Par SIA „ Getliņi EKO ” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PADOMES LĒMUMS

27.11.2014. Nr.314

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 30.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130 (turpmāk – SIA „Getliņi EKO”), 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu Nr.60./2014. ar tam pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu un 2014.gada 9.septembrī, 19.novembrī un 21.novembrī papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu (2014.gada 9.septembris Nr.110./2014., 2014.gada 19.novembris Nr.139./2014., 2014.gada 20.novembris Nr.140./2014.) (turpmāk – tarifa projekts).
Regulators konstatē un secina
1. SIA „Getliņi EKO” 2014.gada 30.aprīlī iesniedza tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Getliņi” – 18,87 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lasīt tālāk ...

Daudzdzīvokļu māja ir īpašums, kas jākopj

  Sabiedrībā turpinās viedokļu apmaiņas un diskusijas, izskan ieteikumi, pārmetumi un norādījumi jautājumā, kas skar daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un šo ēku ilgtspēju. Īpaši tiek uzsvērta padomju gados - laikā līdz 1990.gadam, celto māju renovācijas nepieciešamība. Pēc būvniecības ekspertu domām 93% sērijveida māju, kuras būvētas šajā laikā, nolietojums svārstoties no 30 līdz 50%. Tas gan viennozīmīgi neattiecoties uz visām mājām. Katra māja vērtējama individuāli, ņemot vērā to ekspluatāciju – vairāk nolietojušās ir tās, kurās dažādu iemeslu pēc ievērojami  koncentrējies mitrums, kurās problēmas ar inženiertehniskajām komunikācijām un to nolietojuma pakāpi. Nozīmīgs ieguldījums māju saglabāšanā ir to siltināšana, tādējādi pagarinot māju mūžu, ievērojami uzlabojot energoefektivitāti un būtiski samazinot maksu par siltumu.

Lasīt tālāk ...

SVARĪGA INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM PAR JAUNO ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJU

Cienījamie Sējas novada iedzīvotāji! 

Priecājamies Jūs informēt, ka, sākot ar
šī gada 2.septembri,uzsāksim atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Jūsu novadā. Līdz šim datumam ir jānoslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA Clean R.
Aicinām Jūs izvēlēties sev ērtāko līgumu slēgšanas veidu:

  • Aizpildot līguma pieteikumuwww.cleanr.lv
  • Piesakot līgumu SIA Clean R apkalpošanas centrā, zvanot pa

tālr.67111001

  • Slēdzot līgumu Sējas novada domē Lojā –

01.09. no plkst.11:00 līdz plkst.18:00,
11.09., 25.09., 9.10.  no plkst.10:00 līdz plkst.13:00 *

  • Slēdzot līgumu Pabažos “Ezeriņi” - 11.09., 25.09., 9.10.  no plkst.14.00 līdz plkst.17.00*
  • Slēdzot līgumu SIA Clean R birojā Rīgā, Vietalvas ielā 5 (Darba dienās no 8.30 līdz 16.20)*

    Lasīt tālāk ...

Par dzeramā ūdens uzskaites kārtību

Neliels apjukums un mulsums Lojas ciema iedzīvotājos valda saistībā ar jauno dzeramā ūdens uzskaites kārtību, ko plānots uzsākt ar šī gada 1.aprīli, kā arī ar ūdens skaitītājiem, to lietošanu un maiņu. Iedzīvotāji interesējas arī par dzeramā ūdens uzskaiti, ja netiks lietots ūdens skaitītājs.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" no 09.12.2008.g. nosaka, ka ūdens patēriņu dzīvokli uzskaita ar vai bez skaitītājiem, kas pārbaudīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izdevumus, kas saistīti ar skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, sedz dzīvokļa īpašnieks.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Iedzīvotājiem Komunāldienests