Par dzeramā ūdens uzskaites kārtību

Neliels apjukums un mulsums Lojas ciema iedzīvotājos valda saistībā ar jauno dzeramā ūdens uzskaites kārtību, ko plānots uzsākt ar šī gada 1.aprīli, kā arī ar ūdens skaitītājiem, to lietošanu un maiņu. Iedzīvotāji interesējas arī par dzeramā ūdens uzskaiti, ja netiks lietots ūdens skaitītājs.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" no 09.12.2008.g. nosaka, ka ūdens patēriņu dzīvokli uzskaita ar vai bez skaitītājiem, kas pārbaudīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izdevumus, kas saistīti ar skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, sedz dzīvokļa īpašnieks.

Ja ūdens patēriņš atsevišķajā īpašumā tiek uzskaitīts ar skaitītāju, kas pārbaudīts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbības ar ūdens patēriņa skaitītājiem, dzīvokļa īpašnieks maksā atbilstoši skaitītāja rādījumiem. Par kanalizāciju - proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ja atsevišķajos īpašumos nav uzstādīti skaitītāji, norēķini tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta noteikto patēriņa normu.
Ūdens skaitītāja maiņa notiek reizi četros gados, jo mērītājs, tāpat kā jebkura cita ierīce, nolietojas un vairs nekalpo precīzi. Lai ūdens uzskaite būtu precīza un atbilstoša patēriņam jāveic skaitītāju maiņa.

Līdz š.g. 28.februārim iedzīvotāji tiks informēti par nepieciešamajām darbībām pārejai uz jauno dzeramā ūdens uzskaites kārtību.

Aktīvā pozīcija: Iedzīvotājiem Komunāldienests Par dzeramā ūdens uzskaites kārtību