No icon

Domes sēžu izraksti

2020. gada decembra izraksti

izraksts_ attīstība_ adreses maiņa Ķeneri

izraksts_ attīstība_ adreses maiņa Susuriņi

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Viktorija

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Dzedzieda

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Garauši

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Jurģīši

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Kaķpēdiņas

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Lapsenes

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Mazkalniņi

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Mežnoras-2

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Reiņi

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Sienāži

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Vidiņi

izraksts_ attīstība_ līguma izbeigšana

izraksts_ attīstība_ Maija iela 11

izraksts_ attīstība_ parādu dzēšana

izraksts_ attīstība_ rezerves zemes fonda zemes

izraksts_ attīstība_ sadale NĪ

izraksts_ attīstība_ sadale

izraksts_ attīstība_ ZIP Ģibi

izraksts_ attīstība_ ZIP Laipas

izraksts_ amatu saraksts

izraksts_ budžeta grozījumi finanšu

izraksts_ budžeta grozījumi

izraksts_ ceļu specifikācijas 2020

izraksts_ dzesētava Teteri

izraksts_ dzesētava Vecmurjāņu mednieku klubs

izraksts_ grozījumi pašvaldības nolikumā

izraksts_ izsole Ādamsoni-P

izraksts_ izsole Ezerskola 1

izraksts_ izsole Ezerskola 4

izraksts_ izsole Strauti

izraksts_ izsoles Ābelīte ,Laukakmeņi, Laukrubeņi, Mazlankas un Katlāpi -3

izraksts_ Pansionāts Rauda

izraksts_ saistošie noteikumi dzīvnieku turēšanas noteikumi

izraksts_ SIA Reimiks

izraksts_ ziedojumu konts

izraksts_dzīvokļu rinda

Sējas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijas


2020. gada novebra izraksti

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Brasliņas

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Dzeguzītes

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Jancīši

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Kazenāji

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Lejziedi

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Pakalni

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Piesaulītes

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Pilikseri

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Pliederi

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Sapnis

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Vaivadi

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Vitakalni

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas B

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas I_B

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas J_V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas K

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas M_V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas R_V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas

izraksts_ attīstība_ sadale Z

izraksts_ attīstība_ Vecsējas noma

izraksts_ attīstība_ ZIP

izraksts_ attīstība_mērķu maiņa Vējiņi

izraksts_ Biznesa vērtēšanas komisija

izraksts_ dzīvokļu rinda

izraksts_ Ezeriņi 1

izraksts_ grozījumi pašvaldības nolikumā

izraksts_ īpašumu maiņa

izraksts_ izsoles rezultāti Avoti 3

izraksts_ lapu pūtējs

izraksts_ materiāli atbildīgās personas Matvejenko un Baltiņa

izraksts_ motivācija

izraksts_ pabalsts ģimenēm kurās dzimuši bērni 2020

izraksts_ Pabažu ūdens maģistrāle

izraksts_ sadarbības līgums

izraksts_ saistošie noteikumi dzīvnieku turēšana

izraksts_ ūdens un kanalizācijas tarifi

izraksts_ ziedojumu konts

izraksts_ Ziemassvētku paciņas

izraksts_internets telefonam

izraksts_izsoles rezultāti Avoti 2


2020. gada oktobra izraksti

 


2020. gada septembra izraksti

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts


 

Komentāri