Audio ieraksti

ATVAINOJAMIES, TEHNISKU IEMESLU DĒĻ SĒŽU IERAKSTI ŠOBRĪD NAV PIEEJAMI.

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr3 2017.gada 18.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr2 2017.gada 27.jūnijā

Sējas novada Domes jaunā sasaukuma pirmās sēdes ieraksts 2017.gada 15.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr5 2017.gada 23.maijā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr4 2017.gada 18.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr3 2017.gada 21.martā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr2 2017.gada 21.februārī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr1 2017.gada 24.janvārī


Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr12 2016.gada 20.decebmbrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr11 2016.gada 22.novembrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr10 2016.gada 18.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr9 2016.gada 20.septembrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr8 2016.gada 23.augustā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr7 2016.gada 19.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr6 2016.gada 20. jūnijā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr5 2016.gada 24.maijā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr4 2016.gada 19.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr3 2016.gada 22.martā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr2 2016.gada 16.februārī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr1 2016.gada 19.janvārī


Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr12 2015.gada 22.decembrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr11 2015.gada 24.novembrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr10 2015.gada 20.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr9 2015.gada 22.septembrī

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr8 2015.gada 25.augustā

Sējas novada Domes sēdes audio ieraksts Nr7 2015.gada 21.jūlijā

Domes rekvizīti un darba laiki

Reģistrācijas Nr. 90000032857
Adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142
tel./fakss 67977739, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
grāmatvedībā tālr.67148321

 
BANKAS KONTS
A/S "SEBBanka" Siguldas filiāle
Konts LV89 UNLA 0027 8001 30818

Swedbanka Siguldas filiāle
Konts LV64 HABA 0551 0193 18452
 
Komunālos maksājumus veikt:
A/S "SEBBanka"
Konts LV33 UNLA 0050 0168 93971

Ziedojuma konts:
A/S SEB Banka, UNLALV2X
Konts LV31 UNLA 0027 8001 42047

 
 
Darba laiks
Pirmdien 8.30 – 12.00; 13.00-18.00
Otrdien  8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00
Trešdien 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.30 – 12.00; 13.00 – 18.00
*(katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā Pabažos no 13.00-17.00)
Piektdien 8.30 - 16.30
 
Pieņemšanas laiki
Pirmdien 9.00 – 12.00; 13.00-18.00
Ceturtdien 9.00 – 12.00
*(katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā Pabažos no 14.00-17.00)
 
Domē ievēlēti un darbojās 9 deputāti, dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa, būvvalde, finanšu, sociālo un komunālo jautājumu komiteju četru locekļu sastāvā, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju četru locekļu sastāvā un attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komiteju četru locekļu sastāvā. 

 
Sējas novada dome

Sējas novada domes deputāti

Vārds, uzvārds
Foto
telefons, e-pasts
Izglītība
Pamatdarbavieta,
ieņemamais amats
Darba laiks
Guntis Liepiņš
29110942
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
augstākā
Sējas novada dome, priekšsēdētājs
Domes darba laikā katru dienu
Inta Petrova 27891865
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
augstākā Sējas novada dome, bibliotekāre Katra mēneša otrā trešdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojotie
Marita Iekļava
26396349
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
augstākā
Dr. Kristīnes Bērziņas Birznieces ārta prakse,
ārsta palīgs, aptiekas fil. vadītāja
Katra mēneša otrā otrdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojoties
Normunds Broks 29144923
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
vidējā speciālā SIA "CARACOLES"
valdes loceklis
Katra mēneša otrā otrdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojoties
Astrīda Pastare 29277381
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
augstākā pedagoģiskā MSĢ, DVAD Katra mēneša otrā otrdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojoties
Kristaps Lūsis 26167496
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
augstākā SIA "Z/S VEĢI"
struktūrvienības vadītājs
Katra mēneša otrā pirmdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojoties
Normunds Kalniņš 29455594
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
vidējā SIA "Paroc"
Tirdzniecības pārstāvis
Katra mēneša otrā pirmdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojoties
Ivars Keviešens 26498000
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
augstākā SIA „VÖDERSTAD”, valdes priekšsēdētājs Katra mēneša otrā pirmdiena pl. 17.00 domē, iepriekš vienojoties

Foto: Guna Oškalna

Noteikts termiņš Sējas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 2. panta pirmā daļa noteic, ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku un komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Likuma 5. panta pirmā daļa noteic, ka novada vēlēšanu komisiju ievēl attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas.
Likuma 9. pants paredz, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā novada dome, kas pēc lēmuma pieņemšanas par termiņa noteikšanu izliek attiecīgu paziņojumu redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. pantu, Sējas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (G. Liepiņš, I. Petrova, M. Iekļava, S.Vērdiņa, A. Pastare, N. Broks, I. Keviešens, G. Lūsis), pret- nav, atturas- nav,Sējas novada dome nolemj:

Noteikt Sējas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2013.gada 26. augustam.

Lēmums

SĒJAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA PIEŅEMŠANAS LAIKI

Sējas  novada Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Sējas novada iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
 
Sociālos pakalpojumus (sociālā darba pakalpojumus, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālo palīdzību) var saņemt – ģimenes, personas kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.

