒJAI” aicinājums

Pēc biedrības “Mēs Sējai” aicinājuma atsaukties par apmācībām, daži iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi piedalīties klasiskās masāžas kursos. Tādēļ, lūgums, tuvākajā laikā vēl atsaukties interesentus, kuri vēlētos apgūt šo prasmi. Iesniedzot projektu konkursam, ir jāzina cilvēku skaits.
Projekta apstiprināšanas gadījumā, apmācības varētu notikt sākot no novembra.
 
Liona Barone
Biedrības “Mēs Sējai” vadītāja
Kontakttālrunis: 26160628

3.jūnijā - gads līdz pašvaldību vēlēšanām

Rīga, 2.jūnijs: 3.jūnijā, sestdienā, pēc gada Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās uz nākamo četru gadu termiņu būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām norisināsies no nākamā gada 14. līdz 24.aprīlim, bet priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies jau 3.februārī.

Lasīt tālāk ...

"Esi drošs- neesi pārdrošs" fināls

Pirmdien, 23. maijā, Līvu Akvaparkā norisinājās Iekšlietu ministrijas un sadarbības partneru organizētā projekta “Esi drošs – neesi pārdrošs” fināls Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem.
Finālā piedalījās arī Sējas pamatskolas 7. klases komanda "ARORS"

Lasīt tālāk ...

Gaujas upes baseina pašvaldību pārstāvju mācības Zviedrijā

Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 19 dalībnieku delegācija no 16. – 18. maijam, Zviedrijas pilsētā  Mörrum,piedalījās starptautiskās apmācībās par lašveidīgo zivju resursu ekonomiski pamatotu aizsardzību un atražošanu. Trīs dienu apmācību programmā, ko nodrošināja Mörrumsån upes apsaimniekotāji, gūtas zināšanas par upes ilgtspējīgu attīstību un tās sniegto resursu zinātniski pamatotu izmantošanu sabiedrības labklājības vairošanai.

Lasīt tālāk ...

Sējas novada dienas 2016

Lasīt tālāk ...

Ieripo Saulkrastu vasarā!

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālāwww.epakalpojumi.lvunwww.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Aicinām nodokļu maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai lejupielādējot iesnieguma veidlapu no pašvaldības mājas lapas un aizpildītu iesniegumu adresējot pašvaldībai. 

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā.

"Clean R" aicina Sējas novada kooperatīva "Vaivariņi" iedzīvotājus noslēgt sezonas līgumus

Vides pakalpojumu sniedzējs "Clean R" jas novada dārzkopības kooperatīva "Vaivariņi" iedzīvotājiem sestdien, 21. maijā, nodrošinās iespēju klātienē noslēgt sezonas līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī sniegs atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.

Lasīt tālāk ...

Līdz 1.jūnijam vēl var pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2016”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Lasīt tālāk ...

Jauniešu vakars

Līdz 1.jūnijam vēl par pieteikties gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2016”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties balvai “Lielais loms 2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.

Lasīt tālāk ...

„LEADER pieeja Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības teritorijā”

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība aicina potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus uz semināru „LEADER pieeja Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības teritorijā”, kas notiks 19.maijā Dārza ielā 2a SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojā Siguldā, Siguldas novadā, plkst. 10.00 Seminārā tiks izskatīti jautājumi par  projekta iesniegumu aizpildīšanu, tā iesniegšanas nosacījumiem, elektronisko pieteikšanās sistēmu, vērtēšanas kritērijiem un citiem jautājumiem. Seminārā piedalīsies arī pārstāvis no Lauku Atbalsta Dienesta (LAD), kuram varēsim uzdot interesējošos  jautājumus

Darba kārtība

 
Iepriekš dalību seminārā aicinām pieteikt pie RRLAB koordinatores Ineses Pikaļovas, tel. 67970250, mob.26423616,  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes