No icon

Ir realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”

 

Sējas novada dome 2013.gada 2.oktobrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības un  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu, lai īstenotu projektu „Ūdensaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā” (projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/049).

     Projekta mērķi:
1.      Nodrošināt ūdensapgādes sistēmas efektīvu darbību;
2.      Uzlabot notekūdeņu savākšanas kvalitāti;
3.      Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti;
4.      Paplašināt centralizēto ūdensapgādes tīklu;
5.      Palielināt notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamību. 
 
     Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/049  „Ūdensaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā” ietvaros ir beigušies visi paredzētie būvniecības darbi, kurus  veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Projekta ietvaros ir rekonstruēts vecais un izbūvēts jauns ūdensvads ar kopējo garumu 2832 m, rekonstruēts vecais un izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors ar kopējo garumu 2084,6 m, izbūvēts kanalizācijas spiedvads 105,8 m, izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruēta 1 ūdens sagatavošanas iekārta un rekonstruēts dziļurbums.
     Tā kā ir iestājies aukstais laiks, tad teritorijas apzaļumošanas darbi tiek atlikti uz nākošā gada pavasari.
     Projekta kopējās izmaksas sastādīja 721936,45 euro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 500 000,00 euro. Atbalsta summa – ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām ir 425 000,00 euro. 

Komentāri