No icon

Finanses

Sējas novada domes amatpersonu atalgojums

Kategorija: Finanses

Publicēts 08 janvāris 2013

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Sējas novada pašvaldības amatpersonu atalgojumu šādā apjomā: 
amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.

Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Informācija par Sējas novada pašvaldības darbiniekiem: 

2018. gada jūnijs - oktobris

2018. gada maijs - jūnijs

2018. gada janvāris - aprīlis

2017. gada oktobris - decembris

2017. gada februāris - septembris

2017. gada janvāris - februāris

2016. gada jūnijs - 2017. gada janvāris

2016.gada janvāris - augusts

2015. gada oktobris - 2016. gada janvāris

2015. gada jūnijs - septembris

2014. gada decembris - 2015. gada jūnijs

2014. gada novembris

2014. gada oktobris

2014. gada septembris

2014. gada augusts

2014. gada jūlijs

Apstiprināts Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Kategorija: Finanses

Publicēts 25 janvāris 2013

Sējas novada Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš

"Ir noslēdzies 2012.gads, un iespējams novērtēt pašvaldības budžeta finanšu rādītājus. Jāatzīst, ka 2012.gads šajā ziņā pašvaldībai bijis veiksmīgs -  budžeta ieņēmuma sadaļa izpildīta par 104,43% vai, ja runājam skaitļu valodā, tad tie ir 1 391 271 lats. Izdevumus esam izpildījuši par 92,31% jeb 1 360 757 latiem.

Lasīt tālāk ...

Domes priekšsēdētāja ziņojums pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2013

Kategorija: Finanses

Publicēts 25 februāris 2013

Par Sējas novada budžetu 2013. gadam

Novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” . Sējas novada budžeta ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti par 1.7% mazāki kā iepriekšējā gadā. Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Lasīt tālāk ...

Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Kategorija: Finanses

Publicēts 08 marts 2013

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2013  - „Par Sējas novada budžetu 2013. gadam” - Apstiprināti Sējas novada domes sēdē 2013.gada 22.janvārī
          Pielikums Nr.1

          Pielikums Nr.2

          Pielikums Nr.3

          Pielikums Nr.4

          Pielikums Nr.5

Komentāri