Vārds, uzvārds Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Lolita Landsberga
Sējas novada sociālā dienesta vadītāja
tel. 67977757, 27891869
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Pirmdiena plkst. 9.00 – 18.00
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00;
Ceturtdiena plkst. 9.00 – 12.00
Katra mēneša 2. un 4. ceturtdiena plkst. 14.00-17.00
Sējas novada sociālais dienests „Jēņi”, Sējas novads
 
 
 
Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži
Margarita Kalniņa
sociālais darbinieks
tel. 67977757, 25668845
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Otrdiena plkst. 9.00-12.00; 13.00-17.00
Trešdiena plkst. 9.00-12.00
Ceturtdiena plkst 13.00-18.00


Pirmdiena plkst 13.00-17.00
Piektdiena plkst. 8.00-12.00; 13.00-16.00
 

Sējas novada sociālais dienests „Jēņi”, Sējas novads
 Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži
 

 
Inta Petrova
sociālās palīdzības organizatore
tel. 67957634, 27891865
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Pirmdiena plkst. 8.00 – 17.00
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00;
Ceturtdiena plkst. 8.00 – 17.00;
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00
 
 
Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži

Lūdzam informēt Sējas novada sociālo dienestu par veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti, kā arī par ģimenēm, kurās ir novārtā pamesti bērni, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Tel. 67977757, 27891865, 25668845

INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM SĒJAS NOVADĀ

Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Sējas novada sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļa deklarāciju Jūs varat saņemt:
1.      Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2.      Dzīvokļa pabalstu;
3.      Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
           Ja ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta  ceturtā, piektā, sestā un septītā punktiem, kas nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,  neizvērtējot ģimenes ienākumus piešķir:

 • bērna dzimšanas pabalstu;
 • apbedīšanas pabalstu;
 • brīvpusdienas skolā;
 • tiek sveikti Sējas novada pašvaldības iedzīvotāji 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100…… gadu  jubilejās.

      Sējas novada sociālajā dienestā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas tiek piešķirts:
1.      Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķir saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”:
ü  vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130.00 euro;
ü  vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250.00 euro. Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
ü  ja pilngadību sasniegušais bērns pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēnešaizdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.
2.      Pabalsts ārkārtas situācijā(materiāla palīdzība jebkuram pašvaldībā dzīvojošam cilvēkam vai ģimenei, ja notikusi stihiska nelaime  (ugunsgrēks, plūdi ...).
3.    Nodrošina ceļa izdevumu segšanu uz medicīnas iestādi 1. un 2. grupas invalīdiem ar pārvietošanās problēmām, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām, ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un nav likumīgo apgādnieku, kas uzņemtos segt šos izdevumus, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes.
 
           Lai saņemtu pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai Sējas novada sociālajā dienestā personai ( ģimenei) jāiesniedz iesniegums un Iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošus dokumentus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
1. ienākumi no algota darba;
2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
4. citi ienākumi (par ienākumiem nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma5.pantā minētie ienākumi (piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsts bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā), kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.
5. jāuzrāda pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus.
               Darbspējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā. Nodarbinātības valsts aģentūrā nav jāreģistrējas personai, ja tā ir:
1.      persona ar  invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
2.       sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3.       viens no bērna ar invaliditāti vecākiem;
4.      persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

 • Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir trūcīgām  ģimenēm (personām).
 • Dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām),Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām), kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei īres un komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma parāda segšanai.

                Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja:
1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.  tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.
        Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu, papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts:
3.1.       zeme, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kuras platība nepārsniedz 0,2 ha;
3.2. viena garāža transportlīdzekļa novietošanai, viens automobilis ģimenei (personai), kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai,  kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā uz kuru attiecas šādi nosacījumi:
3.2.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 5 gadiem.
3.2.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda laikā, kad ģimenei (personai) nebija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
3.2.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda ne mazāk kā  24 mēnešus.
             Par īpašumu nav uzskatāmi:
1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
4. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;
5. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.
Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir 200.00 euro vienai personai mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. 
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir un izmaksā ģimenei, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai, ja tā pilda likumā "Par sociālo drošību" noteiktos līdzdarbības pienākumus un, ja nepieciešams, iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumos. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Sējas novada pašvaldībā ir 80.00 euro mēnesī.
GMI pabalsts nav noteikta summa. To aprēķina kā starpību starp  noteikto (80.00 euro)  un personas (ģimenes) ienākumiem.
Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām   ģimenēm (personām), kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Sējas novadā administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei, īres un komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma parāda segšanai.        
          Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu un Iztikas līdzekļu deklarāciju, papildus uzrāda:
1.       īres vai apsaimniekošanas līgumu;
2.      citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju.
Dzīvokļa pabalstu persona (ģimene) saņem vienu reizi kalendārajā gadā,pabalsta apmērs ir starpība starp vidējiem ģimenes locekļa ienākumiem mēnesī līdz 200 euro robežai.
Pabalsts netiek piešķirts, ja: 
1.       ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;
2.      dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda.
Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem Sējas novada iedzīvotājiem medicīnas pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu un briļļu iegādei. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu  apmaksas kvītis ( oriģināli), kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža un piešķir personām, kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai persona saņem kalendārajā gadā un pabalsts ir summas starpība no
personas ienākumiem līdz 200 euro robežai.Ārkārtas gadījumos var piešķirt arī citus sociālos  pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
Tiek sniegta palīdzība aprūpei personām ar invaliditāti (1. un 2. grupas invalīdi), pensijas vecuma personām, kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz  215,00 euro un kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Apmaksa par pakalpojumu 60.00 euro mēnesī. Pakalpojuma saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri mācās Sējas novada izglītības iestādēs Sējas pamatskolā (visiem bērniem) un PII „Bitīte” 5 un 6 gadīgo vecumu bērniem, kam saskaņā ar 29.10.1998. Izglītības likuma 4. pantu ir obligāta sagatavošana pamatizglītības ieguvei un deklarētā adrese ir Sējas novadā.
Izmaksas par brīvpusdienām tiek vērtētas ģimenei pie sociālās palīdzības saņemšanas.
 
