No icon

Izsoles un nomas objektu saraksts

Sējas novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamos īpašumus
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena   Izsoles datums

1.

"Mazās Sucas"

Kad. Nr. 8092 006 0519

Izsoles sākuma cena-3000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 300,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.02.2019., A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 18.februārī plkst. 16.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

2.

"Murjāņi - korpuss nr.5"

Kad. Nr. 8092 007 0544

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

3.

"Zaļkalni"

Kad. Nr. 8092 006 0290

Izsoles sākuma cena-4000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 400,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.30, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

4.

"Vaivariņi - 61"

Kad. Nr. 8092 001 0801

Izsoles sākuma cena-2000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 200,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.45, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

5.

"Upmaļi"

Kad. Nr. 8092 002 0221

Izsoles sākuma cena-3500,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 350,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 03.12.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 3.decembrī plkst. 15.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

6.

"Brīvkalni - 3"

Kad. Nr. 8092 001 0288

Izsoles sākuma cena-13000,00 EUR,  izsoles solis 300.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 1300,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.30, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

7.

"Paegļi - P"

Kad. Nr. 8092 004 0167

Izsoles sākuma cena-7200,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 720,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

8.

"Saknītes"

Kad.  Nr. 8092 007 0090

Izsoles sākuma cena-2250,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 225,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 5. novembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

9.

"Lejaskrastiņi"

Kad. Nr. 8092 001 0733

Izsoles sākuma cena-2000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 200,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 10.09.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

10.

"Ābelīte - 92"

Kad. Nr. 8092 001 0541

Izsoles sākuma cena-1300,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 130,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR

Informācija un noteikumi

11.

"Ābelīte - 225"

Kad.Nr.8092 001 0187

Izsoles sākuma cena-1300,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 130,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR

Informācija un noteikumi

12.

"Upesmežš"

Kad. Nr. 8092 006 0482

Izsoles sākuma cena-8100,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 16.jūlijā plkst. 16.45, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 810,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 13.07.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.

Informācija un noteikumi

Pārdots!


 

Par Sējas novada zemju nomu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 

 Izsoles sākumcena 

 Piezīmes

1.

"Pabažu klubs"

Lai veicinātu uzņēmējdarbību Sējas novada pašvaldība nolēma izsludināt izsoli uz nomas tiesībām:  pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Zemes gabals no nekustamā īpašuma “Pabažu klubs”, kadastra numurs 8092-002-0580, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-002-0688, platībā 0,100 ha: mērķis zemes izmantošanai- tūrisma infrastruktūra- iespējams uzstādīt līdz 3 kempinga mājiņām- saglabājot kokus, nodrošinot ūdens un kanalizācijas pieslēgumu centrālai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Nomas tiesību līgums tiek noslēgts uz piecpadsmit gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena zemes gabalam ar platību 0,1 ha 50.00 EUR/ gadā pluss PVN.

Izsole nomas  tiesībām notiks 2018.gada 17.decembrī, plkst. 16.30, Sējas novadā, Lojā, „Jēņi”.

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

2.

"Upmalmežš"

Lai veicinātu uzņēmējdarbību Sējas novada pašvaldība nolēma izsludināt izsoli uz nomas tiesībām:  “Upmalmežs”, kadastra numurs 8092-002-0788, zemes gabala kopējā platība 5.27 ha. Meža zemes izmantošanas mērķis- dabas takas. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Nomas  tiesību līgums tiek noslēgts uz piecpadsmit gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena zemes gabalam “Upmalmežs” ar platību 5.27 ha 30.00 EUR/ ha gadā pluss PVN.

Izsole uz nomas  tiesībām notiks 2018.gada 17.decembrī, plkst. 16.00, Sējas novadā, Lojā, „Jēņi”.

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

3.

