Iepirkumu saraksts 9. panta kārtībā

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42000)
Būvdarbu veikšana (no EUR 20 000 līdz EUR 170000)
Informācija par iepirkumu Rezultātu paziņojums
Iepirkuma
identifikācijas
Nr.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Saistīto dokumentu elektroniskās
versijas
Lēmuma pieņemšanas
datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, Euro
SND2018/4/MI
(Publicēts: 15.03.2018.)
Darbinieku veselības apdrošināšana 26.03.2018., plkst.11:00

Nolikums

Līgumiestādes

   
SND2018/3/MI/ERAF
(Publicēts: 12.01.2018.)
 
Būvuzraudzība būvdarbiem projektam "Sējas novada kultūras nama pārbūve" 23.01.2018., plkst.11:00 Nolikums
KN Gāze ZIP
KN TP skatīt pie konkursiem
31.01.2018. Jautājumi un atbildes
Lēmums
Līgums
 
SND2018/2/MI/ERAF
(Publicēts: 04.01.2018.)
Būvuzraudzība būvdarbiem projektam "Sējas novada kultūras nama pārbūve" 16.01.2018., plkst.11:00 Nolikums
KN Gāzes TP ZIP>
KN TP skatīt pie konkursiem
10.01.2018.
Iepirkuma procedūra pārtraukta
Lēmums
SND2018/1/MI/ELFLA
(Publicēts: 04.01.2018.)
 
Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana III.kārta 15.01.2018., plkst.11:00 Nolikums
TP un TĀME ZIP>
17.01.2018. Jautājumi un atbildes
Lēmums
Līgums
 
SND2017/10/MI
(Publicēts: 23.10.2017.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā 03.11.2017., plkst.11:00 Nolikums
Ceļu saraksts:
LOJA
PABAŽI
SĒJA
09.11.2017.

Lēmums

Līgums Loja
Līgums Sēja, Pabaži

SND2017/7/MI
(Publicēts: 16.06.2017.)
Pašvaldības ēkas "Sējas pils parks" jumta seguma maiņa 29.06.2017., plkst.11:00

Nolikums
Tāme
Apliecinājuma karte
Iesniegums

Rasējums_mezgli

30.06.2017. 3 protokols
4 protokols
SND2017/6/MI
(Publicēts 28.03.2017.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana 10.04.2017., plkst.11:00 Nolikums 26.04.2017. Lēmums
SND2017/5/MI/ELFLA
(Publicēts: 27.03.2017.)
Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana II.kārta 07.04.2017., plkst.11:00 Nolikums
Tehniskais projekts 1 ZIP
TP 2 ZIP
Būvatļauja
Tāme, apjomi
26.04.2017.

Lēmums      

Līgums
 

SND2017/2/MI
(Publicēts: 24.03.2017.)
Pārtikas produktu iegāde Sējas novada sporta centra un Sējas pamatskolas vajadzībām 04.04.2017., plkst.11:00 Nolikums 26.04.2017. Lēmums
SND2017/4/MI
(Publicēts: 23.03.2017.)
Darbinieku veselības apdrošināšana 03.04.2017. plkst.11:00 Nolikums 06.04.2017. Lēmums
SND2014/7/MI/ ELFLA „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Lojas ciemā” 08.12.2014 plkst.11:00 Nolikums 2014.gada 08.decembrī, plkst.13:00

* Atvēršanas prorokols

Lēmums
 

Līgums

SND2013/1/MI/ERAF Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana ūdenssaimniecības attīstībai Sējas novada Pabažu ciemā 15.02.2013., plkst.14:00

objekta apskate 08.02.2013., plkst.11:00

Nolikums

Nolikums


TEP


Esošā situācija


Ilgtermiņa attīst. progr.


Prioritārā attīst. progr.
 

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem 

Plānošanas un Arhitektūras uzdevums


 

05.03.2013. Lēmums 
SND2013/2/MI Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada domes ēkas "Jēņi" siltināšanai 18.02.2013., plkst.14:00

objekta apskate 11.02.2013., plkst.13:00 
Plānošanas un Arhitektūras uzd.

Nolikums

Tehniskās apsekošanas atzinums

Ēkas energoaudita pārskats
04.03.2013.

Lēmums

Autoruzraudzības līgums

 

SND2013/3/MI  Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada domes vajadzībām 
25.02.2013., plkst.14:00
 

Nolikums

 
05.03.2013. Lēmums 
SND2013/4/MI/KPFI Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas pamatskolas darbmācības ēkai  28.02.2013., plkst.14:00

objekta apskate 19.02.2013., plkst.11:00  


Nolikums


Darba uzdevums

 Plānošanas un Arhitektūras uzdevums

04.03.2013.

Lēmums

Autoruzraudzības līgums

 

SND2013/5/MI
(Publicēts: 25.03.2013.)
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada Lojas ciema labiekārtošanai
11.04.2013.,
plkst.14:00

Objekta apskate
28.03.2013.,
plkst.11:00
 
Nolikums
Plānošanas un Arhitektūras uzdevums

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem
 
07.05.2013. Lēmums
SND2013/6/MI
(Publicēts: 12.04.2013.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana 25.04.2013.,
plkst. 14:00
Nolikums 13.05.2013. Lēmums
SND2013/7/MI
(Publicēts: 10.06.2013.)
PII "Bitīte" ēkas iekštelpu remonts 21.06.2013.,
plkst.14:00

Objekta apskate:

13.06.2013.,
plkst.11:00

 

Nolikums

  
Tāme


Tāmes paskaidrojuma raksts


 
02.07.2013. Lēmums
SND2013/8/MI/LEADER
(Publicēts: 18.07.2013.)
Sējas novada kultūras nama palīgtelpu izveide

07.08.2013., plkst.14:00

Objekta apskate:
23.07.2013., plkst.13:00

 

Tāme un paskaidrojuma raksts

Nolikums

 
07.08.2013.

Lēmums

Līgums

 

SND2013/9/MI/EZF
(Publicēts: 18.07.2013.)
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana publiskās atpūtas vietas izveidei Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera 07.08.2013., plkst.11:00

Objekta apskate:
23.07.2013., plkst.14:00

 
Nolikums

PAU


Tāme


Skice

Jautājumi un atbildes 24 07 2013

Jautājumi un atbildes 05 08 2013

 
12.09.2013.

Lēmums
 

Pārtraukta iepirkuma procedūra bez rezultātiem
 

SND2013/10/MI/ELFLA
(Publicēts: 11.09.2013.)

 
Pamatlīdzekļu iegāde Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcai 23.09.2013., plkst.14:00 Nolikums 23.09.2013. Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz to, ka iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums.
SND2013/11/MI/EZF
(Publicēts: 16.09.2013.)
ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana publiskās atpūtas vietas izveidei Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 27.09.2013.,
plkst.11:00

Objekta apskate:
20.09.2013., plkst.10:00

Nolikums
APU
Tāme
Skice

 

08.10.2013.

Lēmums

Līgums


 

SND2013/12/MI/ELFLA
(Publicēts: 24.09.2013.)
 
ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS
(IEPIRKUMS PA DAĻĀM)

Pamatlīdzekļu iegāde Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcai
 
Piedāvājumu iesniegšana līdz 07.10.2013., plkst.11:00 Nolikums 14.10.2013.

Lēmums

Līgums


 

SND2013/13/MI
(Publicēts: 09.10.2013.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā Piedāvājuma iesniegšana līdz 21.10.2013., plkst.11:00 Nolikums
Ceļu saraksti:
1. Lojas ciema teritorija;
2. Sējas ciema teritorija;
3. Pabažu ciema          teritorija.

 
28.10.2013.

Lēmums
Līgums


 

SND2013/14/MI
(Publicēts: 22.10.2013.)
Lietota automobiļa iegāde Sējas novada domes vajadzībām Piedāvājuma iesniegšana līdz 04.11.2013., plkst.11:00 Nolikums 14.11.2013.

Lēmums

Līgums

SND2013/15/MI
(Publicēts: 02.01.2014.)
 
Par papildus Sējas novada domes ēkas 'Jēņi"siltināšanas būvdarbu veikšanu   Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta desmito daļu, iepirkums- sarunu procedūra, kura faktiskā situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam. 17.12.2013. Līgums
SND2013/16/MI
(Publicēts: 17.12.2013.)
Tautastērpu iegāde Sējas novada kultūras namam Piedāvājuma iesniegšana līdz 06.01.2014., plkst.10:00 Nolikums 07.01.2014.

Lēmums
Līgums

  2014.gads        
SND2014/1/MI
(Publicēts: 03.02.2014.)
 
Darbinieku veselības apdrošināšana Piedāvājumu iesniegšana līdz 14.02.2014., plkst.11:00 Nolikums 03.03.2014.

Lēmums
Līgums

SND2014/2/MI
(Publicēts 15.04.2014.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana Piedāvājumu iesniegšana līdz 30.04.2014., plkst.11:00 Nolikums 14.05.2014. Lēmums
Līgums
SND2014/3/MI
(Publicēts: 12.06.2014.)
 
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanaprojektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā” Piedāvājumu iesniegšana līdz 26.06.2014., plkst. 11:00 Nolikums 27.06.2014. Lēmums
Līgums
SND2014/4/MI
(Publicēts: 27.06.2014.)
 
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”   Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitās daļas 2) apakšpunktu- sarunu procedūra 27.06.2014. Lēmums
Līgums

 
SND2014/5/MI
(Publicēts: 27.08.2014.)
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektā „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novada Pabažu ciemā pie Pabažu ezera” Piedāvājumu iesniegšana līdz 09.09.2014., plkst. 11:00 Nolikums 19.09.2014.

Lēmums

Līgums
SND2014/6/MI
(Publicēts: 02.10.2014.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā Piedāvājumu iesniegšana līdz 13.10.2014., plkst.11:00 Nolikums

Ceļu saraksti:
Lojas ciema ceļu saraksts
Sējas ciema ceļu saraksts
Pabažu ciema ceļu saraksts
23.10.2014. Lēmums
Līgums 1, 2 daļa
Līgums 3 daļa
 
SND2014/8/MI
(Publicēts: 17.12.2014.)
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada Lojas kultūras nama ēkai Piedāvājumu iesniegšana līdz 12.01.2015., plkst. 14:00 Nolikums

Būvatļauja

Inventarizācija

 
26.01.2015.

Lēmums
 

 

Līgums

    2015.gads      
SND2015/1/MI/ERAF
(Publicēts: 30.01.2015.)
 
Datortehnikas iegāde un uzstādīšana publiskā interneta pieejas punkta izveidei Piedāvājumu iesniegšana līdz 16.02.2015., plkst.14:00 Nolikums 03.03.2015. Lēmums
SND2015/2/MI
(Publicēts: 23.02.2015.)
Darbinieku veselības apdrošināšana Piedāvājumu iesniegšana līdz 06.03.2015., plkst.11:00 Nolikums 09.03.2015. Lēmums
SND2015/3/MI
(Publicēts: 09.03.2015.)
Darbinieku veselības apdrošināšana Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.03.2015., plkst.11:00 Nolikums 23.03.2015.

Lēmums

Līgums

SND2015/4/MI
(Publicēts: 13.04.2015.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana Piedāvājumu iesniegšana līdz 24.04.2015., plkst.11:00 Nolikums 07.05.2015.

Lēmums

Līgums


lND2015/5/MI
(Publicēts: 05.05.2015.)
Sējas pamatskolas būvdarbi Piedāvājumu iesniegšana līdz 18.05.2015., plkst.11:00 Nolikums

Tehniskais projekts:
AR (Zip.)
AVK (Zip.)
BK (Zip.)
EL (Zip.)
UAS (Zip.)
UK (Zip.)

Būvatļauja

TĀME
26.05.2015.

Lēmums

LīgumsllSND2015/6/MI
(Publicēts 18.05.2015.)
Lietota salona flīģeļa iegāde Sējas mūzikas un mākslas skolai Piedāvājumu iesniegšana līdz 01.06.2015., plkst.11:00 Nolikums 15.06.2015.

Lēmums

Līgums
SND2015/7/MI (Publicēts 16.07.2015.) Pašvaldības autoceļa "Pabaži-Ķemeri" seguma uzlabošana Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.07.2015., plkst. 11:00 Nolikums
Dokumentācija
28.07.2015

Lēmums
Līgums

SND2015/8/MI
(Publicēts 24.08.2015.)
 
Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde un montāža Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.09.2015., plkst.11:00 Nolikums 13.10.2015.


21.10.2015.
Lēmums
Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
SND2015/9/MI
(Publicēts 12.10.2015.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaumniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā Piedāvājumu iesniegšana līdz 23.10.2015., plkst.11:00 Nolikums
Ceļu saraksti:
Loja
Sēja
Pabaži
28.10.2015.Lēmums

Līgums
Līgums
Līgums

 

ND2015/10/MI
(Publicēts: 21.10.2015.)
Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde, montāža un aiļu apdare Piedāvājumu iesniegšana līdz 03.11.2015., plkst.11:00 Nolikums 16.11.2015.

Lēmums

Līgums
SND2015/11/MI
(Publicēts: 23.12.2015.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana Piedāvājuma iesniegšana līdz 11.01.2016.,
plkst.11:00

Nolikums
 

Būvatļauja
Projektēšanas uzdevums
Inventarizācija

01.02.2016.

Lēmums

Līgums


Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

    2016      
SND2016/1/MI
(Publicēts: 17.02.2016.)
Darbinieku veselības apdrošināšana Piedāvājuma iesniegšana līdz 01.03.2016., plkst. 11:00 Nolikums 09.03.2016.

Lēmums

Līgums

SND2016/2/MI/ELFLA
(Publicēts: 25.02.2016.)
Sējas novada pašvaldības grants autoceļa 80-92-C3 "Kalējkrogs- Jaunķīši" pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Piedāvājuma iesniegšana līdz 09.03.2016., plkst.11:00 Nolikums 09.03.2016. Lēmums
Līgums
SND2016/3/MI
(Publicēts: 25.02.2016.)
Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana Piedāvājumu iesniegšana līdz 07.03.2016., plkst.11:00 Nolikums

Ceļu saraksti:
Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts
Pabažu ceļu saraksts
 
07.03.2016.

Lēmums

Līgums

SND2016/4/MI
(Publicēts: 30.03.2016.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana Piedāvājumu iesniegšana līdz 11.04.2016., plkst.11:00 Nolikums 19.04.2016.

Lēmums:
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3

Līgums

SND2016/5/MI/ELFLA
(Publicēts: 09.05.2016.)
Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12 "Murjāņi- Beltes" pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Piedāvājumu iesniegšana līdz 23.05.2016., plkst.11:00 Nolikums 23.05.2016.

Lēmums

Līgums

SND2016/6/MI
(Publicēts: 15.06.2016.)
Grants 0-32 iegāde ceļa brauktuves seguma nestspējas pastiprināšanai Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.06.2016., plkst.11:00 Nolikums 30.06.2016.

Lēmums


Līgums

 

SND2016/7/MI
(Publicēts: 20.07.2016.)
Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde, montāža un aiļu apdare Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.07.2016., plkst.11:00 Nolikums 05.07.2016.

Lēmums
 

Līgums

SND2016/8/MI
(Publicēts: 29.07.2016.)
Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde Piedāvājumu iesniegšana līdz 09.08.2016., plkst.11:00 Nolikums 09.08.2016.

Lēmums


Līgums

 

SND2016/9/MI
(Publicēts: 20.10.2016.)
Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā Piedāvājumu iesniegšana līdz 31.10.2016., plkst.11:00 Nolikums
CEĻU SARAKSTI:
LOJA
SĒJA
PABAŽI

 
31.10.2016.

Lēmums

Līgums 1.d., 2.d.
Līgums 3.d.


 

    2017.gads      
SND2017/1/MI
(Publicēts: 07.03.2017.)
Pārtikas produktu iegāde Sējas novada PII "Bitīte" vajadzību nodrošināšanai Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.03.2017., plkst.11:00 Nolikums 26.04.2017. Lēmums
           
SND2017/3/MI
(Publicēts 16.03.2017.)
Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana Piedāvājumu iesniegšana līdz 27.03.2017., plkst.11:00 Nolikums

Ceļu saraksti:
Loja
Sēja
Pabaži
29.03.2017.

Lēmums
Līgums

           
Aktīvā pozīcija: Iepirkumi Iepirkumu saraksts 9. panta kārtībā