Cik ilgi var saņemt pabalstu?
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai var saņemt:
1.       trīs (3) mēnešus, ja vismaz viens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem ir darbspējīgs;
2.      sešus (6) mēnešus, ja neviens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem nav darbspējīgs, ģimenē ir cilvēks ar invaliditāti vai bērns;
3.      Atkārtoti pēc trim vai sešiem mēnešiem pēc visu dokumentu iesniegšanas.
 
           Saskaņā ar 31.10.2002. likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 6. pantu klientam ir tiesības:
1.      bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
2.      bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;
3.      pieprasīt un saņemt sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
4.      saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;
5.      līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;
6.      likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;
7.      vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.
 
Saskaņā ar 31.10.2002. likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 7. pantu klientam ir pienākums:
1.               aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
2.               sniegt ziņas par sevi;
3.               aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
4.               izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
5.               saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
6.               atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu  novērtēšanu.
 
Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ

Sociālās aprūpes pakalpojumsir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz:

 1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
 3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu, ja nodrošināt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību ir pašvaldības pienākums, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, ja nav ievērotas atbilstošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

Ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks vai apgādnieki.  Šādā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, viņa apgādnieku un pakalpojuma sniedzēju.

Ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību  Šādā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju. 

Ja persona pieprasa valsts finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, sociālajā dienestā iesniedz:

 1. iesniegumu
 2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju­miem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests mēneša laikā iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā  minētos dokumentus.

Pakalpojuma sniegšanu reglamentā 21.04.2008.Ministru kabineta noteikumi Nr.288„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. 27. 05. 2003. Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ PERSONAI AR INVALIDITĀTI

No 2013. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.
     Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:
1. noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
2. noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
-    ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
-    ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 ir garīgās veselības traucējumi.
        Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā.
Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests
Asistenta pakalpojuma piešķiršana.
1.  Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.
2. Iesniegumā norāda:
-    personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
-    likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
-    vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams);
-    informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;
-    vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu;
-    informāciju, vai asistenta pakalpojuma sniedzējs nodrošina personas nokļūšanu asistenta pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.
3. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
-    likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
-    Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem un par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
-    institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);
-    darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
-    izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
-    dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
          Sociālais dienests izskata iesniegto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu.
Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās

Bezdarbnieki, kuri vēlēsies iesaistīties algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā vai reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā „Darbs Latvijā", varēs šajos pasākumos iesaistītes ātrāk, iepriekš neatrodoties bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos nr.75 Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Stājas spēkā ar 02.08.2013.

Pašlaik algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos var iesaistīties bezdarbnieki, kuri reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un vismaz 6 mēnešus atradušies bezdarbnieka statusā, taču nesaņem bezdarbnieka pabalstu.
Līdz ar aktuālajiem grozījumiem, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos varēs iesaistīties arī tie bezdarbnieki, kuri bezdarbnieka statusā ir reģistrēti mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz pēdējos 12 mēnešus nav strādājuši.

Atviegloti iesaistes nosacījumi arī cilvēkiem, kuri atraduši darbu attālāk no savas pastāvīgās dzīvesvietas un vēlas pretendēt uz finansiālu atbalstu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma „Darbs Latvijā" ietvaros. Līdz ar aktuālajiem grozījumiem, šajā pasākumā varēs iesaistīties cilvēki, kuri bezdarbnieka statusā bijuši ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš paredzēto 6 mēnešu vietā.

Personai, kas reģistrēta bezdarbnieka statusā mazāk nekā divus mēnešus, būs iespējams iesaistīties pasākumā gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības izbeigtas saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu vai līdzīgu iemeslu dēļ, un tas var būtiski ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Atbilstību pasākumā izvirzītajiem iesaistes kritērijiem izvērtēs NVA.

Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām

Sējas Sociālais dienests aicina pieteikt bērnus un jauniešus no 7 līdz 14 gadu vecumam ar īpašām vajadzībām (cerebrālā trieka, uzvedības problēmas, astma, smaga alerģija, garīgā atpalicība u.c.) vasaras nometnei . Bērniem šī ir lieliska iespēja vienreiz gadā iziet no savas dienas rutīnas un izbaudīt lielisku atpūtu. Visās nodarbēs varēs piedalīties arī bērni ar kustību traucējumiem. Nometnes darbinieki ir speciāli apmācīti, lai varētu parūpēties par jebkuru personu ar īpašām vajadzībām.

