No icon

Sējas novada pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte”

Pasākumu plāns II pusgadam
Laiks Pasākums Atbildīgais
Janvāris
 • 20.janvārī,plkst.9.30 Teātris -2. Ziema mazā lācēna pagalmā.
Mārīte Dārzniece
Februāris
 • No 01.02.-05.01. Sveču izstāde.
 • 12.02.,pl 9.30 Stilīgā disenīte –Karnevāls
 • 22.02.,plkst.16.00  Dz. Rinkule „ Brīnumdārzs”
 • 24.02.Meteņi.  Ziemas spēles.
 • 26.februārī,plkst. 9.20 Ēriks Balodis.
Mārīte Dārzniece
Sarmīte Šmukste
Mārīte Dārzniece
 
Kristīne Jākobsone
 
Mārīte Dārzniece
Marts
 • No 29.02.-04.03.Projekta nedēļa” Kā mana ģimene nonāca Sējā”
 • 21.martā, plkst 9.15. Leļļu teātris „ Tims” „Ceļojums”
 • 24.martā, plkst.9.20 Jautrais brīdis ”Tas notika Lieldienās”
Grupu skolotāji
 
Mārīte Dārzniece
 
Lita Lutkevica , Judīte Gerega, Vineta Kalniņa
Aprīlis
 • 05.04., plkst. 9.30 -Teātru diena.(skolotāji un bērni)
 • 07.04.,pl.9.20.  Iluzionistu šovs „Abrakadabra”
Mārīte Dārzniece
Maijs
 • 05.05. Mātes diena „Šūniņas”, plkst. 9.30
 • 06.05.Mātes diena „ Zvaniņi”, plkst.16.00 „Saulītes”, plkst. 16.30
 
 • 10.05.Mātes diena „ Pienenītes”, plkst. 16.00
 
 • 28.05.-Izlaidums
Grupu skolotāji, Vineta Kalniņa
Grupu skolotāji, Vineta Kalniņa
 
 
Grupu skolotāji, Vineta Kalniņa
 

Vineta Kalniņa
Jūnijs
 • 17.06.Ielīgošana
Vineta Kalniņa

 

Mūsu adrese:
PII „ Bitīte” Loja Sējas novads LV-2142
E –pasts bitite@seja.lv
Iestādes darba laiks – no 7.00 – 19.00

Finansējums: PII „ Bitīte” darbu atbalsta, finansē un pārzina Sējas novada dome.

Darbinieki – 19, tai skaitā pedagogi – 10


Administrācija:
Vadītāja : Inita Iekļava, tālrunis 27891859
Metodiķe : Mārīte Dārzniece, tālrunis 28607279
Medmāsa : Sniedze Strazdiņa, tālrunis 29214038
PII „ Bitīte” ir   4 grupas  -   katra ar savu nosaukumu: 1.grupa „ Pienenītes” , 2.grupa „ Šūniņas”, 3.grupa „ Saulītes” un 4.grupa „ Zvaniņi”, kuras apmeklē 92 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.
Iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 1111

Iekšējās kārtības noteikumi

Iestādē darba organizācija balstās uz:
• atbilstoši bērnu vecumam racionāli izstrādātu un organizētu dienas kārtību, plānojot ,,Pirmsskolas izglītības programmā” izvirzīto uzdevumu īstenošanu, sekmējot bērna nepieciešamo prasmju, iemaņu apguvi, atbilstoši bērna vecumposmam,
 • izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, un apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
 

Dienas kārtība
7.00 – 9.00 Ierašanās, rīta aktivitātes, rīta rosme.
9.00 – 10.30 Integrētās mācības, rotaļnodarbības – latviešu valoda, dabaszinības, matemātika, sociālās zinības un ētika, mūzika, fiziskā izglītība un veselība, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas.
 • Piecgadīgie sešgadīgie bērni papildus apgūst lasīt un rakstītprasmes mācību.
10.30 – 12.30 Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā, darbs dabā.
12.30 – 15.00 Pusdienas, atpūta un klusā stunda.
15.00 – 16.30 Launags, individuālais darbs, skaņu izrunas traucējumu logopēdiskā korekcija (sagatavošanas un vecākās grupas bērniem), gatavošanās pastaigai.
16.30 – 18.00 Rotaļas svaigā gaisā( atkarībā no laika apstākļiem)
18.00 – 19.00 Mierīgas nodarbes, individuālais darbs.

Bērni no četru gadu vecuma divas reizes nedēļā apgūst deju pamatus. 5-6gadīgie bērni 2x nedēļā apgūst sporta deju pamatus. Kā arī bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas un mākslas skolu un 1x nedēļā apmeklēt angļu valodas pulciņu.  Reizi mēnesī bērniem tiek piedāvāti dažādi pasākumi - sporta izpriecas un svētki, mūzikas pēcpusdienas, koncerti, leļļu teātra uzvedumi. Regulāri notiek atklātie pasākumi vecākiem.
 

Iestādē darbojās Bēbīšu skoliņa – piektdienās no plkst. 11.00 – 13.00. Skoliņu vada skolotājas Mārīte Dārzniece ( tel. 28607279) un Kristīne Jākobsone ( tel. 27479913)

 

Mazo mīļumiņu  nodarbības ir laiks, kad vecāks var veltīt savam bērnam īpašu uzmanību, tās ir kā pamudinājums un iedvesma vecākiem veltīt laiku, un mīlestību savam bērnam. Bērnam šinī vecumā vissvarīgākie ir tieši vecāku pieskārieni, glāsti, teiktie vārdi un skaņas.
Nodarbībās bērniem ir iespēja socializēties-rēķinaties ar citiem bērniem un draudzēties, kā arī attīstīt komunicēšanas un valodu prasmes. Visu iegūto informāciju nodarbības laikā ir iespējams mājās atkārtot kopā ar bērnu.
I daļa-aktīva nodarbība(30-40 minūtes). Rotaļlietas tiek noliktas malā un noris nodarbība, kuru vada skolotājas.
II daļa- spēlēšanās laiks ar attīstošām rotaļlietām kopā ar vecākiem un skolotāju(20-30 minūtes).
 
 

Mūsu tradīcijas un notikumi:
Gadskārtu ieražu svētki
Zinību diena – 1.septembris
Latvijas dzimšanas diena
Ziemassvētki
Mātes diena
Sporta dienas tematiskās nedēļas
Darbinieku teātra izrādes bērniem
Ekskursijas
Atvērto durvju diena vecākiem
Izlaidums

Daži foto no PII Bitīte ikdienas

Komentāri