No icon

Saistošie noteikumi

2015.gada 22.decembra Sējas novada domes sēdē, protokols Nr. 12, 2.§, p. 2.7./1.7.apstiprināti
  Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2015
 
,,Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
                                                                  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45.panta piekto daļu
 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir informatīvais izdevums „Sējas novada ziņas” un Sējas novada domes mājas lapa internetā www.seja.lv.
 

Saistošie noteikumi

Nr

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

"Par Sējas novada budžetu 2017. gadam" 1/2017 24.01.2016 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
8/2016 18.12.2016 Publicēts 21.12.2016
"Par sociālajiem pabalstiem" 7/2016 18.12.2016 Publicēts 21.12.2016
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 9/2016 20.12.2016 Publicēts 21.12.2016
'"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā" 6/2016 18.10.2016 Publicēts 19.10.2016
 SĒJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS   19.01.2016  
Grozījumi Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” 3/2016 19.01.2016  
Grozijumi Sējas novada domes 2012. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.7/2012 "Par sociāliem pabalstiem" 2/2016 19.01.2016 Sēdes protokola izraksts
"Par Sējas novada budžetu 2016. gadam" 1/2016 19.01.2016 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
Pielikums Nr 6
Pielikums Nr 7
Pielikums Nr 8
Lēmums
Domes priekšsēdētāja ziņojums
"Sējas novada pašvaldības nolikums" 13/2009 18.08.2009 zaudējis spēku 19.01.2016
„Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiem Sējas novadā” 5/2015 24.11.2015  
2015. gada budžeta grozījumi 8/2015
4/2015
22.12.2015  
2015. gada budžeta grozījumi 1/2015 21.07.2015 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
"Par Sējas novada budžetu 2015. gadam"
 
1/2015 20.01.2015 Pielikums Nr 1 
Pielikums Nr 2 
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 7/2014 16.12.2014 Noteikumi
"Par grozījumiem Sējas novada budžeta 17.09.2014" 6/2014 10.12.2014 Lēmums
Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2 
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
„Par Sējas novada budžetu 2014. gadam” 5/2014 17.09.2014 Lēmums
„SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ" 4/2014 26.08.2014 Lēmums
„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ” 3/2014 26.08.2014 Lēmums
Noteikumi
„PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ” 2/2014 26.08.2014 Lēmums
„Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1/2014 26.08.2014 Lēmums
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem Sējas novadā” 10/2013 17.12.2013 Grozījumi Sējas novada domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociālajiem pabalstiem Sējas novadā”
"Par koku ciršanu ārpus meža Sējas novada administratīvajā teritorijā" 4/2013 23.04.2013 Iesniegums koku ciršanai ārpus meža
Atļauja koku ciršanai ārpus meža
Koeficienti zaudējumu atlidzības aprēķināšanai par koku ārpus meža
Koki, kuru nociršanai ārpus meža nepieciešama pašvaldības atļauja
Paskaidrojuma raksts
Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa 2/2013 19.02.2013  
„Par Sējas novada budžetu 2013. gadam” 1/2013 22.01.2013 Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 8/2012 18.12.2012  
„Par sociālajiem pabalstiem Sējas novadā” 7/2012 18.12.2012  
Par grozījumiem Sējas novada budžeta 20.11.2012 SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  Nr. 5/2012 „Par Sējas novada budžetu 2012. gadam” 6/2012 18.12.2012 Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā" 2/2012 09.01.2012  
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Sējas novadā” 5/2011 17.05.2011  
„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Sējas novada teritorijā” 6/2011 17.05.2011  
       
Sējas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2/2010 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Sējas novadā” 2/2010 19.01.2010

Comment