Tuvāka informācija un pieteikšanās līdz 10. martam Latvijas Bērnu fonda mājas lapā www.lbf.lv tel. 67542072

Bezdarbnieki ar atkarības problēmām varēs ātrāk iesaistīties Minesotas programmā

Bezdarbnieki, kuri vēlas risināt atkarības problēmas, varēs ātrāk iesaistīties Minesotas programmā. Lai sāktu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto ārstēšanās programmu, cilvēkam bezdarbnieka statusā jābūt trīs mēnešus līdzšinējo 12 mēnešu vietā.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos (Nr.75) par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

Tas nozīmē, ka bezdarbnieki, kuri vēlēsies ārstēt alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību, Minesotas programmā varēs iesaistīties ātrāk. Līdz šim to varēja darīt cilvēki ar atkarību, kas Nodarbinātības valsts aģentūrā ir bijuši reģistrēti ilgāk nekā vienu gadu. Pašlaik šis termiņš samazināts uz laiku līdz trīs mēnešiem.

Tāpat grozījumi paredz, ka Minesotas programmā varēs piedalīties arī tie bezdarbnieki ar atkarības problēmām, kas bezdarbnieka statusā būs bijuši mazāk par trīs mēnešiem, bet iepriekš vismaz sešus mēnešus nav strādājuši.

LM atgādina, ka Minesotas programmā var iesaistīties pilngadīgi cilvēki. Ārstniecības kurss ilgst 28 dienas, dodot iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību 12 soļu programmā. Minesotas programmu ir iespējams īstenot gan ambulatori (dienas stacionārā), gan stacionāri (diennakts stacionārā).

ATVĒRTO DURVJU diena Alsviķos

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Alsviķos, Alūksnes novadā

aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību
2017./2018. m g. uzņemšana sekojošās profesijās:
Aprūpētājs 3 gadi
Šuvējs 3 gadi
Pavārs 3 gadi
 
JAUNIEŠU GARANTIJAS grupās (vecumā no 17 līdz 29 gadiem)
Galdnieks 1 gads
Šuvējs 1 gads
 
ATVĒRTO DURVJU diena
2017. gada 28. aprīlī pulksten 12.00, Alsviķos
Pakalpojumi:
·         dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī)
·         ēdnīca (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā, ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem maksas pakalpojums);
·         fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, logopēda, zīmju valodas tulka;
·         pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums).
 
Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
 
Tālrunis informācijai par uzņemšanu:
64307132, 26158008; fakss 64307135
 
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv
 

Daudzbērnu ģimeņu transporta atlaides

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, savukārt no 1.septembra – 20% apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas apliecību jeb ID karti un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

Kādas atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutu autobusos un vilcienos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas, kas ir paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes cenas.

Kādos maršrutos atlaide ir spēkā?
Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, braucot visos reģionālo maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu maršruts un 26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).

Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā?
Lai varētu saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas vienam braucienam un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas Sabiedrības integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par 3+ Ģimenes kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ Ģimenes kartes vienā vai otrā pusē.

Kādi dokumenti ir jāuzrāda biļetes iegādes brīdī?
Biļetes iegādes brīdī daudzbērnu ģimenes loceklim ir jāuzrāda 3+ Ģimenes karte un pase, ID karte vai skolēna apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

Vai dokumenti ir jāuzrāda tikai brīdī, kad pērk biļeti?
3+ Ģimenes karteiun pasei, ID kartei vai skolēna apliecībai (bērnam vecumā līdz 15 gadiem) jābūt līdzi arī brauciena laikā, lai gadījumā, ja sabiedriskā transporta kontrolieri lūdz uzrādīt biļeti (vienam braucienam vai abonementa biļeti), daudzbērnu ģimenes locekļi var apliecināt savas tiesības saņemt atlaidi.

Kāds sods pienākas, ja daudzbērnu ģimenes loceklis ir iegādājies abonementa biļeti  vai biļeti vienam braucienam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 3+ Ģimenes kartivai personu apliecinošu dokumentu/skolēnu apliecību mājās?
Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim gan biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja kontrolieri konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim ir izsniegta biļete ar atlaidi, bet līdzi nav 3+ Ģimenes kartesvai personu apliecinoša dokumenta vai skolēnu apliecības, uzskatāms, ka pasažierim nav braucienam derīgas biļetes. Par braukšanu sabiedriskā transportā bez braukšanai derīgas biļetes pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu. Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas apkasu. Ja pasažieris nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no transportlīdzekļa tikai tad, ja bērns tiks nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.

Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa ģimene brauc kopā?
Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni, brauc atsevišķi.

Vai abonementa biļetes ir ieviestas visos maršrutos?
Abonementa biļetes ir pieejamas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu, un mēs aicinām pasažierus informēt mūs un pārvadātāju par tiem maršrutiem, kuros tās vēl vajadzētu ieviest. Abonementa biļetes var iegādāties braucienam jebkurā AS Pasažieru vilciens maršrutā. Maršrutu saraksts, kuros pieejamas abonementa biļetes, pieejams šeit.

