Filtrs
 • tezt


  HLHKHKH

  Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

  Fails PDF Formātā

  FHGFHF jGjg jgj

  Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum
 • Izsole uz lauksaimniecības zemes nomas tiesībām

  Izsole uz lauksaimniecības zemes nomas tiesībām. 2013.gada 22.janvārī plkst. 14:00

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • 2014. gada Sējas novada atklātais telpu futbola turnīrs

  Pieteikuma anketa

  Nolikums.

  1.    Mērķis
  Futbola popularizācija Sējas novadā.
  Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.

  2.    Sacensību vadība

  Turnīru organizē biedrība „Pabažu kungi”
  Kontaktpersona: Normunds Broks 29144923; nbrokss@gmail.com

  3.    Sacensību vieta un laiks.

  Turnīrs notiek  2014.gada 8.martā pulkstens 10.00 Sējas novada sporta hallē.

  4.    Dalībnieki

  Čempionātā drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs neatkarīgi no dzimuma un vecuma.
  Drīkst piedalīties 8 dalībnieki, kuri ierakstīti pieteikumā.
  Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.

  5.    Pieteikumi

  Komandas iepriekšējais pieteikums iesniedzams līdz 2014. gada 03.martam.(paraugs pielikumā).
  Komandas pieteikums (max 8 cilvēki) iesniedzams līdz katras komandas pirmajai spēlei, izmaiņas pieteikumos var veikt līdz turnīra sākumam.
  Turnīrā atļauts piedalīties tikai pieteikumā minētajiem spēlētājiem.

  6.    Norises kārība

  Komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās. Uz laukuma spēlē 5 spēlētāji (4+1).
  Priekšsacīkstēs komandas aizvada viena apļa turnīru, spēlējot katra ar katru. Spēles laiks 2x10 min.
  Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara - 3 p., zaudējums– 0p. , neizšķirts - 1 p.). Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, iegūtie vārti).
  Pēc priekšsacīkšu rezultātiem katras grupas divas labākās komandas turpina cīņu pusfinālos pēc „play - off" sistēmas. Neizšķirta gadījumā komandas sit 3 soda sitienus vai tik ilgi kamēr noskaidro uzvarētāju.

  7.    Disciplinārsodi

  Par sarkano kartīti spēlētājs tiek noraidīts uz 2 min., neturpina spēli un automātiski tiek diskvalificēts uz nākamo spēli.

  8.    Apbalvošana

  1. vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar kausu un medaļām (8 spēlētāji).
  2.vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar medaļām.
  3.vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar medaļām.

  9. Finansiālie noteikumi

  Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas 20.00 Euro. Dalības maksa dalībai jāiesniedz līdz 2014.gada 4.martam . Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ieskaitot naudu uz šādiem rekvizītiem: Normunds Broks, LV71UNLA0050001527517

  10. Speciālie noteikumi

  Sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumus situācijās, ko neparedz šis nolikums.
  Spēles tiesnešus nozīmē turnīra organizators un tiesnešu lēmumi nav apstrīdami.
  Spēles notiek ar futzāla bumbu.

  Pieteikuma anketa
 • Žurka (ne) būs!

  Š.g. 4.aprīlī (ceturtdienā) Lojas KN organizē braucienu uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi Žurka (ne) būs!

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Projekts "Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai"

  Latvijas mazajiem un mikro uzņēmumiem ir iespēja piedalīties apmācību projektā, kurā 80% no mācību maksas līdzfinansē Eiropas Savienība! Šajā projektā var apgūt visas nepieciešamās zināšanas datorprogrammu izmantošanai uzņēmumā no grāmatvedības, datu analīzes un lietvedības līdz e-komercijai un projektu vadībai.

  Reklāmas buklets
 • LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

  Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

  Ik gadu Lauku atbalsta dienests (LAD) veic lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām par neapstrādātām LIZ nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 1,5 procentu apmērā (nodokļa papildlikme) aprēķināšanai, pamatojoties uz 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Pašvaldība sniedz atbalstu grūtībās nonākušajiem

  Sējas novada Sociālais dienests ir novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Sējas novada iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldības funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā novada administratīvajā teritorijā.
  Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai vismaz mazināt sociālās problēmas. Personām (ģimenēm), kuras nonākušas krīzes situācijā un kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, ir iespējams saņemt sociālo palīdzību.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Pareizi atbrīvosimies no izdegušajām spuldzēm!

  Ņemot vērā aizvien pieaugošās energoresursu cenas un globālas ekoloģiskās katastrofas draudus, enerģijas taupīšana ir kļuvusi aktuāla Eiropā un citur pasaulē.
  Ekonomējot elektroenerģiju, ne vien tiek ietaupīta nauda, bet arī sarūk oglekļa dioksīda izmešu daudzums atmosfērā, mazinot tā dēvēto „siltumnīcas efektu”.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

Aktīvā pozīcija: Dome Dokumenti Finanses