Nodokļu nomaksa mazajiem uzņmēmumie

Lai padarītu vienkāršāku nodokļu aprēķināšanu un nomaksu mazajiem uzņēmējiem padarītu vienkāršāku, no 2022. gada 1. janvāra tiks ieviests vienkāršots nodokļa nomaksas risinājumus jeb Vairāk

Fotokonkurs

Konkurss “Svētku brīnumu gaidot” ir Sējas novada domes organizēts konkurss ikvienam novada iedzīvotājam. Katrs no mums, gaidot svētkus rotā, pušķo, Vairāk

Sējas novada dome aicina darbā novada pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju.

 Sējas novada dome aicina darbā novada pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju.

Darba pienākumi:

Izglītības iestādes vadītāja pienākumi saskaņā ar Vairāk

Par saimniekošanas metodēm ‘Gaujas nacionālā parka’ teritorijā

 

2020.gada 23.novembrī

Par saimniekošanas metodēm ‘Gaujas nacionālā parka’ teritorijā un tā pierobežā

Būsim pateicīgi, ja publiskosiet informāciju par aktuālu pasākumu Vairāk

Virtuāla izstāde "Vieta manā novadā"

Par godu Latvijas simtgadei, Salaspils novada bibliotēka, sadarbībā ar Pierīgas novadu publiskajām bibliotēkām, ir uzsākusi izstāžu ciklu, kurā apkopoti cilvēki, Vairāk

GEMOSS grantu konkurss veselīgu, inovatīvu pārtikas produktu izstrādei, ražošanai un attīstīšanai

 

KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

Nolikums nosaka kārtību, kādā interesenti (turpmāk tekstā – Dalībnieks) var piedalīties SIA Vairāk

Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām!!!

 

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pabalstu politiski represētajām personām, piešķir EUR 50,00 apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz personas iesniegumu Vairāk

SĒJAS NOVADA BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJIEM

CIENĪJAMIE SĒJAS NOVADA BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJI!

Pamatojoties uz MK 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Sējas novada bibliotēka no 09.11.2020.-06.12.2020., Vairāk

10 idejas kā svinēt Latvijas valsts 102. dzimšanas dienu

Vairāk