Vai abonementa biļetes tiek piedāvātas tikai daudzbērnu ģimenēm?
Šobrīd ikvienam pasažierim, kurš regulāri brauc reģionālo maršrutu autobusos, ir iespēja iegādāties abonementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk. Tā jebkuram regulārajam pasažierim nodrošina atlaidi 10%, 15% vai 20% apmērā no biļetes cenas (atkarībā no izvēlētā abonementa biļetes veida). Piemēram, pasažieris var izvēlēties gan mēneša biļeti, kas paredzēta braucieniem katru dienu vai tikai darbadienās visa mēneša garumā, gan arī biļeti, lai brauktu tikai atsevišķās mēneša dienās. Abonementa biļetes saviem pasažieriem piedāvā arī AS Pasažieru vilciens. Iegādājoties saviem braukšanas paradumiem atbilstošu abonementa biļeti, pasažieris var saņemt atlaidi 15%, 20%, 30% un pat 35% apmērā no biļetes cenas.

Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot abonementa biļeti, pienāksies atlaide 20% apmērā vai tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi saņems atlaidi 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, un tas nozīmē, ka tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm, kuras jau šobrīd saņem ikviens pasažieris, kurš ir nopircis abonementa biļeti. Piemērs, kā veidojas atlaide maršrutā Nr.5084 Līgatne–Cēsis.
1)      Biļetes cena pasažierim, kurš nav daudzbērnu ģimenes loceklis:
·         biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,50 eiro;
·         izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos maršruta virzienos visās viena mēneša darbadienās (kopā tie būs 42 braucieni), sastādīs 63 eiro;
·         izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (atlaide 20% apmērā), braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 50,4 eiro.
 
2)      Biļetes cena pasažierim, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis:
·         biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,13 eiro (atlaide 25% apmērā, kas tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm);
·         izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 47,46 eiro;
·         izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 40,32 eiro.
 
Kur var iegādāties abonementa biļeti?
Abonementa biļeti pasažieris var iegādāties pārvadātāja, kas apkalpo konkrēto maršrutu, birojā vai autoostas kasē. Savukārt abonementa biļeti vilcienam var nopirkt stacijas kasē. Par precīzām abonementa biļešu iegādes vietām aicinām sazināties ar katru konkrēti pārvadātāju.

Vai daudzbērnu ģiemenēm ir iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi internetā?
Patlaban daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi ir autoostas vai vilciena stacijas kasēs un transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Plānots, ka septembrī tiks ieviests risinājums, lai daudzbērnu ģimenes varētu iegādāties biļeti ar atlaidi braucienam reģionālo maršrutu autobusos. Brauciena laikā daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi jābūt 3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošanm dokumentam – pasei vai ID kartei – un skolēnu apliecībai.

Kā var atpazīt 3+ Ģimenes karti?
Kartes priekšpusē ir norādīts tās īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī hologramma sudraba krāsā. Kartes otrajā pusē ir uzskaitīts visu bērnu vārds un uzvārds, kā arī kartes derīguma termiņš.

Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti abu vecāku vārdi?
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes priekšpusē ir jānorāda tās īpašnieks, un tas nozīmē, ka abu vecāku vārds un uzvārds tajā nevar tikt attēlots. Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai daudzbērnu ģimenei izsniedz ne vairāk kā divas kartes, un tās tiek izsniegtas vecākiem.

Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabiedriskajā transportā?
Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ atlaide 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā (piemēram, Rīgas satiksmes vai Daugavpils satiksmes transportlīdzekļos).

Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā atlaide attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu?
Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm, par bagāžas pārvadāšanu būs jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts ir apņēmusies deļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, bet neapņemas segt izdevumus par to, ka šī pasažieru kategoriju pārvadā lielu bagāžu.
 
Jautājumu, kas saistīti ar 3+ Ģimenes kartes izsniegšanas vai lietošanas nosacījumiem, gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot pa tālruni 67078174. Papildu informācija pieejama mājaslapā www.godagimene.lv.

Infografika -1

Infografika -2

InfoBūvvaldes sastāvā ietilpst

 - arhitekts un būvvaldes vadītājs Mārtiņš Hofmanis tel. 29268682
apmeklētājus pieņem piektdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.00
Lūdzam iepriekš pieteikt vizīti, zvanot uz tel. 29268682
 - būvinženieris un būvinspektors Andris Lauskis tel. 29410135
apmeklētājus pieņem piektdienās no plkst. 13.00 - 15.00 - zemes ierīkotāja Valentīna Ceple tel. 67977756
apmeklētājus pieņem pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 - 12.00Būvvaldes adrese - Sējas novada "Jēņi" 2. stāvā


Š.g. 11. un 18. augustā apmeklētāju pieņemšana pie Būvvaldes vadītāja nenotiks
Š.g. 11.,18.,25. augustā un 1. septembrī pieņemšana pie būvinspektora nenotiks.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībam!

Černobiļas piemiņas zīme

Kā saņemt Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas godināšanai.