"Upmaļi"

Sējas novada pašvaldība izsludina izsoli uz nomas tiesībām:

Pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošu zemes gabalu “ Upmaļi” ar kadastra numurs 8092-002-0221, kopējā platība 0,8809 ha. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 7.jūnijā plkst. 17.00, Sējas novadā , Lojā, „Jēņi”. Izsoles sākuma cena nomas zemes gabalam “Upmaļi” ar platību 0,8809 ha 80,00 EUR/gadā pluss PVN. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nomas līgums tiek noslēgts uz diviem gadiem.

80,00 EUR/gadā + PVN

Informācija un noteikumi

4.

"Pabažu pamatskola"

Sējas Novada dome izsludina izsoli uz nomas tiesībām Zemes gabalu ( Pabažos, blakus vecajai degvielas uzpildes stacijai) no nekustamā īpašuma “Pabažu pamatskola”, kadastra numurs 8092-002-0466, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0466 , (Zemesgabals“Pabažu pamatskola”) , platību līdz 0,200  ha.

Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam, Zemesgabals “Pabažu pamatskola”, 10,00 EUR/gadā (par zemes gabalu).

Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 2. novembrī plkst. 15.oo,  Sējas novada Pabažu c. “Ezeriņi” . Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv Pieteikties uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2017.gada 2. novembrim,  plkst.15.00.

Noteikumi
Nolikums

5.

“Gaujaskrasti”

izsludināt izsoli nomas tiesībām Sējas novada piederošam nekustamam īpašumam  “Gaujaskrasti”, kadastra numurs 8092-007-0462, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8092-007-0462  , platība 0,1216  ha.

10,00 EUR/gadā par visu zemes gabalu

Izsole notiks 2017. gada 12. jūnijā plkst. 15.oo,  Sējas novada domē ,,Jēņi”. ”   Ar izsoles noteikumiem  varēs iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.
Pieteikties uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2017.gada 12. jūnijam plkst.14.45.

Noteikumi

6.

"Amatnieki - 2"

Izsludināt zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra numuru 8092-002-0667 daļu, platība sakņu dārza izveidošanai, 2. zemes gabali  līdz 0,1 ha platībai.

Izsoles nomas maksas sākuma cena mazdārziņu teritorijai 10.00 EUR/gadā.

Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 13. aprīlim plkst. 15.00
Izsole par nomas tiesībām notiks 2017.gada 13.aprīlī plkst.15.00 Sējas novada Pabažos ,,Ezeriņi” 

7.

''Jaunkrimulda''

Izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo īpašumu, kadastra numurs 8092-007-0151, (Kadastra apzīmējums 80920070151), vecā  palīgražošanas ceha ēkas daļas otro stāvu kadastra numurs 8092-007-0151, ( ēkas daļa un zemes domājamā daļa)

sākuma cena mēnesī  visam īpašumam 17.59 EUR + PVN  (ēkas  ražošanas telpas 140,9 m2 x 0.10 EUR/m2 = 14.09 EUR, zemes domājamai daļai 3,50 EUR/mēnesī).

2017.gada 10. aprīlī,  plkst.15.00, Sējas novada domē ,,Jēņos”

Noteikumi

8.

''Ezerskola''

Izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo īpašumu, kadastra numurs 8092-002 0502, ( ēkas daļu). Ar mērķi izveidot telpas un materiāli tehnisko bāzi izglītības un sociālo pakalpojumu funkciju pilnveidošanai sabiedrības interesēm.

sākuma cenu mēnesī  visam īpašumam 20.00 EUR + PVN  (ēkas neapdzīvotās telpas 200 m2 x 0.10 EUR)

2017.gada 10. aprīlī,  plkst.15.15, Sējas novada domē ,,Jēņos”

Noteikumi

 

Saskaņā ar  Sējas novada domes 20.11.2012 sēdes lēmumu nr. 12, Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produktu ražošanai, mazdārziņa/sakņu dārza  izveidošanai pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem un brīvajiem dzīvokļiem.

