Filtrs
 • Latvenergo paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

  Paredzētās darbības nosaukums:„Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”.

  Ierosinātājs:akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”.

  Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu, Vilpulkas un Jeru pagasts), Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts), Mazsalacas novads (Sēļu un Ramatas pagasts), Alojas novads (Aloja, Alojas pagasts), Limbažu novads (Pāles, Viļķenes, Limbažu un Skultes pagasts), Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts), Sējas novads, Ādažu novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Rīga (Vidzemes priekšpilsēta), Burtnieku novads (Vecates, Rencēnu, Valmieras pagasts), Valmieras pilsēta, Beverīnas novads (Kauguru pagasts), Kocēnu novads (Kocēnu un Vaidavas pagasts), Pārgaujas novads (Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasts), Krimuldas novads (Krimuldas pagasts), Inčukalna novads (Inčukalna pagasts), Ikšķiles novads, Siguldas novads (Allažu pagasts), Ropažu novads, Stopiņu novads, Salaspils novads (Salaspils pagasts).

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Piemiņas un atceres pasākums Sējas novadā

  25. marts ir diena, kas iezīmēta sēru krāsās, jo Latvijā tiek pieminēti 1949. gada masveida deportācijas upuri. Šajā dienā daudzās Latvijas pilsētās un novados, arī Sējas novadā, notika upuru piemiņas un atceres pasākumi, lai atkal un atkal pārlapotu mūsu valsts un tautas vēstures skarbās lappuses.

  Pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem Sējas novada “Birzēs” pulcējās ļaudis, lai pieminētu 1949. gada 25.marta deportācijas notikumus. Lai godinātu tos, kuri no Sibīrijas neatgriezās, līdzās akmenim gūla krāšņi ziedi. Ar dzejas rindām pasākumu atklāja sējietis Rūdolfs Kalliss, bet brīdi vēlāk sanākušos uzrunāja Sējas novada Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš, kurš norādīja, ka 1949.gada 25.marts ir viena no traģiskākajām dienām Latvijas jaunāko laiku vēsturē, kad  no Latvijas moku ceļos uz Sibīriju lopu vagonos tika izsūtīti nevainīgi cilvēki, tostarp bērni un zīdaiņi, veci un pat no nāves gultas piecelti cilvēki. Deportācijas bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem. Izsūtīšanas slepeni tika sauktas par operāciju "Priboj" ("Krasta banga"), un kopumā uz Sibīrijas attālākajiem rajoniem izsūtīja apmēram 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, gandrīz puse no viņiem – 42 322 cilvēki, bija no Latvijas. Bargais izsūtīšanas liktenis skāra arī 79 Sējas novada iedzīvotājus.

  Daudzi no deportētajiem mira jau ceļā, nenonākuši galapunktā, citi pavadīja garus un mokošus gadus Sibīrijas ziemeļu apgabalos, necilvēcīgos apstākļos, cīnoties par savu un bērnu dzīvību. Tiem, kam izdevās atgriezties, bija sabeigta veselība, pazaudēts īpašums, pazaudēts jumts virs galvas, cilvēki bija morāli un fiziski sagrauti. Viņiem nebija iespēju izglītoties, veidot karjeru vai izvēlēties dzīvesvietu. „Pakāpjoties uz līdzcilvēku mugurām, lemjot viņu likteņus, sūtot iznīcībā un drošā nāvē, padomju vara vēlējās nostiprināt savas pozīcijas,” cerībā, ka nekad cilvēcei kas līdzīgs nebūs jāpiedzīvo, sacīja G.Liepiņš.

  Piemiņas pasākums turpinājās Lojas kultūras namā, kur klātesošie atcerējās pārdzīvojumus, dalījās atmiņās un vēlreiz pieminēja tos, kuru vairs nav starp dzīvajiem un kuri no Sibīrijas dzimtenē neatgriezās. Viņiem savas mūža mājas izvēlēties nebija lemts.

  Pēcpusdienā kultūras namā ikviens interesents varēja noskatīties Dzintras Gekas dokumentālo filmu izlasi, kurās iemūžināti mūsu tautieši un viņu pēcteču likteņstāsti Sibīrijas plašumos. Dažiem ir izdevies atgriezties atpakaļ. Dažiem tas joprojām ir sapnis.

  {phocagallery view=switchimage|basicimageid=25|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

  M
 • Lūdz palīdzību - pazudis suns


  Lūdzam palīdzību - 27.02.2013 no Sējas novada "Pekām" pazuda ~8 gadu vecs suns, vilku jauktenis, puika. Īpašas pazīmes - noļukusi labā auss, nedaudz stīvas pakaļkājas.
  Būsim pateicīgi par visām ziņām!