INFOGRAFIKA

Būvvaldes pieņemtie lēmumi

Iesniegšanas datums Plānotā būvdarbu veikšanas vieta Būvniecības veids Būves plānotā funkcija Būvvaldes lēmums
Būvniecības iesniegumi - uzskaites kartes
22.12.2017 "Ābelīte - 167" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
22.12.2017 "Vaivariņi - 52" Jaunbūve Dārza māja Izsniegt būvatļauju
07.12.2017 "Stūrīši" Pārbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju
01.12.2017 "Čuksti" Ūdensvads un kanalizācija   Izsniegt būvatļauju
01.12.2017 "Pamatskola" Ūdensvads un kanalizācija   Izsniegt būvatļauju
17.11.2017 "Jaunliepiņas" Jaunbūve Savrupmāja Izsniegt būvatļauju
03.11.2017 "Dāvidsoni" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
03.11.2017 "Čuksti" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
03.11.2017 "Gobnieki" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
03.11.2017 "Gobnieki" Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
27.10.2017 "Lejaslapiņas" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Dūmlogi" Atjaunošana Meliorācijas sistēma Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Veldzes" Nojaukšana Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Dīķi" Pārbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 Gaismas iela 8, Murjāņi Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Jaunrozes" Nojaukšana Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
11.09.2017 "Kultūras nams Loja" Fasādes siltināšana   Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Poligons" Barjeru izbūve   Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Odiņi" Saimniecības ēkas novietošana Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Veldzes" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Dīķi" Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
21.07.2017 "Dzelves" Meliorācijas sistēmas pārbūve   Izsniegt būvatļauju
07.07.2017 "Baloži" Telekomunikāciju masts TELE-2   Izsniegt būvatļauju
07.07.2017 "Jaunvanniņas - M" Jaunbūve Savrupmāja Izsniegt būvatļauju
30.06.2017 "Lejasupītes" Pārbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Ābelītes - 96" Elektroapgādes līnija   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Odiņi" Elektrolīnijas pārvietošana   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Brekši" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Avotiņi - 2" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Ābelītes - 98" jaunbūve saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
12.06.2017 "Sējas pils parks" dzīvojamās ēkas siltināšana   Izsniegt būvatļauju
12.05.2017 "Airītes" jaunbūve saimniecības mazēka Izsniegt būvatļauju
13.05.2017 "Gunāri" Elektrolīnijas jaunbūve   Izsniegt būvatļauju
12.05.2017 "Murjāņdārzssaimniecība" jaunbūve mazēka Izsniegt būvatļauju
12.05.2017 "Pāveli" jaunbūve dārza mazēka Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Ausmas" Elektroapgādes līnija   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Mākoņi" Elektroapgādes līnija   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Rožmalas" Saimniecības ēka   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Dzieti" Saimniecības ēka   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Saulesdārzs" Malkas šķūnis un noliktava   Izsniegt būvatļauju
21.04.2017 "Inčukalna gāzes krātuve" PGK pārbūve   Izsniegt būvatļauju
21.04.2017 "Baloži" Telekomunikāciju masts   Pieņemts lēmums par publisko apspriedi
21.04.2017 "Klintslejas 4/3" Bērnu rotaļu laukums   Izsniegt būvatļauju
07.04.2017 "Ozolnieki" 0.4kV elektrolīnijas pārbūve   Izsniegt būvatļauju
07.04.2017 "Zalkši" Saimniecības ēkas un šķūņa jaunbūve   Izsniegt būvatļauju
24.03.2017 Kultūras nams Loja Kultūras nama pārbūve   Izsniegt būvatļauju
24.03.2017 "Pāveli" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
17.03.2017 "Vaivariņi 25" Siltumnīcas jaunbūve   Izsniegt būvatļauju
17.02.2017 "Birzes", Sējas nov. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana   Izsniegta akceptēta apliecinājuma karte
06.01.2017 'Zīles', Sējas nov. Jauna būvniecība Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2017-78(1)
02.01.2017 "Vaivariņi 108", Vaivariņi, Sējas nov. Jauna būvniecība Elektroapgāde Akceptēt paskaidrojuma rakstu 02.01.2016
23.12.2016 "Dīķi", Sējas nov. Palīgēkas – nojumes, sakņu pagraba un siltummnīcas jaunbūve   Izsniegt būvatļauju 23.12.2016
02.12.2016 "Dīķi", Sējas nov. Saimniecības ēkas pārbūve   Izsniegt būvatļauju 02.12.2016
25.11.2016 "Lejasupītes", Sējas nov. Ēkas vienkāršotā atjaunošana   Izsniegt būvatļauju 25.11.2016
