Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās

Bezdarbnieki, kuri vēlēsies iesaistīties algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā vai reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā „Darbs Latvijā", varēs šajos pasākumos iesaistītes ātrāk, iepriekš neatrodoties bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos nr.75 Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Stājas spēkā ar 02.08.2013.

Pašlaik algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos var iesaistīties bezdarbnieki, kuri reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un vismaz 6 mēnešus atradušies bezdarbnieka statusā, taču nesaņem bezdarbnieka pabalstu.
Līdz ar aktuālajiem grozījumiem, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos varēs iesaistīties arī tie bezdarbnieki, kuri bezdarbnieka statusā ir reģistrēti mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz pēdējos 12 mēnešus nav strādājuši.

Atviegloti iesaistes nosacījumi arī cilvēkiem, kuri atraduši darbu attālāk no savas pastāvīgās dzīvesvietas un vēlas pretendēt uz finansiālu atbalstu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma „Darbs Latvijā" ietvaros. Līdz ar aktuālajiem grozījumiem, šajā pasākumā varēs iesaistīties cilvēki, kuri bezdarbnieka statusā bijuši ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš paredzēto 6 mēnešu vietā.

Personai, kas reģistrēta bezdarbnieka statusā mazāk nekā divus mēnešus, būs iespējams iesaistīties pasākumā gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības izbeigtas saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu vai līdzīgu iemeslu dēļ, un tas var būtiski ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Atbilstību pasākumā izvirzītajiem iesaistes kritērijiem izvērtēs NVA.

Aktīvā pozīcija: Dome Pakalpojumi Sociālais dienests Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās