Filtrs
 • Izsole uz nomas tiesībām - "Sējas pils parks", "Vecsēja"

  Sējas novada dome saskaņā ar Sējas novada domes lēmumu (prot.nr. 13., 3.§, 4.5.punkts) no 19.02.2013 izsludina nomas tiesību izsoli uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem – „Vecsēja”,kadastra numurs 8092-004-0478, un daļai no zemes gabala „Sējas pils parks”, kadastra numurs 8092-004-0168, 2013.gada 19.martā, plkst.13:30, nosakot sākuma cenu 0.01 Ls/m2.

 • Frizētava "Loka" - Akcija!

 • Nekustamā īpašuma "Smilgas" izsole

  Sējas novada dome saskaņā ar Sējas novada domes lēmumu (prot.nr. 13., 3.§, 4.5.punkts) no 18.12.2012 un ,,Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu" pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus ar augšupejošu soli:

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Aicinājums

  Sējas novadā ir reģistrēti vairāk kā 200 uzņēmumu, tai skaitā zemnieku saimniecības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālie komersanti, pašnodarbinātās personas un biedrības. Pārstāvētās darbības jomas ir ļoti dažādas, bet ne vienmēr zināmas vietējiem iedzīvotājiem, tādēļ ir iecere par atsevišķas sadaļas izveidi uzņēmējiem Sējas novada pašvaldības mājaslapā. Šī sadaļa ietvertu sevī plašāku informāciju par Sējas novadā esošajiem uzņēmumiem, īsu to darbības aprakstu, ražotās produkcijas veidu vai piedāvāto pakalpojumu klāstu. Uzņēmējiem tā būtu iespēja popularizēt savu biznesa veidu, ziņot par esošajām vakancēm, bet darba ņēmējs te gūtu sev nepieciešamo informāciju par iespējamo darbu.

  Uzņēmēj!Varbūt Tev noderīgs darbinieks, izpalīgs vai kārtīgs klients ir tepat tuvumā, Sējas novadā!

  Izveidojot šādu sadaļu pašvaldības mājaslapā, ieguvēji būs arī citos novados dzīvojošie, jo šādā veidā arī viņi gūs informāciju par aktivitātēm uzņēmējdarbības jomā Sējas novadā.

  Aicinām atsaukties ikvienu, kuru ieinteresējusi šāda veida atpazīstamības veicināšana, tai novadā esošie amatnieki, mājražotāji, rokdarbniecēm u.c., kā arī tie, kuri tikai vēl plāno sākt savu uzņēmējdarbību.

  Kontakttālrunis 26160628 ; e-pasts lionab@inbox.lv (Liona Barone).

  Sējas novada pašvaldība pateicas ikvienam uzņēmējam par ieguldījumu Sējas novada attīstībā.

 • LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

  Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

Aktīvā pozīcija: Iedzīvotājiem Sociālais dienests Dažādi