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Sākuma cena

Piezīmes

 1.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -16 

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -22

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -17

0,06 ha

0,01 Ls/m2

 

 3.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -1, kad.Nr. 8092-900-0232, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-1, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

0,07 Ls/m2 mēnesī

 

 4.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -2, kad.Nr. 8092-900-0233, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-2, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 24.04.2012. lēmumu Nr.5.2.1., rīko pašvaldībai piederošo zemes gabalu IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Cena

Piezīmes

1.

8092-001-0092 (pie „Brīvkalniem”, netālu no Saulkrastu robežas)

0,33 ha

7 Ls/ha

 

2.

„Lejas ferma”

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

3.

„Amatnieki-2”

0,5 ha

7 Ls/ha

 

4.

„Tidriķi”, 8092-002-0456 (pie dzīvojamās mājas „Tidriķi”)

2,8 ha

7 Ls/ha

 

5.

8092-002-0457, (aiz ceļa, mežmala)

1,1 ha

7 Ls/ha

 

6.

„Ķemeri-3” (pie dzīvojamās mājas „Ķemeri-3”)

1,35 ha

7 Ls/ha

 

7.

8092-004-0045 (pie dzīvojamās mājas „Vizbuļi”)

0,48 ha

7 Ls/ha

 

8.

8092-004-0073 (pie dzīvojamās mājas „Upmalnieki”)

1,0 ha

7 Ls/ha

 

9.

„Zvirgzdi-P”

2,79 ha

---

 IZNOMĀTS!

10.

„Pagasta nabagmāja” ( Sējas c.)

0,22 ha

7 Ls/ha

 

11.

8092-004-0049(pie „Lāčplēši” lauksaimn. izmantoš. zemes, pie grāvja)

0,5 ha

7 Ls/ha

 

14.

„Zeltenītes” (starp  mājām „Kalnalapiņas” un „Lejaslapiņas”)

0,9 ha

---

 IZNOMĀTS!

15.

 „Avoti-2” (aiz bijušās  dzīvojamās  mājas „Avoti”, nav piebraucamā ceļa)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

16.

„Loja-28-P” (8092-006-0421) (Lojas c., ceļmalā)

0,2 ha

---

 IZNOMĀTS!

17.

Starpgabals ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0373 (Lojas c., starp īpašumu „Pīlādzīši” un „Loja-27”) 

0,1 ha

0,01 Ls/m2

 

18.

 „Tīrumkraujas” (blakus mājām „Kraujas”)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

19.

„Kraujas-3” (blakus mājām „Kraujas”)

0,8 ha

7 Ls/ha

 

20.

„Ādamsoni-P”

10,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

21.

”Velotreks-P” (atrodas Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa)

2,8 ha

---

 IZNOMĀTS!

22.

„Gaujaskrasti  ” (Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa, apaudzis)   

0,12 ha

0,01 Ls/m2

 

23.

„Tupenīši” (Nr.22), (Pabažu c.)

0.06

---

IZNOMĀTS!

24.

„Tupenīši”  (Nr.25), (Pabažu c.)

0,07 ha

 

IZNOMĀTS!

25.

 „Vecsējas” (Sējas c.)

0,8476 ha

---

IZNOMĀTS!

26.

"Pabaži 7F"

9,65ha 

---

IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 19.04.2011. lēmumu Nr.4.2., rīko pašvaldībai piederošo telpu pēc adreses  „Jēņi”, Sējas novads IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

 Nr.
p.k.

 Objekta adrese

 Telpa

 Izsoles sākumcena par1m2/mēnesī

 Piezīmes

 1.

 "Jēņi"

 Frizētavas telpa

 ---

 IZNOMĀTS!

 2.

 "Jēņi"

 Noliktavas telpas

 ---

 IZNOMĀTS!

 3.

 "Jēņi"

 Trīsistabu dzīvoklis

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu mantu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 Izsoles sākumcena

 Izsoles datums

Komentāri