11.11.2016 "Graudiņi", Sējas nov. Graudu glabāšanas līnija "Eipuri"   Izsniegt būvatļauju 11.11.2016
11.11.2016 'Klintslejas - 4', Murjāņi Telpu grupas lietošanas maiņa bez pārbūves   Izsniegt būvatļauju 11.11.2016
28.10.2016 "Zalkši", Sējas nov. Dzīvojamās mājas elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju 28.10.2016
28.10.2016 "Kalnsētas", Murjāņi Dzīvojamās mājas elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju 28.10.2016
21.10.2016 b/a saimniecības ēkas pārbūve un saimniecības ēkas nojaukšana   Izsniegt būvatļauju 21.10.2016
04.03.2016 "Krastkalni" pārbūve Meliorācija Izsniegt būvatļauju 11.03.2016
12.02.2016 D/S "Ābelīte - 351" jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju 12.02.2016
18.12.2015 "Dīķi" pārbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 18.12.2015
04.12.2015 "Saulaines" jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju 04.12.2015
25.09.2015 "Salas" jaunbūve Pirts izsniegt būvatļauju 25.09.2015
18.08.2015 "Sarmas - A" Pabažos pārbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 18.08.2015
18.09.2015 D/S "Vaivariņi - 2" jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 18.09.2015
11.09.2015 "Mežgaiļi" pārbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 11.09.2015
21.08.2015 D/S "Vaivariņi - 35" pārbūve Dārza māja, saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 21.08.2015
14.08.2015 "Murjāņi - Bērziņi" jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju 14.08.2015
07.08.2015 Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkts 2 pārbūve Gāzes apgāde Izsniegt būvatļauju 07.08.2015
31.07.2015 D/S "Ābelīte - 312" jaunbūve Pirts Izsniegt būvatļauju 31.07.2015
31.07.2015 "Kalnsuliņas" jaunbūve Dzīvojamā māja, pirts, garāža Izsniegt būvatļauju 31.07.2015
24.07.2015 "Ezerkalni" jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 24.07.2015
05.06.2015 "Gaujmalnieki" jaunbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 05.06.2015
05.06.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 05.06.2015
29.05.2015 "Dīķi" pārbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 29.05.2015
22.05.2015 ''Kamejas' jaunbūve Dzīvojamā māja un pirts izsniegt būvatļauju 22.05.2015
15.05.2015 'Drīviņi' pārbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 15.05.2015
08.05.2015 D/S 'Ābelīte - 313' jaunbūve Dārza māja izsniegt būvatļauju 08.05.2015
08.05.2015 D/S 'Ābelīte - 290' pārbūve Dārza māja izsniegt būvatļauju 08.05.2015
23.04.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 23.04.2015
14.04.2015 "Skujiņas" nojaukšana - izsniegt būvatļauju 17.04.2015
08.05.2015 D/S "Ābelīte - 313" jaunbūve Dārza māja Izdot būvatlauju 08.05.2015
08.05.2015 D/S "Ābelīte - 290" pārbūve Dārza māja Izdot būvatļauju 08.05.2015
23.04.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve Dzīvojamā māja Izdot būvatļauju 23.04.2015
10.04.2015 D/S "Ābelīte - 58" jaunbūve Dārza māja Izdot būvatļauju 10.04.2015
27.03.2015 Murjāņi, Pasta iela3 Pārbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 27.03.2015
15.11.2014 “Magones” jaunbūve Saimniecības noliktava   Izdot būvatļaiju 15.11.2014
14.11.2014 "Priedīšu mežs" pārbūve meliorācija Izsniegta būvatļauja #2
08.11.2014 Loja, Centrs 1 fasādes atjaunošana noliktava Izdot apliecinājuma karti
07.11.2014 Lojas kultūras nams pārbūve kultūras nams Izsniegta būvatļauja #1
25.04.2014 “Dīķi” rekonstrukcija dzīvojamā māja, saimn. ēka Izsniegt PAU
25.04.2014 “Senzeme” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
04.04.2014 “Jaunkrasti” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
22.11.2013 Poligona ceļš 1.posms jaunbūve Meža ceļš Izsniegt PAU
15.11.2013 “Sīpoli” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
25.10.2013 “Lojasstrauti” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
27.09.2013 “Melderi” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
11.09.2013 “Roberti” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
06.09.2013 "Vecmurjāņi" jaunbūve atpūtas kompleks Izsniegt PAU
30.08.2013 "Kalniņi" jaunbūve dzīvojamā māja ar palīgēkām Izsniegt PAU
30.08.2013 d/s "Ābelīte" Nr.241 jaunbūve dārza māja Izsniegt PAU
23.08.2013 EPL A-T-Z-815-2.3 rekonstrukcija rekonstrukcija elektroapgāde Izsniegt PAU
23.08.2013 20kV gaisvadu EPL A-85 rekonstrukcija rekonstrukcija elektroapgāde Izsniegt PAU
16.08.2013 0,4 kV EPL Z-8156-1 rekonstrukcija ārējā elektroapgāde PAU 16.08.2013
09.08.2013 "Kalnavijas" jaunbūve dzīvojamā māja 09.08.2013
