Filtrs
 • Biedrības "Murjāņu Nami" uzaicinājums piedalīties iepirkumā

  Biedrība "Murjāņu Nami" aicina interesentus iesniegt piedāvājumu iepirkumam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klintslejas 4/2, Murjāņos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. MN2013/01) izpildei.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Par nekustamā īpašuma „Sējas pasta nodaļa” izsoli

  VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Sējas pasta  nodaļas ēka „Pakalni”, Sējas novads, atsavināšanu.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Sējas novada vēlēšanu komisijas darba laiki deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai

  Sējas novada vēlēšanu komisijas darba laiki deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai 2013.gada 1.jūnija Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanām notiks Sējas novada domes ēkā "Jēņi", 2.stāvā pie domes sekretāres:     

  Piektdien, 12.aprīlī no plkst. 08:00 līdz plkst.12:00
  Pirmdien, 15.aprīlī no plkst. 13:00 līdz plkst.18:00
  Otrdien, 16.aprīlī no plkst. 08:00 līdz plkst.12:00
  Trešdien, 17.aprīlī no plkst. 13:00 līdz plkst.18:00
  Ceturtdien, 18.aprīlī no plkst. 13:00 līdz plkst.18:00
  Piektdien, 19.aprīlī no plkst. 08:00 līdz plkst.12:00
  Pirmdien, 22.aprīlī no plkst. 13:00 līdz plkst.18.00

                                                                                                    
  Deputātu kandidātusarakstus vēlēšanu komisija pieņems ārpus noteiktā darba laika, ja sarakstu iesniedzēji iepriekš sazināsies ar komisiju un vienosies par saraksta iesniegšanas laiku( arī brīvdienās).

  Kontakttālruņi sarakstu iesniegšanai :

  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Koškins 29518016;
  komisijas sekretāre Vita Gulbe 27891868;
  datorspeciāliste Kristīne Prūse 29133221.
   
  Sējas novada vēlēšanu komisijas sekretāre V.Gulbe

 • Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās darbam pašvaldības vēlēšanās

  Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Sējas novada vēlēšanu komisija  no 2013.gada 20.marta līdz 2013.gada 10.aprīlim nosaka vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos darbam pašvaldības vēlēšanās, kas notiks  2013.gada 1.jūnijā.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Konkurss „Par sakoptu Sējas novadu”

  Cienījamie Sējas novada iedzīvotāji!
   
  Aicinām Jūs palīdzēt mums ieraudzīt un novērtēt sakoptākās Sējas novada sētas, mājas, ražošanas un apkalpojošās sfēras objektus, daudzdzīvokļu mājas!

  Gaidīsim Jūsu ierosinājumus!

  Pieteikuma anketas skatīt www.seja.lv, aprīļa izdevumā „Sējas Novada Ziņas”, Sējas novada Domē, kā arī aicinām zvanīt Astrīdai Pastarei (tel.nr.29277381), lai pieteiktu konkursam sakoptās Sējas novada sētas.

  Anketu iesniegšanas termiņš - š.g. 1.jūnijs

  Konkursa nolikums

  Pieteikuma anketa

 • RRLAB paziņojums - “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”


  Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB)izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
   
  Projektu iesniegumus pieņems no 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 13.jūnijam.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Aicinājums iedzīvotājiem ziņot par ceļu izskalojumiem

  Pēdējo dienu siltie laika apstākļi veicinājuši straujāku sniega segas kušanu, kā rezultātā pārplūst grāvji, lielā ūdens apjoma dēļ nespēj darboties caurtekas, daudzviet iespējami ceļu izskalojumi. Pašvaldība aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par ceļu izskalojumiem, zvanot par tālruņiem:  29110942 (Guntis Liepiņš); 27891856 (Guntars Jākobsons)

 • Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa

  Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.
  2013./2014.saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Kūlas dedzināšana ir aizliegta!

  Katru gadu pērnās zāles dedzināšanas izraisītie ugunsgrēki nodara postījumus apkārtējai videi, radot reālus draudus arī iedzīvotāju drošībai. Līdz aprīļa sākumam Latvijā kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) fiksējis jau 153 kūlas ugunsgrēkus ar kopējo platību 95,73 hektāri.

  VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par kūlas dedzināšanu var tikt uzliekts naudas sods fiziskajām personām no divsimts līdz piecsimt latiem vai piemērots administratīvais arests līdz piecpadsmit diennaktīm.
  Tāpat kā kūlas dedzināšana, arī kūlas veidošanās veicināšana ir sodāms pasākums. Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, zemes īpašnieks saucams pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 500 latiem, bet juridiskajām personām — no 500 līdz 2000 latiem.
  Pēc kūlas ugunsgrēkiem VUGD apkopo informāciju un nosūta to arī Lauku atbalsta dienestam, lai īpašnieki, kuri nav parūpējušies par to, lai tiktu novērsta kūlas degšanas iespēja viņu īpašumos, tiktu saukti pie atbildības.
   
  Sējas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un nepieļaut sausās zāles dedzināšanu savā īpašumā.

 • Uz ledus kāpt ir bīstami!

  Kaut pavasaris šogad ir aizkavējies, tomēr jūtama tā tuvošanās. VUGD brīdina, ka pavasarī ledus uz ūdenstilpnēm ir neizturīgs, ko vēl vairāk mazina iesalušas niedres, augi, krūmi. Pakāpeniski iestājoties siltākam laikam, samazinās ledus biezums, tas kļūst trauslāks, palielinās iespēja ielūzt, kas var radīt apdraudējumu ne tikai veselībai, bet arī dzīvībai.
  Sējas novada pašvaldība aicina bērnus, pusaudžus, jauniešus neiet uz ūdenskrātuvju – dīķu, ezeru, upju, ledus, jo tas ir bīstami, un atrunāt to darīt arī citus. Pirms kāpt uz ledus, apdomā iespējamās sekas!
  Pašvaldība mudina iedzīvotājus nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu - brīdiniet viņus par bīstamību. Ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta, nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam pa tālruni "112".
  Nekāpiet uz ledus paši, uzraugiet bērnus un atturiet viņus no izklaidēm uz ledus!

Aktīvā pozīcija: Iedzīvotājiem Projekti