IZSOLES UN NOMA

Izsoles un nomas objektu saraksts

 

 

Atcelts ar domes lēmumu 2020. gada 25 jūnijā Nr. 9 ar punktu 1.8 "Par nekustamā īpašuma ”Ābelīte 344”, kadastra numurs Vairāk