01.08.2013 "Purvvidi" - kūdras izstrāde 01.08.2013
Akceptēšanai iesniegtie būvprojekti
30.04.2015 Sējas pamatskolas rekonstrukcija pārbūve skola Akceptēt 30.04.2015
24.04.2015 "Pilskalni -1" pārbūve dzīvojamā māja Akceptēt 24.04.2015
23.04.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēt 23.04.2015
17.04.2015 D/S "Ābelīte - 279" jaunbūve dārza māja Akceptēt 17.04.2015
10.04.2015 D/S "Ābelīte - 58" jaunbūve dārza māja Akceptēt 10.04.2015
27.03.2015 "Alnīši" jaunbūve saimniecības ēka Akceptēts 27.03.2015
28.11.2014 d/s “Vaivariņi” jaunbūve dārza māja Akceptēts 28.11.2014
25.04.2014 “Urgas” jaunbūve dzīvojamā māja, saimn. ēka Akceptēts 25.04.2014
04.04.2014 “Sīpoli” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 04.04.2014
04.04.2014 “Jāņlapiņas” rekonstrukcija ārējā elektroapgāde Akceptēts 04.04.2014
04.04.2014 “Lapiņas”, “Apšenieki”, “Upmaļi”, “Briedīši” rekonstrukcija ārējā elektroapgāde Akceptēts 04.04.2014
20.12.2013 “Melderi” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 20.12.2013
13.12.2013 “Roberti” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 13.12.2013
13.12.2013 “Jēņi” jaunbūve Lojas ciema labiekārtošana Akceptēts 13.12.2013
22.11.2013 Sējas novads rekonstrukcija 20kV EPL Akceptēts 22.11.2013
01.11.2013 “Roberti” jaunbūve elektroapgāde Akceptēts 01.11.2013
01.11.2013 “Klintslejas” 4/1,4/2,4/3 jaunbūve optiskais pieslēgums Akceptēts 01.11.2013
04.10.2013 “Liepennes” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 04.10.2013
03.10.2013 d/s “Vaivariņi” rekonstrukcija dārza māja Akceptēts 03.10.2013
03.10.2013 d/s “Vaivariņi” rekonstrukcija dārza māja Akceptēts 03.10.2013
27.09.2013 “Gravas” rekonstrukcija gāzes apgāde Akceptēts 03.10.2013
20.09.2013 "Pakaviņi" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 20.09.2013
19.09.2013 "Kalējkrogs", "Kalēji" rekonstrukcija dz.māja - reālā sadale Akceptēts 19.09.2013
13.09.2013 "Lapiņas", Apšenieki 0.4 kV rekonstrukcija elektroapgāde Akceptēts 13.09.2013
13.09.2013 "Norītes" jaunbūve Darbnīcas ēka Akceptēts 13.09.2013
16.08.2013 "Kalnavijas" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 16.08.2013
02.08.2013 Sējas skola, Lojas ciems rekonstrukcija Pamatskolas mājturības nodarbību ēkas rekonstrukcija Akceptēts 02.08.2013
02.08.2013 "Grantiņi" jaunbūve ārējā elektroapgāde Akceptēts 02.08.2013
26.07.2013 "Kalnennes" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 26.07.2013
05.07.2013 "Vecvētras" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 05.07.2013
03.07.2013 "Vīksnas" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 03.07.2013
03.06.2013 "Robežnieki" jaunbūve liellopu ferma Akceptēts 03.06.2013
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai
27.03.2015 Murjāņi, Pasta iela3 Pārbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 27.03.2015
07.11.2014 0.4kV EPL 7-85382 rekonstrukcija elektroapgāde Atbalstīt,07.11.2014
04.04.2014 “Sīpoli” jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,04.04.2014
Būvatļauja Nr. 60
29.01.2014 “Robežnieki” jaunbūve liellopu ferma Atbalstīt, 29.01.2014
Būvatļauja Nr. 59
10.01.2014 “Roberti” jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt, 10.01.2014
Būvatļauja Nr. 58
11.10.2013 “Medņi” rekonstrukcija dzīvojamā māja Atbalstīt,  11.10.2013
Būvatļauja Nr. 56
11.10.2013 “Sējas pamatskola” rekonstrukcija darbnīca Atbalstīt,  11.10.2013
Būvatļauja Nr. 55
01.10.2013 “Jēņi” rekonstrukcija administratīvā ēka Atbalstīt,  01.10.2013
Būvatļauja Nr. 54
01.10.2013 “Pakaviņi” jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,  01.10.2013
Būvatļauja Nr. 53
27.09.2013 “Norītes” jaunbūve darbnīca Atbalstīt,  27.09.2013
Būvatļauja Nr. 52
16.08.2013 "Kalnennes" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,  16.08.2013
Būvatļauja Nr. 50
16.08.2013 "Kalnavijas" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,  16.08.2013
Būvatļauja Nr. 51
12.07.2013 Priežu iela 9 jaunbūve savrupmāja Atbalstīt,  12.07.2013
Būvatļauja Nr. 49
12.07.2013 Jaungaujiena jaunbūve laivu novietne Atbalstīt, 12.07.2013
Būvatļauja Nr. 48
11.07.2013 "Robežnieki" jaunbūve liellopu ferma Atbalstīt, 12.07.2013
Būvatļauja Nr. 47
05.07.2013 "Vīksnas" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt, 05.07.2013
Būvatļauja Nr. 46
05.07.2013 "Vecvētras" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt, 05.06.2013
Būvatļauja Nr. 45
14.06.2013 D/S "Ābelīte" jaunbūve dārza māja un saimniecības ēka Atbalstīt, 14.06.2013
Būvatļauja Nr. 44
 
Aktīvā pozīcija: Dome Rekvizīti, darba laiki Dome