  Daina Remerte, tel. 26523373
  Sējas novads, "Pekas" • Darba piedāvājumi  PII „Bitīte” meklē medmāsu uz nepilnu darba laiku.
  Prasības:
  • Atbilstoša izglītība;
  • Pieredze darbā izglītības iestādē;
  • Prasme sastādīt sabalansētu ēdienkārti un organizēt ēdināšanas procesu iestādē;
  • Prasme darboties ar datoru.
  Pieteikšanās termiņš: š.g. 20.marts
  Kontaktinformācija : bitite@seja.lv ; dome@seja.lv


  Siguldas novada Dome aicina darbā:  sākumskolas pedagogu (piecas vakances) Laurenču sākumskolā

  Palielinoties bērnu skaitam Siguldas novadā un domājot par novada tālāko attīstību, Siguldas novada Dome ar 2013./2014. mācību gadu ir nolēmusi atvērt jaunu sākumskolu 1.-6.klasei. Lai palielinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību un pieejamību, jauno skolu iecerēts veidot kā pilnas dienas skolu ar padziļinātu dabas zinību un tehnoloģiju  ievirzi, inovatīvu pieeju mācīšanai, dažādām interešu izglītības iespējām.
  Ja Jūsu aicinājums ir pedagoģija un gribat strādāt ar jaunu pieeju, aicinām kļūt par komandas biedru, īstenojot jaunas sākumskolas koncepciju, ciešā sadarbībā ar vecākiem un vietējo kopienu radot unikālu izglītības piedāvājumu Siguldas bērniem. Plašāka informācija par skolu: http://laurencusakumskola.wordpress.com/.
  Ja jūs esat:

  • iniciatīvas bagāts;
  • aizrautīgs;
  • atbildīgs;
  • patstāvīgs;
  • radošs;
  • enerģisks.
  Ja jums ir:
  • atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
  • pedagoģiskā darba pieredze;
  • izcilas spējas rast kontaktu un saprasties ar bērniem;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • interese par inovācijām izglītībā un pieredze inovāciju ieviešanā;
  • vēlme iesaistīties jaunas skolas koncepta realizēšanā;
  • vēlama pieredze mācību programmu izstrādē;  
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.
  Jums uzticētie darba pienākumi būs:
  Līdz skolas darbības uzsākšanai :
  ·      mācību priekšmeta programmas izstrāde.
  Skolas darbības laikā :
  ·      nodrošināt mācību plāna izpildi un audzināšanas darba norisi;
  ·      veicināt sadarbību ar vecākiem;
  ·      iespēja iesaistīties interešu izglītības nodarbību veidošanā.
  Piedāvājam jums:
  ·         interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
  ·         piedalīties jaunas skolas izveidē ar unikālu izglītības piedāvājumu;
  ·         sociālās garantijas.
  Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2013.gada 20.martam uz e-pastu: laurencuskola@sigulda.lv vai pa pastu: Skolas iela 3,Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni:27807774.


  Nepieciešami strādāt griboši cilvēki.
  Pašreiz veicamie darbi būtu - malkas sagatavošana, darbs ar motorzāģi, koku un krūmu zāģēšana, dažādi saimnieciskie darbi. 

  DARBA VIETA: PABAŽI
   
  Zvanīt: 27020990
 • Izsole uz nomas tiesībām - "Sējas pils parks", "Vecsēja"

  Sējas novada dome saskaņā ar Sējas novada domes lēmumu (prot.nr. 13., 3.§, 4.5.punkts) no 19.02.2013 izsludina nomas tiesību izsoli uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem – „Vecsēja”,kadastra numurs 8092-004-0478, un daļai no zemes gabala „Sējas pils parks”, kadastra numurs 8092-004-0168, 2013.gada 19.martā, plkst.13:30, nosakot sākuma cenu 0.01 Ls/m2.

 • Iepirkums - projektēšana un autoruzraudzība

  Sējas novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8 (prim) panta kārtībā, kura paredzamā līgumcena ir no 3000 līdz 20000 LVL bez PVN.

  Iepirkuma nosaukums: “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana ūdenssaimniecības attīstībai Sējas novada Pabažu ciemā”;

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Frizētava "Loka" - Akcija!

 • Nekustamā īpašuma "Smilgas" izsole

  Sējas novada dome saskaņā ar Sējas novada domes lēmumu (prot.nr. 13., 3.§, 4.5.punkts) no 18.12.2012 un ,,Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu" pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus ar augšupejošu soli:

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Sējas novada dome rīko cenu aptauju

  Sējas novada dome rīko cenu aptauju "Dzīvojamās mājas "Zeltiņi", dzīvokļa Nr.25 un Nr.27, gāzes apgāde"
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 25.janvāris, plkst. 14:00. (pagarināts)

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Sējas novada vēlēšanu iecirkņi

  Sējas novada vēlēšanu komisija informē

  Pēc CVK mājaslapā publicētajiem datiem uz 2013.gada 1.janvāri Sējas novadā ir 2452 iedzīvotāji, vēlētāji - 1912, bet ievēlamo deputātu skaits - 9.
  Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā 2013.gada 1.jūnijā noteikts no plkst.7.00 līdz 22.00.
  Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs izmantot iespēju nobalsot arī 3 dienas iepriekš noteiktajos laikos:

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Gatavojoties 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām svarīgi zināt!

  Vēlēšanu tiesības.

  Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.Vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • 21.martā - Pavasara Saulgrieži Pabažos kultūras namā

  21.martā plkst. 13:00 Pabažu kultūras namā "Pavasara Saulgrieži kopā ar Pabažu pamatskolas skolēniem"

 • Izstāde

  Pabažu pamatskolas rokdarbu pulciņa dalībnieki
   aicina apskatīt savu darbu 
  IZSTĀDI
  no 15. marta Sējas novada Lojas kultūras namā

 • Skatāma Dzintras Gekas dokumentālo filmu izlase


  25.martā plkst.14.00

  Sējas kultūras namā
  Skatāma Dzintras Gekas dokumentālo filmu izlase

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Pavasara koncerts 23.martā

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Seminārs Leader programmas pretendentiem izraisa lielu interesi

  15.martā Sējas novada kultūras namā notika Rīgas rajona lauku attīstības biedrības organizētais bezmaksas informatīvais seminārs par LEADER pasākumiem RRLAB darbības teritorijā, prasībām LEADER projektu iesniegumu izstrādei.

  Seminārā piedalījās interesenti no Siguldas, Saulkrastu, Mālpils, Inčukalna, Sējas un Krimuldas novadiem, kuri ieinteresēti teritorijas attīstībā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda līdzekļus.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • ELFLA izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai

  Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Nomas objekts "Jēči"

  Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produktu ražošana uz pašvaldībai piederošā zemes gabalu„Jēči”, zemes  vienības kadastra apzīmējums 8092-006-0418, platība 0,6 ha (blakus „Zaļkalni”)  uz vienu (1) gadu.
  1.3.Izsole notiks 2013.gada 23.aprīlī (plkst. 1400 ) Sējas novada domes telpās, adrese: „Jēņi”, Loja, Sējas nov.

 • Murjāņu Sporta ģimnāzija sumina savus labākos sportistus

  28. februārī Lojas kultūras namā notika „MSĢ Sporta laureāta 2012” balvu pasniegšanas ceremonija.

  Mācoties Murjāņu Sporta ģimnāzijā, jauniešiem iespējams trenēties septiņos sporta veidos – volejbolā, handbolā, kamaniņu sportā, riteņbraukšanā, vieglatlētikā, kanoe - smaiļošanā un airēšanā.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Fotokonkurss

  Ar pirmajām pavasara vēsmām Sējas novada Dome izsludina fotokonkursu par tēmu “Sējas novads no Tava rakursa”. Ja Jums patīk fotografēt, šī ir unikālā iespēja brīvi izpausties fantāzijai un ļauties radošai noskaņai.

  Konkursa norises laiks -  fotogrāfiju iesniegšana - no 15.marta līdz 15.aprīlim, balsošana turpināsies līdz 25.aprīlim.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Valsts amatpersonām kārtējā gada deklarācija par 2012.gadu jāiesniedz līdz 2013.gada 2.aprīlim

  Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests
  Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978; tālrunis: 67028691, 67028695; fakss: 67028692; e-pasts komunikacija@vid.gov.lv
  INFORMĒ
  Valsts amatpersonām kārtējā gada deklarācija par 2012.gadu jāiesniedz līdz 2013.gada 2.aprīlim

  Valsts ieņēmumu dienests(turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2012.gadu jāiesniedz VID līdz 2013.gada 2.aprīlim ieskaitot. Gadījumos, ja ir nozaudēts identifikators, parole vai paraksts, aicinām laikus informēt par to VID speciālistus.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Par biedrības „Maestro Jāņa Dūmiņa piemiņas atbalstīšanai” darbības uzsākšanu

  2012.gada 19.decembrī ir nodibināta Biedrība „Maestro Jāņa Dūmiņa piemiņas atbalstīšanai”, kuras dibinātāji ir Maestro Jāņa Dūmiņa vadītā Kora „Rīga” bijušie dziedātāji.
  Biedrības mērķis ir sekmēt izcilā latviešu diriģenta, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ilggadējā profesora, maestro Jāņa Dūmiņa dzīves un daudzpusīgās muzikālās darbības izpēti, popularizēšanu, radošā mantojuma un piemiņas saglabāšanu, kā arī rūpēties par nepieciešamo finanšu un citu resursu piesaistīšanu šo mērķu īstenošanai.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • No 4.09. līdz 7.09.2013. Ķīpsalas izstāžu centrā, Rīgā

  No 4.09. līdz 7.09.2013. Ķīpsalas izstāžu centrā, Rīgā,ik gadu satiekas pārtikas industrijas profesionāļi no ES un citām pasaules valstīm, lai sekmētu savu uzņēmējdarbību, iepazītos ar aktualitātēm pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, to pārstrādē, ar jaunākajām tehnoloģijām, iepakojuma risinājumiem, veikalu un sabiedriskās ēdināšanas piedāvājumu, viesnīcu aprīkojuma un servisa iespējām, kā arī lai piedalītos nozares biznesa forumā un starptautiskos pārtikas industrijas profesionāļu konkursos.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Piemiņas brīdis 25.martā

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

Aktīvā pozīcija: Dome Dokumenti Finanses